Thursday, December 31, 2015

ကုသိုလ္..အကုသိုလ္


သံသရာဟာ..လြန္စြာရွည္လ်ားျပီး..
ဘ၀မ်ိဳးစံုက်င္လည္...ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့အခါမွာ...။
အရင့္...အရင္ဘ၀ေတြက...သိ၍ေသာ္၎...
မသိ၍ေသာ္၎...ကုသိုလ္....အကုသိုလ္...
အလုပ္ေတြ...လုပ္ခဲ့မိၾကမွာ.....မလြဲပါဘူး...။

မေသခင္ခုႏွစ္ရက္အလိုမွာ။

     လူ႕ဘ၀ႀကီးတစ္ခုဟာ မိခင္၀မ္းထဲအရည္ၾကည္ေလးကစၿပီး ေနာက္ဆံုးေျမႀကီးမွာ အဆံုးသတ္
ပါတယ္။ ႏွစ္ ၆၀၊ ၇၀၊ ၈၀၊ ၉၀ စသည့္ အတိုင္းအတာေလးကို လူ႕ဘ၀တစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္ေနၾကပါ
တယ္။ ဒို႔ေတြအားလံုးက မေခၚဘဲနဲ႔ လာခဲ့တဲ့ (ဘ၀တစ္ခု) လူ႕ဘ၀ရလာၾကၿပီး တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္
မွာ မနင္ဘဲနဲ႔လဲ လူ႕ဘ၀ကိုစြန္႔ခြါၿပီး ျပန္ၾကရဦးမွာပါ။ လူ႕ဘ၀ကို စြန္႔ခြါမသြားခင္ အေတာအတြင္းမွာ

ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္သူ၏ ဂုဏ္အဂၤ ါမ်ား။

သမထ ဝိပႆနာဆိုတဲ့ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ ျပည့္စံုရမည့္
အဂၤါေတြ ရွိပါတယ္။

(၁) သီလစင္ၾကယ္ရမယ္။

(၂) ကမၼ႒ာန္းေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းထံခ်ဥ္းကပ္ရမယ္၊

စကၡဳဒြါရဆိုင္ရာ ႐ွဳျမင္ပံု။

        မ်က္စိႏွစ္လံုးဖြင့္ၿပီး ျမင္စရာ အာ႐ံုေတြကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ မ်က္စိမွာ
႐ူပါ႐ံု ထင္ဟပ္လာတဲ့ အခါမွာ ထင္ဟပ္မွဳ စြမ္းအားေၾကာင့္ ထုိ႐ူပါ႐ံုကိုျမင္ၿပီး သိတဲ့စိတ္
ဆိုတဲ့ စကၡဳ၀ိညာဏ္ စိတ္ကေလး ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္ကေလး ေပၚ
လာတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ ထိေတြ႕မႈဆိုတဲ့ ဖႆ ဆိုတာ ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီ

Wednesday, December 30, 2015

ေလာကီ အက်ိဳးစီပြား ႏွင္႔ ေလာကုတၱ၇ာ ခ်မ္းသာေ၇းအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွစ္မ်ိဳး

ယေန႔ကမၻာ့လူသား အေပါင္းတို႔သည္ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား တိုးတက္လာ သည္ႏွင့္အမွ် လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးသည္လည္း ပုိ၍ပို၍ နက္႐ိႈင္း လာခဲ့သည္။ လူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးကို အခိုင္ၿမဲဆံုး ဖြဲ႕ေႏွာင္ထားသည္မွာ ေမတၱာပင္ ျဖစ္သည္။ ေမတၱာျဖင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံတတ္သူကို မည္သူမွ် အဆက္မျဖတ္ လိုၾကဘဲ ေဝးေန သည့္တိုင္ေအာင္ ေတြ႕လိုျမင္လို အားထားလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ တမ္းတေန ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Tuesday, December 29, 2015

မီးလြတ္စားျခင္း

ဗုဒၶဘာသာမ်ားထဲတြင္“မီးလြတ္စားျခင္း” ကို သာသနာေတာ္အက်င့္ဟု
ထင္မွတ္သူမ်ား ရွိပါသည္။မီးလြတ္စားေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုလည္းသူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္အလား သေဘာထား ၾကည္ညိဳၾက၏။“မီးလြတ္စားျခင္း”ဟူသည္ မီးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ထားျခင္းမရွိေသာ
အစားအစာ၊ သစ္သီးသစ္ဥတို႕ကိုသာ စားသံုးျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလုပ္အေကၽြးတာ၀န္။

         အရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ တရားေၾကာင့္ရွင္အာနႏၵဟာ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊
၀ိညာဏ္ လို႔ ဆိုတဲ့ ဒီ ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ တဏွာနဲ႔ တြယ္တာ သာယာမႈဆိုတာ မလာေတာ့ပါ။ 
ခႏၶာအေပၚ ၿငီးေငြ႕လာပါတယ္။ ၿငီးေငြ႕ လာတဲ့အခါ တြယ္တာမႈေတြ ကင္းျပတ္လာပါတယ္။
တြယ္တာမႈ ကင္းျပတ္လာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ စိတ္ကေလးဟာ ကိေလသာ အတြယ္အတာေတြ

မဂၢင္ ရွစ္ပါး။

        မဂၢင္ ရွစ္ပါးမွာ ==
၁။ သမၼာဒိဌိ = သစၥာတရားေလးပါးကို ေကာင္းစြာျမင္ျခင္း။ မွန္ကန္ေသာအယူရွိျခင္း။
၂။ သမၼာသကၤေပၸာ = ၀ိတတ္သံုးပါးမွ ကင္း၍ ေကာင္းေသာအႀကံကို ႀကံျခင္း။
၃။ သမၼာ၀ါစာ = ၀စီဒုစရိုက္ေလးပါးမွ ၾကဥ္၍ ေကာင္းေသာစကားကိုေျပာဆိုျခင္း။

နိဗၺာန္ကိုရွာဖို႔ရာ ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္း။

      ဘုရားေလာင္းသိဒၶိတၱမင္းသားဟာ မိမိကိုယ္တိုင္က အိုတတ္ေသာသေဘာရွိပါလ်က္ အို
တတ္ေသာသေဘာ ရွိတာေတြကို ရွာႀကံသိမ္းပိုက္ေနတာ မေတာ္ဘူး၊ မိမိကိုယ္တိုင္က အိုတတ္
ပါလ်က္ အဲဒီ အိုတတ္တဲ့ ကာမဂုဏ္ေတြကို အျမတ္တႏိုးလုပ္ၿပီး ရွာႀကံသိမ္းပိုက္ေနတာ မေတာ္
ဘူး။ ထို႔အတူပင္ မိမိကိုယ္တိုင္က နာတတ္ပါလ်က္၊ ေသတတ္ပါလ်က္၊ နာတတ္၊ ေသတတ္တဲ့

Monday, December 28, 2015

“ကံ၊ ကမၼနိမိတ္၊ ဂတိနိမိတ္ႏွင့္ ေသခါနီးကာလ၌ အေရးၾကီးပုံ”သက္တမ္းကုန္၍ေသျခင္း(Death due to the expiration of the age-limit)၊
ကံကုန္၍ေသျခင္း(Death due to the expiration of the reproductive kammic force)၊
သက္တမ္း ကံ ႏွစ္ပါးကုန္၍ ေသျခင္း(Death due to expiration of the both the age-limit and kamma၊

Sunday, December 27, 2015

"ပထမဆံုး အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို ေဆာင္သူမ်ား"

-"ကႆပ ျမတ္စြာဘုရားရွင္" လက္ထက္ေတာ္ အခါက လင္းႏို႔ငယ္မ်ား ျဖစ္ခဲ႔၍
ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးထံမွ အဘိဓမၼာတရားေတာ္အသံ ကို ၾကားနာခဲ႔ရၿပီး "ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာဘရားရွင္" သာသနာေတာ္၌ "သာ၀တၱိၿမိဳ႕"တြင္လူလာျဖစ္သျဖင့္ "အရွင္သာရိပုတၱရာ" အထံ၌"ရဟန္း"

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ ၀ိညာဏ္ကို႐ွဳျမင္ပံုတရားေတာ္။

