Sunday, May 17, 2015

မဂ္၊ ဖိုလ္၊ ရမည့္သမာဓိအဆင့္ဆင့္.....။သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ဟုအဆင့္ဆင့္ ဆိုရာ၀ယ္..။
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ သိကၡာသံုးပါး ရွိတဲ့ထဲမွာ ပညာကို လုပ္ရင္သီလနဲ႔ သမာဓိဟာ တခါတည္း ပါသြားပါတယ္၊ ဒီအေၾကာင္းအေသးစိတ္ေလး
တင္ျပခ်င္ပါတယ္ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္က မပဋာ ဟာ သြက္သြက္ခါေအာင္ ရူးသြတ္ေနရာမွ ဘုရားရွင္ေဟာတဲ့ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ တရား
ေတြကို အာရံုစိုက္ နာရင္း ရုပ္ နာမ္ တို႔ရဲ႕မျမဲတဲ့သေဘာ၊ ဆင္ရဲတဲ့သေဘာ၊ ငါမဟုတ္တဲ့သေဘာ၊ ေတြကိုဆင္ျခင္ ပြားမ်ားေနတယ္၊ ဒါဟာ ပညာ

သိကၡာအလုပ္ လုပ္ေနတာပါ ဒီအခါမွာ ရုပ္နာမ္အေပၚ အာရံုစိုက္တဲ့ သမာဓိရယ္ ကိုယ္ ႏႈတ္ႏွစ္ပါး စင္ၾကယ္ေနတဲ့ သီလ ရယ္ဟာ အလိုလိုပါလာ
ပါတယ္ မဂၢင္ရွစ္ပါးမွာ သမၼာဒိ႒ိ = မွန္ကန္စြာ ျမင္ျခင္း၊ သမၼာသကၤပၸ = မွန္စြာၾကံစည္ျခင္း ဆိုတဲ့ ပညာမဂၢင္ အလုပ္လုပ္လိုက္တာနဲ႔ က်န္တဲ့
သမာဓိမဂၢင္ နဲ႔ သီလ မဂၢင္တို႔ဟာ အလိုလိုပါလာ ရတာပါ ဒါကို ကၽြဲကူးေ၇ပါ လို႔ ေခၚရင္ရပါတယ္ ပညာမဂၢင္ အလုပ္လုပ္လိုက္ တာနဲ႔ သီလမဂၢင္
နဲ႔ သမာဓိမဂၢင္တခါတည္း ပါလာတာပါ၊ သမာဓိမဂၢင္ အလုပ္ လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပညာမဂၢင္က အလိုလို ပါမလာနိင္ပါဘူး သီလမဂၢင္ပဲ ပါသြား
တာပါ ၊ ဥပမာ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ေတြပြားမ်ားေနတယ္ ဆိုပါေတာ့ ဒါဟာ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ အေပၚမွာ အာရံုစိုက္ေနတဲ့ သမာဓိအလုပ္ကို လုပ္တာပဲ။
ဒီအခါမွာ ကိုယ္ ႏႈတ္ႏွစ္ပါး စင္ၾကယ္ျခင္းဆိုတဲ့ သီလမဂၢင္ေတာ့ပါသြားတယ္ ရုပ္ နာမ္ အျဖစ္အပ်က္ကို ထိုးထြင္းသိျပီး မဂ္ဖိုလ္ကို ရေစတဲ့
ပညာမဂၢင္ကေတာ့ အလိုလို မပါနိင္ဘူး ဆရာေကာင္းဆီက ၀ိပႆနာရႈပြားနည္း ကိုနာယူမွတ္သားျပီး ၀ိပႆနာကိုေျပာင္းရႈ မွဘဲ မဂ္ ဖိုလ္ကို
ရနိင္တယ္၊ ဒီမွာေျပာစရာ ရွိတာက ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ ေဟာလို႔ မပဋာ ေသာတာပန္တည္တာပါဆိုရင္ ဓမၼပဒ မွာလာတဲ့ သာမာ၀တီ မိဖုရားနဲ႔
