Saturday, June 7, 2014

ကာလာမသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္။

         တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္ ပရိသတ္ အေပါင္းတို႔ ဒီ ကာလာမသုတၱန္ရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ (၁) ျမတ္စြာဘုရားက အမွန္တရားကို ရွာေဖြတဲ့အခါမွာ====
    ၁။ တစ္ဆင့္ၾကားစကားနဲ႔လည္း မရွာနဲ႔။ မဆံုးျဖတ္နဲ႔။

ကံေဟာင္းကုန္ရင္ ဘ၀သစ္မရွိ။

        ဘုရား ရဟႏၱာေတြဆိုတာ ကိေလသာေတြ ကုန္ၿပီးေနၿပီ။ သို႔ေသာ္ ကုန္ၿပီးေနတဲ့ ဘုရား ရဟႏၱာေတြမွာ ဘာျဖစ္လို႔ ကံက အက်ိဳးေပးေနရသလဲဆိုတာ မ်က္စိလည္တတ္ၾက
တယ္။ ကံကုန္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရတနသုတ္မွာေတြ႕ရတာက “ ခီဏံ ပုရာဏံ န၀

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ျပဳျပင္စရာေတြ။

       ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ဘုရားပြဲ၊ ရွင္ျပဳပြဲ၊ ရဟန္း
ခံပြဲ၊ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲတို႔ကို က်င္းပလာခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းသို႔ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး က်င္းပ
ပင္ က်င္းပၾကၿငားေသာ္လည္း  ဘာသာေရးအရ ထိထိမိမိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးသို႔  ဦးတည္ေရွ့ရွဳမွဳ

ငါ့ဘ၀ကို ပတ္ေျခာက္၀ိုင္းလို လူၾကည့္ေအာင္ပဲ ေနသြားမွာလား? ။

         ဘုရားပြဲ၊ အလွဴပြဲတို႔မွာ အိုးစည္၀ိုင္း၊ ဒိုးပတ္၀ိုင္း၊ ေဗ်ာတို႔ပါၾကတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔အရပ္မွာ
ပတ္ေျခာက္၀ိုင္းဆိုတာ ရွိတယ္။ ဒိုးပတ္၀ိုင္းႀကီး အတိုင္းပဲ  ဒိုးပတ္ပါတယ္၊ လင္းကြင္းပါတယ္၊  ႏွဲပါ
တယ္၊ ၀ါးလက္ခုပ္ပါတယ္၊ ေမာင္းပါတယ္။ ဒိုးပတ္၀ိုင္းေတာ့ ဒိုးပတ္၀ိုင္းပဲ ဒါေပမဲ့ အသံမထြက္ဘူး။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘာသာတရား ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၇)။

    ”” အျပဳ(ကာယကံ)””
      =========
ျပဳမည္ႀကံလဲ၊ သင့္စိတ္ထဲ၊ အၿမဲ ဆင္ျခင္ပါ။
မိမိ သူတစ္ပါး၊ ႏွစ္ဦးသား၊ ဘယ္သူမ်ား ထိမည္လဲ။
ထိခိုက္ႏိုင္ျငား၊ အျပဳမ်ား၊ မမွား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ။ ။

Friday, June 6, 2014

ျမတ္စြာဘုရားထုတ္ျပတဲ့ ကာလာမသုတ္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္။

         ျမတ္စြာဘုရားက ဒီသုတၱန္မွာ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ကို ထုတ္ျပပါတယ္။==
         နံပါတ္(၁)က “မာ အႏုႆေ၀န” တစ္ေယာက္ေယာက္က မင္းတို႔လာေျပာတာ၊
အႏုႆ၀ မွ အႏု ဆိုတာ တစ္ဆင့္၊ သ၀ ဆိုတာၾကားတာ သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္က လာၿပီး

ကိေလသာမရွိရင္ ကံစြမ္းအားမရွိ။

         ကိေလသာ ဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ “ကံ” စြမ္းအားလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ကံစြမ္း
အား မရွိေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ၀ိပါကလည္းပဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတယ္။ ဒါကို အျပန္အားျဖင့္ ဒီလို နား
လည္ရမယ္။ ဒီထဲမွာ အဓိကအခ်က္က “ကံ” လား၊ “ကိေလသာ” လားဆိုရင္ “ကိေလသာ”