       အသိစိတ္ လို႔ဆိုတဲ့ ၀ိညာဏ္ ေလးဟာလဲပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ တစ္စိတ္ၿပီး တစ္စိတ္၊
တစ္စိတ္ၿပီးတစ္စိတ္ အင္မတန္မွ လွ်င္ျမန္တဲ့   ႏွဳန္းထားနဲ႔ ေျပာင္းေရြ႕ပ်က္စီးၿပီးေတာ့ေန
ပါတယ္။ အဲဒီလို လွ်င္ျမန္ တဲ့အဟုန္နဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနတဲ့ အသိစိတ္ကေလးကိုလည္းပဲ ၿမဲ
တာမဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အနိစၥ။ မၿမဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒုကၡ။ ေျပာင္းလဲတတ္သည့္

နန္းဦးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အဆံုးအမ။

     ဆရာေတာ္ရဲ ့ဆရာ(အေဖ ဆရာ)က ေတာင္စြန္း ဓမၼဒူတဆရာေတာ္၊ ဓမၼဒူတဆရာ
ေတာ္ရဲ ့ ဆရာ(အဘိုး ဆရာ)က စစ္ကိုင္းနန္းဦး ဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဓမၼဒူတ ဆ
ရာေတာ္ ဘုရားႀကီး စစ္ကိုင္းမွာ စာက်က္တံုးက နန္းဦးေက်ာင္း အဲဒီဆရာေတာ္ႀကီးဆီ
မွာ စာက်က္တယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ ့ တပည့္ရင္းပဲ၊ ပိဋကတ္ ၃ ပံုကို စေျဖတယ္၊ ၁ ပံု

"ေသာတာပန္၏ ထူးျခားခ်က္(၇)ရပ္"

ကုိယ့္ခႏၶာကုိ ဉာဏ္စုိက္ၾကည့္လုိက္ရင္ ေ၀ဒနာေပၚလဲ ေဖာက္ျပန္သြားတာပဲ၊ ပ်က္စီးသြားတာပဲ။ ေ၀ဒနာ႐ႈလုိက္ေတာ့ ေ၀ဒနာေလးက ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္နဲ႔ သူ႔သေဘာသူ စြန္႔စြန္႔သြားတယ္။

Saturday, December 26, 2015

အိမ္ေစာင့္နတ္ ႏွင့္ ပ႒ာန္းရြတ္ျခင္း


တကယ္ေတာ့ ပ႒ာန္းတရားဟာ နတ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ အဓိကထားျပီး ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့တာပါ။ ေဟာတာကိုက နတ္ျပည္မွာေလ။ နတ္ျပည္မွာနတ္ပရိသတ္အတြက္ ေဟာထားတဲ့ တရားကို နတ္ေတြက မႏွစ္သက္ဘဲ ရွိပါ့မလား။ သူေတာ္ေကာင္းနတ္ မွန္ရင္ ပ႒ာန္းတရားကို ဘယ္သူဘယ္ေနရာမွာ ရြတ္ရြတ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ ႏုိးစြာ လာေရာက္နာယူမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

Friday, December 25, 2015

ခရစ္ေတာ္၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္အဘယ္ေၾကာင့္ဆင္တူေနသနည္းခရစ္ေတာ္၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္အဘယ္ေၾကာင့္ ဆင္တူေနသနည္း။ ခရစ္ေတာ္သည္

အရိမိေတၱယ်ဘုရားအေလာင္းေတာ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာစကား မွန္ပါသေလာ။ JJJ (ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားသူ -

ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး ေဂ်၊ ဝစ္(လ္)ဆင္၊ အမ္ေအ (ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္) ဘံုဘုိင္ၿမိဳ႕၊ အက္လီဖင္စတံုးေကာလိပ္ေက်ာင္း၊

အဂၤလိပ္ဘာသာပါေမာကၡ၊ ေျဖဆိုသူ - ဆရာေတာ္ အရွင္အရိယဓမၼ။)

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ သခၤ ါရကို႐ႈဳျမင္ပံုတရားေတာ္။

       သခၤ ါရဆိုတာ ႀကံေတြးမွဳတို႔၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳတို႔၊ ေစ့ေဆာ္မွဳတို႔၊ အသိဉာဏ္တို႔၊
စိတ္ရဲ႕ အေျခအေနေတြ အဲဒီ သခၤ ါရတရားေတြ အေပၚမွာလည္းပဲ မိမိရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚ
လာတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် အရာေတြဟာလည္းပဲ တစ္ခုမွ ၿမဲေနတာမရွိသည့္
အတြက္ေၾကာင့္ အားလံုးဟာ အနိစၥေတြခ်ည္းပါပဲ။ အဲဒီ အနိစၥ၊ မၿမဲတဲ့အရာ မွန္သမွ်ဟာ ဒုကၡ