ေမာင္းမငါးရာ ကို ခုဇၨဳတၱရာ ဆိုတဲ့ကၽြန္မဆီကေန သစၥာတရားကို နာယူလိုက္ၾကတာ တရားအဆံုးမွာ အားလံုး ေသာတာပန္ တည္ၾကတယ္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလဲ သမာဓိ အားေကာင္းတာနဲ႔ ပညာသိကၡာ အလိုလိုေရာက္လာျပီး မဂ္ဖိုလ္ ကိုရမယ္လို႔ ထင္ေနၾကတယ္ သမာဓိ
အားေကာင္းတာနဲ႔ မဂ္ဖိုလ္ ကိုထိုးထြင္းသိတမ္းဆိုလွ်င္ ဘုရားအေလာင္းကို စ်ာန္အဘိညာဥ္ ရေအာင္ ရႈပြားနည္းကိုေပးတဲ့ အာ႒ာရ နဲ႔ ဥဒက
ရေသ့တို႔ဟာ နိဗၺာန္ကို စံ၀င္ေနေလာက္ ျပီေပါ့ သူတို႔ရဲ႕စ်ာန္အဘိညာဥ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့ သမာဓိဟာ ဘယ္ေလာက္ထိအားေကာင္းသလဲဆို ေရွ႕ျဖစ္ျပီး
ကမၻာေလးဆယ္ ေနာက္ျဖစ္လတၱံ ကမၻာေလးဆယ္ထိေအာင္ ျမင္နိင္တယ္ ဒါေပမယ့္သူတို႔ရဲ႕သမာဓိဟာ ၀ိပႆနာ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ခြင့္မရတဲ့အတြက္
အခုဆိုရင္ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးထဲမွာ ပါတဲ့ အရူပျဗဟၼာဘံုကို ေရာက္ေနရတယ္၊ ဒီမွာသမာဓိ အေၾကာင္းေလးဆက္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သမာဓိအမ်ိဳးမ်ိဳး
ရွိတဲ့ထဲကအျမတ္ဆံုးသမာဓိကို ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဖာ္ျပထားတာ “ရတနာသုတ္”မွာရွိတယ္။
ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိ၀ဏၰယီ သုစိ၊
သမာဓိ မာနႏၲရိကည မာဟု။
မာဓိနာ ေတန သေမာ န ၀ိဇၨာတိ၊
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၱိ ေဟာတု။
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးသည္ မဂ္ေလးပါးႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သမာဓိကို ကိေလသာမွ ကင္း၍စင္ၾကယ္ေသာ သမာဓိဟု ခ်ီးမႊမ္းေျမာက္စား
ေဟာေတာ္မူခဲ့၏ အရိယာမဂ္နွင့္ ယွဥ္ေသာသမာဓိသည္ မိမိ၏အျခားမဲ့၌ နိဗၺာန္အက်ိဳးကို အခါမလင့္ အက်ိဳးေပး၏-ဟူ၍ ဘုရားရွင္တို႔သည္ ေဟာ
ေတာ္မူကုန္ျပီ ထိုမဂ္ေလးပါးနွင့္ယွဥ္သည့္ သမာဓီႏွင့္တူေသာ ရူပ၊ အရူပ သမာဓိသည္မရွိ ဤမဂ္ေလးပါးႏွင့္ သမာဓိသည္သာလွ်င္ ေလာကီ
ရတနာတို႔ထက္ သာလြန္ ျမင့္ျမတ္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ကိုးကြယ္ရာအစစ္ ရတနာၾကီး ျဖစ္ေတာ္မူ ေပ၏။ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္
သတၱ၀ါမ်ား က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊
ဤေဒသနာကို ေထာက္ထား၍ သမာဓိ(၇)မ်ိဳးကို အျမတ္ဆံုးမွစစီေသာ္...