သုစရိုက္ ၁၀ ပါး။

        သုစရိုက္  ၁၀  ပါးမွာ ==
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕ဥစၥာကို ခိုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၃။ ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕အိမ္ယာ က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

သိဒၶတၳမင္းသား လူ႕စည္းစိမ္ကိုစြန္႔ခြါ၍ ေတာထြက္ေတာ္မူျခင္း။

       ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ကပိလ၀တ္ျပည္ သုေဒၶါဓနမင္းျမတ္၏သားေတာ္
သိဒၶတၳမင္းသားဟာ ေဒ၀ဒဟျပည့္ရွင္ သုပၸဗုဒၶမင္း၏သမီးေတာ္ ယေသာ္ဓရာေဒ၀ီႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီး
လွ်င္ မင္းသမီးေပါင္းေလးေသာင္း အေျခြအရံမ်ားႏွင့္တကြ ႀကီးက်ယ္ေသာ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစား
ေတာ္ မူပါတယ္။

Thursday, December 24, 2015

ရိွခိုးထိုက္စြာ အရပ္ေျခာက္မ်က္ႏွာေလာကတြင္ၾကီးပြား ခ်မ္းသာတိုးတက္ဖို ႔အတြက္ အေရွ႕၊ ေတာင္၊ အေနာက္၊ ေျမာက္၊ ေအာက္၊ အထက္ အရပ္ ေျခာက္မ်က္ႏွာကို ရိွခိုး ရပါတယ္ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္က
ဂိဟိ၀ိနိယသုတၱန္ သို႔မဟုတ္ သိဂၤါေလာ၀ါဒ သုတၱန္ တြင္ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ႔ပါသည္။
သိဂၤါလသုတၱန္ တြင္-

Wednesday, December 23, 2015

ဘာသာ တရား လိုအပ္ျခင္း.The Need For a Religion.
~~~~~~~~~~~~~~~
ဘာသာ တရား လိုအပ္ျခင္း.
~~~~~~~~~~~~~~~
To understand the real purpose of life.it is advisable for a person to choose and follow
anethical-moral system that restrains a person from evil deeds. encourages him to do good
and enables him to purify his mind.for simplicity.we shall call this system'religion'

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ သညာကို ႐ႈျမင္ပံုတရားေတာ္။

      လူေတြမွာ အာ႐ုံတစ္ခုကိုမွတ္ၿပီး သိတတ္တဲ့ မွတ္သိ ဆိုတာေလးရွိတယ္။ သညာေပါ့။
အဲဒီ အမွတ္သညာနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ ရွိရင္လည္း လူေတြကေျပာတယ္။ ေအး၊ မွတ္ဉာဏ္
ေကာင္းလိုက္တာ၊ မွတ္ဉာဏ္မေကာင္းဘူး၊ မွတ္မိတယ္၊ မမွတ္မိဘူးနဲ႔ ေျပာၾကတယ္။ မွတ္
တယ္ဆိုတဲ့ သညာတရားေလးဟာ လူေတြရဲ႕ သႏၲာန္မွာ အခု ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခု ပ်က္သြားတဲ့

မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္၏ အေျခခံစိတ္ေနသေဘာထား။

        မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးခြန္အား ျဖစ္
၏။ ဘာသာေရးသည္ က်န္းမာေရး၊ လူမွဳေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိေသာ လူ႕အေရးအ
ရာ အားလံုး၏ အဓိက ပဓာန အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာသည္ ဗုဒၶဘာ
သာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအက်ဆံုး ခြန္အားျဖစ္ပါသည္။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႀကီး ေဆာင္ပုဒ္။

- ကာမခ်မ္းသာ သုံးေဆာင္တာ ပယ္ခြါေ႐ွာင္ရမည္။
      မသုံးေဆာင္ပဲ ကုိယ္ဆင္းရဲ ဒါလဲေ႐ွာင္ရမည္။
- စိတ္အလုိက် လႊတ္ထားက ကာမသုခါ ႏုေယာဂါ။
    ပင္ပန္း႐ုံမွ် အားထုတ္က အတၱကိလမထာ ႏုေယာဂါ။
- သစၥာမျမင္ မဂၢင္မပါ ေလ့က်င့္ကာျဖင့္ ခ်မ္းသာၿမဲမည္။

Tuesday, December 22, 2015

ငရဲဟူသည္ အဘယ္နည္းငရဲအေၾကာင္းေရးရမည္ ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အထူးပင္စိတ္ဝင္စားေခ်လိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ငရဲဆုိလွ်င္ လူဆယ္ဦး အေတြးဆယ္ခု အျမင္ျဖင့္ သံုး
သပ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ သံုးသပ္ျခင္းမွာ လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔အမွားမဟုတ္။ ငရဲဟူသည္ကား မည္သုိ႔ မည္ပံုျဖစ္္သည္ ဟု ေလ့လာသူ ႏွင့္ ျပန္လ
ည္ေဟာၾကားသူ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းျဖစ္သည္။

Monday, December 21, 2015

ၾကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းတရား(၄)ပါးႏွင့္ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရားေလးပါးလူေလာကထဲကုိေရာက္လာတဲ့ ပုထဇဥ္လူသားမ်ားအေနနဲ႔ မိမိဘဝကုိ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ျဖစ္ခ်င္ၾကသလုိ၊ေအာင္ျမင္တဲ့၊ၾကီးပြားခ်မ္းသာတဲ့ သူအျဖစ္နဲ႔ဘဝကုိတည္ေဆာက္ခ်င္ၾကပါတယ္။ဘဝတုိးတက္ေရး၊ဘဝေကာင္းစားေရး၊ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရး ဒီအေရးေတြကုိ

ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္သူ၏ ဂုဏ္အဂၤ ါမ်ား။

သမထ ဝိပႆနာဆိုတဲ့ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ ျပည့္စံုရမည့္
အဂၤ ါေတြ ရွိပါတယ္။

(၁) သီလစင္ၾကယ္ရမယ္။

(၂) ကမၼ႒ာန္းေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းထံခ်ဥ္းကပ္ရမယ္၊

ေ၀ဒနာကို ႐ႈျမင္ပံုတရားေတာ္။

      လူေတြမွာ နာမ္တရားအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ခံစားခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္
တာလည္း ခံစားတာပါပဲ၊ ၀မ္းနည္းတာလည္း ခံစားတာပါပဲ၊ အဲဒီ- ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ဆိုတာလည္းပဲ
ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္ေနတာ မဟုတ္ပါ၊ ၀မ္းနည္းမွဳ ဆိုတာလည္းပဲ ထာ၀ရ ၀မ္းနည္းေနတာ မ
ဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေ၀ဒနာဆိုတဲ့ ခံစားမွဳဟာလည္းပဲ ၿမဲတဲ့အရာမဟုတ္ပါ။ ၿမဲတဲ့အရာ

မိမိႀကိဳက္ရာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

       လူသားဟူသည္ ေခတၱခဏ အလည္ေရာက္လာေသာ ေလာက၏ ဧည့္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါ
၏။ ဧည့္သည္အျဖစ္ ေခတၱေနရစဥ္အခိုက္ မိမိအက်ိဳးသာမက အမ်ားအက်ိဳးကိုပါ သယ္ပိုးထမ္း
ေဆာင္ႏိုင္မွသာ လာျခင္းေကာင္းေသာ ဧည့္သည္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဧည့္သည္အ
ျဖစ္ ေလာကအတြင္း အသက္ရွင္ ေနထိုင္က်င္လည္ရစဥ္အတြင္း သူသည္ ဧည့္သည္ေကာင္းအျဖစ္

Sunday, December 20, 2015

ေသာက ေျဖ ေဆး

ပုထုစဥ္ လူသားတို ့သည္ အဆိုးေလာကဓံ ေလးပါးနွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေဆြမ်ိဳးတို ့၏ ပ်က္စီးျခင္း၊
အနာေရာဂါ နိွပ္စက္ျခင္း၊စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္း၊စသည္ ့ တရားဆိုးတို ့နွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကံဳ
ေတြ ့လာေသာအခါ စိတ္ဓါတ္တည္ျငိမ္မူကင္းလာ၏။ေလာကဓံ မုန္တိုင္းေၾကာင္ ့ဘဝ ပလၤယ္ ျပင္ တြင္ 