၁။ အရဟတၱမဂ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သမာဓိ၊
၂။ အနာဂါမိမဂ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သမာဓိ၊
၃။ သဒါဂါမိမဂ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သမာဓိ၊
၄။ ေသာတာပတၱိမဂ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သမာဓိ၊
၅။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စ်ာန သမာဓိ၊
၆။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥပစာရ သမာဓိ၊
၇။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ခဏိကသမာဓိ - တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊
ဒီသမာဓိ (၇)မ်ိဳးထဲမွာ ခဏိကသမာဓိ ဟာအားအေသးဆံုးပါဘဲ စိတ္ျဖစ္တိုင္း လိုက္ျဖစ္ရတဲ့ ေစတသိတ္ (၇) လံုးထဲက ဧကဂၢတာ ေစတသိတ္
ကို ခဏိကသမာဓိလို႕ ေျပာတာပါ ခဏိကသမာဓိ တည္ဖို႔ အတြက္သမထ ကမၼ႒ာန္းေတြကိုအထူး ပြားစရာမလိုပါဘူး မိမိစိတ္၀င္စားတာကို အာရံု
စိုက္လိုက္တာနဲ႔ ခဏိကသမာဓိ တည္သြားတာပါတယ္၊ အရပ္ေျပာေျပာရရင္ ည(၇) နာရီမွာကိုရီးယားကား ၾကည့္တယ္ဆိုရင္ မျပီးမျခင္း စိတ္ဟာ
တီဗြီဖန္သားျပင္ကေန ဘယ္မွမသြားေတာ့ဘူး အမ်ိဳးသားေတြ က်ားကစားတဲ့အခါ စစ္တုရင္ကစား တဲ့အခါ အကြက္ေတြထဲ စိတ္ႏွစ္ထား ေတြဟာ
ခဏိကသမာဓိပါဘဲ၊ ဒါေပမယ့္ အကုသိုလ္ ေနရာမွာတည္တဲ့ သမာဓိမို႔ မိစၧာသမာဓိလို႔ေခၚရမွာေပါ့ သမာဓိထဲမွာ ခဏိကသမာဓိဟာ အားအေသး
ဆံုးပါဘဲ ဒါေပမယ့္ ၀ိပႆနာပညာနဲ႔ ယွဥ္ခြင့္ရလိုက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကိုေတာင္ ေပးနိင္တဲ့ သတၱိရွိသြားတယ္ မပဋာဟာ
တရားနာေနတဲ့တခ်ိန္လံုး ဘာသမထ မွမလုပ္ပါဘူး အရင္ကလဲ မလုပ္ခဲ့ဘူးပါဘူး ဒါေၾကာင့္သူ႔မွာ ဥပစာရသမာဓိ ၊အပၸနာသမာဓိ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး သူ႔
မွာမရွိပါဘူး ဒါဆိုဘာသမာဓိ ရွိလဲဆိုရင္ ခဏိကသမာဓိ ဘဲရွိပါတယ္ အဲဒီ ခဏိကသမာဓိဟာ ၀ိပႆနာပညာ နဲ႔ယွဥ္ခြင့္ရလိုက္ တာေၾကာင့္ တရားပြဲ အဆံုးမွာ မပဋာဟာ ေသာတာပတၱိမဂ္ ကိုရသြားတာပါ။
“ ဤ၀ိပႆနာ အလုပ္သည္ သမထမလုပ္ကဲ့သို႕ ဆိတ္ျငိမ္ရာၾကီးကို ရမွသာျပီးစီး နိင္သည္မဟုတ္ ပါရမီဉာဏ္ သည္သာ ပဓာနတည္း၊ ပါရမီဉာဏ္ ရွိခဲ့ပါမူ တရားနာရင္းႏွင့္ပင္ ေပါက္ေရာက္၍ သြားတက္၏ ဃရာ၀ါသ ကိစၥအတြင္းမွာပင္ ေပါက္ေရာက္နိင္၏၊အေၾကာင္းမူကာ ဉာဏ္ရွိ
သူတို႔မွာ ကိုယ္တြင္း၊ ကိုယ္ျပင္၊ အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္၊ ရြာတြင္း၊ ရြာျပင္ေတြ႕သမွ်သည္ အနိစၥ ဉာဏ္ပြားစီး ဖို႔ခ်ည္းသာတည္း။ ”
(၀ိပႆနာ ဒီပနီ - ၅၆)
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာလို႔ မပဋာ ေသာတာပန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရင္ရေပမယ့္ အထက္ကဆိုခဲ့သလို ခုဇၨဳတၱရာ ကၽြန္မတရားေဟာ တုန္းကလဲ သာမာ၀တီ မိဖုရားနဲ႔ ေမာင္းမငါးရာ ေသာတာပန္ျဖစ္သြားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္သူေတာ္ေကာင္းတို႔ အေနျဖင့္လည္း ေသာတာပန္ျဖစ္နိင္ရန္ သစၥာတရားကို မ်ားမ်ားနာၾကား ဖတ္ရႈ သင္ယူဖို႔ နံပါတ္တစ္ လုပ္ရပါမယ္ ရႈမွတ္ပြားဖို႔ကေတာ့ ဒုတိယ ျဖစ္သည္ကို ေမတၱာျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ (အရွင္ဇ၀နထံမွ တဆင့္ဖတ္ရႈတင္ျပပါသည္)

No comments:

Post a Comment