ေသာက လိွဳင္းေဘာင္ ဘင္ ခတ္ခဲ ့ရ၏။

Saturday, December 19, 2015

ရုပ္ကို တရားရွဳျမင္ပံု။

      ႐ုပ္တရားအမွီျပဳၿပီးေတာ့ ငါဆိုတဲ့အေတြးေတြ ေပၚတာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီ
႐ုပ္တရားကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးရပါမယ္၊ ေလ့လာရပါမယ္၊ ႐ႈမွတ္ရပါမယ္။ သူ႔သဘာ၀အ
တိုင္းျမင္ေအာင္ ႐ႈရပါမယ္။ အဲဒီလိုျမင္တဲ့အခါမွ ငါဆိုတဲ့အေတြး ေပ်ာက္ႏိုင္ပါမယ္။ အဲဒီ
ငါဆိုတဲ့အေတြးရဲ႕ စြဲမွီရာျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္တရားကို ေသခ်ာေစ့ငု ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ငါဆိုတဲ့

ဗုဒၶသာသနာအတြက္ ရင္ေလးစရာေကာင္းသည့္ ဟန္ေဆာင္မွဳမ်ား။

    သာသနာေတာ္မွာ ဘယ္သူက တရားရွိတယ္၊ ဘယ္သူက တရားမရွိဘူးဆိုတာ၊ တရားရွိ
မရွိ၊ ဒကာ၊ ဒကာမေတြက သိသလိုလိုနဲ႔...အဲဒီ ဆရာေတာ္ႀကီး တရားရွိတယ္ကြဲ ့..လွဳပ္ကိုမ
လွဳပ္ေတာ့ဘူး၊ အခ်ိန္မေရြး သြားၾကည့္သြားၾကည့္ ၿငိမ္ေနတာဘဲလို႔.. ကိုယ့္အထင္နဲ ့ကိုယ္
လူေတြက ေျပာေနၾကတာ ရင္ေလးစရာ ေကာင္းပါတယ္။

“ဘယ္သူ႕ကို အခ်စ္ဆံုးလဲ”။

        ဒီေမးခြန္းကို ဘုရားရွင္လက္ထက္မွာ ေကာသလမင္းႀကီးက မလိကာမိဖုရားႀကီးကို
ေမးဖူးပါတယ္။ မင္းႀကီးကေတာ့ မိဖုရားႀကီးကို ခ်စ္လဲခ်စ္တယ္၊ လိုေလေသးမရွိ အေျခြအရံ
အျပည့္အစံုနဲ႔ထားကာ အလိုလိုက္ထားေတာ့.. သူ႕ကို အခ်စ္ဆံုးလို႔ ေျပာမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါ

အမရပူရျမိဳ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ-၏ ၾသဝါဒကထာသဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္၏ အစြမ္းသံုးပါး-
၁။ သိရန္မွန္က, မက်န္ရေအာင္, လံုးဝစံုလင္, အကုန္ျမင္, သဗၺဥ္ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း။
၂။ သိသည့္တရား, မ်ားအျပား၌, ေဟာထားစဖြယ္, နည္းသြယ္သြယ္ကို, ျခယ္လွယ္စံုလင္, အကုန္ျမင္, သဗၺဥ္ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း။
၃။ ကၽြတ္ထိုက္ၾကေပ, မ်ားေဝေန၏, ဣေျႏၵစရိုက္, သူ႔အႀကိဳက္ကို, ႏႈိက္ခၽြတ္စံုလင္, အကုန္ျမင္, သဗၺဥ္ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း။

Friday, December 18, 2015

အာရုဏ္ဆြမ္းကပ္လွဴတန္းသူမ်ားသတိခ်ပ္ရန္...။ရဟန္းေတာ္ေတြ အာရုဏ္ဆြမ္းစားတဲ့အခါ ရာသီဥတုကုိလိုက္ျပီး အခ်ိန္ကြာျခားတယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္ရာသီမွာ ဘယ္အခ်ိန္ အာရုဏ္ဆြမ္းစားရသလဲဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။
အရုဏ္တက္ရာ၊ ၁၂-ျဖာ၊ ဘယ္ရာသီမွာ ဘယ္လိုနည္း?။

Thursday, December 17, 2015

သစၥာအနက္ ၁၆-ခ်က္ဒုကၡသစၥာ---
ပီဠန႒-ညႇဥ္းဆဲအပ္ေသာ အနက္သေဘာ၊
သခၤတ႒-ျပဳျပင္အပ္ေသာ အနက္သေဘာ၊
သႏၲာပ႒-ပူေလာင္ေစတတ္ေသာ အနက္သေဘာ၊
ဝိပရိဏာမ႒-ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ မတည္ျမဲေသာ အနက္သေဘာ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ေဇာတိပါလ။

        ကႆပျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္မွာ ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္းဟာ ေဇာတိပါလ
ဆိုတဲ့ ( ျဗာဟၼဏ) ပုဏၰား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျဗာဟၼဏေတြဟာ ပညာတတ္ေတြ ဆိုေတာ့
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သိပ္အထင္ႀကီးၾကတယ္၊ မာနႀကီးၾကတယ္၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဦးညြတ္ျခင္း၊
ေလးစားျခင္း မရွိၾကပါ။

ကံဟူသည္။

        ကံဟူသည္ အတိတ္ကာလ၊ ပစၥဳပၸာန္ကာလတို႔၌ ျပဳခဲ့၊ ျပဳဆဲျဖစ္ေသာ ကာယကံမွဳ၊
၀စီကံမွဳ၊ မေနာကံမွဳတို႔ ျဖစ္ပါ၏။ “ေစတနာကံကို ကံဟု ငါဘုရားေဟာ၏” ေစတနာျဖင့္ ေစ့
ေဆာ္၍ ကိုယ္ ႏွဳတ္ စိတ္တို႔ျဖင့္ အမွဳကိစၥတို႔ကိုေဆာင္ရြက္၏။(ဆကၠအဂၤုထၱဳရ္နိေဗၺဓိကသုတ္)
         ကံတရားဆိုတာ တျခားမွ၀င္ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိ၏ စိတ္ရင္းမွ ျဖစ္ေပၚ

***ဓမၼစၾကာလာ တရားေဆာင္ပုဒ္မ်ား***

 (၁)ကိုယ္အမူအရာ၊ ျဖစ္တိုင္းမွာ၊
     မွန္စြာသိရမည္။ ။
 (၂)စိတ္အမူအရာ၊ ျဖစ္တိုင္းမွာ၊
     မွန္စြာသိရမည္။ ။
 (၃)ေကာင္းဆိုးလတ္ပါ၊ ေ၀ဒနာ၊

Wednesday, December 16, 2015

အာဠာဝက-အေမး၊ ဗုဒၶ-အေျဖအာဠာဝက ဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးထဲတြင္ တေထာင့္တေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အာဠာဝက နတ္ဘီလူးအား ျမတ္စြာဘုရာရွင္မွ သည္းခံျခင္း၊ ေမတၱာဓာတ္ျဖင့္ လႊမ္းျခံဳ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိျပီးျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။

Tuesday, December 15, 2015

မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရာင့္ရဲတတ္ၾကပါမွ


အသက္ ၇၀-ဝန္းက်င္ရွိ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္သို့ ေရာက္လာပါသည္။
သူသည္ ေက်ာင္းသားဘဝက စ၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စာေပကိုသာ ထက္သန္သူ ျဖစ္ပါသည္။ သို့ေသာ္ ဗုုုုဒၶဘာသာ အယူဝါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ကား ေလ့လာမႈ အလြန္ အားနည္းပါသည္။ မိဘမ်ားက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ႀက၍သာ မိရိုးဖလာ ဗုဒၵဘာသာဝင္ အမည္ ခံခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

(ေမတၱာရွင္ေရႊျပည္သာ)၏ ဓါရဏပရိတ္ေတာ္။ (စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာအေမးအေျဖမ်ား)

      ဤဓါရဏပရိတ္ေတာ္ကို စီစဥ္ေရးသားသူသည္ ပါဠိဘာသာကို အနည္းငယ္သာလုိက္စားဖူးေသာ္
လည္း ကၽြမ္းက်င္စြာပညာရွိမ်ားလက္ခံေလာက္ေအာင္ တတ္ေျမာက္ဟန္မတူပါ။ ၇၇ ကုေဋေသာ
ဘုရားရွင္တုိ႔ေဟာၾကားသည္ဟူ၍ ေရးသားၿပီးမွ ဘုရားအဆူဆူမ်ားက ေဟာသည္ဟုဆိုလွ်င္ ပရိတ္ကို လူေတြပိုၿပီးယံုမည္ဟုေတြးၿပီး၊ ၉၉ ဆူ ေသာဘုရားရွင္ေဟာခဲ့သည္ဟု ထပ္ေရးရာမွ ေရွ႕ေနာက္မညီ

ေႂကြးမတင္တဲ့ဆြမ္း။

       အၾကင္ရဟန္းဟာ လက္ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္တီးေလာက္ ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ား
မယ္ဆိုရင္ လက္ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္တီးေလာက္ ေမတၱာပြားမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အဲဒီ
ေမတၱာဘာဝနာဟာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ရဲ႕ဆြမ္းကို အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေအာင္ ရြက္
ေဆာင္ေပးတဲ့ပုဂၢိဳလ္တဲ့၊ ေမတၱာပြားမ်ားျပီးေတာ့ ဆြမ္းစားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ပိုင္စိုးပိုင္

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ "ေသာတာပန္ ျဖစ္ရမည့္သူ"တရားေတာ္။

        ဗိမၼိသာရမင္းႀကီးရဲ႕ သားေတာ္ အဇာတသတ္မင္းဟာ "တိဟိတ္" ပဋိသေႏၶေနလာ
တာပါ။ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ "ပါပမိတၱ" လို႔ေခၚတဲ့ မ
ေကာင္းတဲ့ မိတ္ေဆြ- ေဒ၀ဒတ္တို႔လို မေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြ ေတြးၿပီး၊ မေကာင္းတဲ့  အ
ေျပာေတြေျပာ၊ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္တတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို ဆရာတင္မိတဲ့အခါ  ပိတုဃာ

Monday, December 14, 2015

အေသာကေက်ာက္တိုင္မ်ားကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ အေသာကမင္းႀကီး(ေခၚ) သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာကို အထူးယံုၾကည္သက္ဝင္သူ ျဖစ္သည္။ အထူးကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားေရးအတြက္ အမွတ္အသားအျဖစ္ အိႏၵိယျပည္၌ ေက်ာက္တိုင္ႀကီး ၄-တိုင္ စိုက္ထူထားခဲ့သည္။

Sunday, December 13, 2015

ဘာ၀နာမယပညာတရားေတာ္။

      ဘာ၀နာမယ ဆိုတာက်ေတာ့ ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ျဖစ္ေအာင္
ႀကိဳးစားျခင္းက ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ ပညာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အာ႐ံုေပၚ စိတ္ကေလး ေလ့က်င့္
ေပးၿပီး။ ဆိုပါစို႔-  တရားအားထုတ္တဲ့အခါ ထြက္ေလ၀င္ေလ အာ႐ံုေလးေပၚမွာ စိတ္နဲ႔အာ႐ံု
ထပ္တလဲလဲေတြ႕ေနေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရပါတယ္။ ၅- မိနစ္က ၁၀- မိနစ္၊ ၁၀- မိနစ္က

ဘုရားဆုပန္ရာ၌ ဆုေတာင္းျပည့္ရန္ လိုအပ္ေသာအဂၤ ါရပ္မ်ား။

       မအို၊ မနာ၊ မေသတဲ့တရားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ရေအာင္ရွာၿပီးေတာ့ သတၱ၀ါအမ်ားအားလည္း
အဲဒီ မအို၊ မနာ၊ မေသတဲ့တရားကို ေဟာၾကားညႊန္ျပဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဆုပန္
ေတာင္းတတ္ၾကပါသည္။
         ေလာကသံုးပါး၌ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဆုေတာင္းေသာ္လည္း ဆုေတာင္းတိုင္း ျပည့္စံုသည္ မ

ဘာ၀နာတရားျဖင့္ ေနနည္း။

     ဘာ၀နာအလုပ္ဆိုတာ ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ ့ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊
ပညာအား မဂၢင္သတၱိ ျဖစ္သည္အထိ၊ သတၱိေတြ တိုးပြားေအာင္ အားထုတ္ရတာလို ့ နား
လည္ေစခ်င္ပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ ၀ိပႆနာအလုပ္၊ ၀ိပႆနာဘာ၀နာက ျဖစ္ေနတဲ့အ
ခိုက္ ျဖစ္တဲ့သေဘာေတြကို..သိ၊ ေသခ်ာသိေအာင္ ဂရုတစိုက္ၾကည့္ၿပီး ပံုမွန္ေနစဥ္   အား