ဆင္ခံဘုရားႏွင့္ ဗုဒၶဟူးသား။

         ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္  မိမိတို႔၏ေနအိမ္တြင္  ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္စား ရုပ္ပြားဆင္း
တုေတာ္မ်ားကို ထားရွိကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ မဟာပူရိသလကၡဏာေတာ္ (၃၂) ပါး
တို႔မွ  ရုပ္လံုးေဖၚရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ လကၡဏာေတာ္ (၂၀) ကို အေျခခံၿပီး  လကၡဏာေတာ္ငယ္

စီးေတာ္ျမင္း။

          ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္ေတြအေနနဲ႔ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ အဆံုးအမေတြကို
လိုက္နာက်င့္ႀကံရင္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ “က်နစြာ သင္ျပမေပးတတ္ေသာ ဆရာထံေနမိျခင္း
သည္  ထိုဆရာထံ၌ ဓမၼလမ္းေၾကာင္း လႊဲေခ်ာ္ေနသျဖင့္  အမ်ိဳးညံ့မွာ ပဋိသေႏၶ ေနမိျခင္းႏွင့္ တူ၏။

ဗုဒၶဘာသာ/ သာသနာအတြက္ အသိပညာေပး ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၃)။

 “သင္တန္းဖြင့္ၾကစို႔”
  ============
  တို႔သာသနာ၊ တို႔ဘာသာကို
  မ်က္ႏွာလႊဲထား၊ မႀကိဳးစားက
  တို႔မ်ားဘာသာ၊ ဆုတ္ယုတ္မွာမို႔

Thursday, June 5, 2014

ပကတိစိတ္မွ နိဗၺာန္ဆီသို႔။

       တို႔တစ္ေတြ ျမင္လိုက္လို႔ရွိရင္ ျမင္တာကို သိလိုက္တဲ့စိတ္ကို ပကတိစိတ္လို႔ေခၚပါတယ္။
အဲဒီ-ျမင္လိုက္တဲ့စိတ္ရဲ႕ ဒီအာ႐ံုေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ သေဘာေတြကို ေနာက္က ေလးေလး
နက္နက္သတိထားတဲ့ စိတ္ကလိုက္ၿပီးေတာ့ သိသြားပါတယ္၊ အဲဒီ စိတ္ဟာ သတိတို႔၊ သမၸဇညတို႔၊

ကိေလသာေၾကာင့္ ကံျဖစ္တာပါ။

        ကိေလသာေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ကံတရားေတြက စုေဆာင္းမိ ျဖစ္လာတယ္။ ကံ
တရားေတြ စုမိေဆာင္းမိ ျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ ဒီ ကံတရားေတြက အက်ိဳးတရားကို ထုတ္လုပ္လာ
တယ္။ ဆိုလိုတာက ကိေလသာ ရွိေနရင္ ကံရွိေနမွာပဲ။ ကံ ရွိလို႔ရွိရင္လည္းပဲ ၀ိပါက ဆိုတဲ့

တရားဦးေဟာရန္ ဆင္ျခင္ေတာ္မူျခင္း။

         ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အဲဒီ ေဗာဓိပလႅင္ ဌာနႏွင့္တကြ (၇) ပါးေသာဌာန
တို႔၌ (၇) ရက္စီ  သီတင္းသံုးလ်က္ အရဟတၱဖိုလ္ ခ်မ္းသာကို ခံစားျခင္း၊  တရားေတာ္ကို ဆင္ျခင္
ေတာ္မူျခင္းတို႔ျဖင့္ (၄၉) ရက္ကို ကုန္လြန္ေစခဲ့ပါသည္။ ရက္ (၅၀) ေျမာက္ ၀ါဆိလဆန္း (၆) ရက္

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ပါရမီရွင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ။

      ပညာပါရမီ ျဖည့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ပညာအေၾကာင္းပဲ လုပ္ေနရပါမယ္။ ပညာတတ္ေအာင္ ေလ့လာ
ေနရပါမယ္။ ေျပာဆိုေနရပါမယ္။ စိတ္ကူးေနရပါမယ္။ ပညာနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို လုပ္ကိုင္ေနရပါ
မယ္။ ပညာကို အားရပါးရ  ေလ့လာဆည္းပူး လိုက္စမ္းပါ။ အဲဒါကို  ပညာပါရမီ ျဖည့္တယ္လို႔  ေခၚပါ

ဗုဒၶဘာသာ/ သာသနာအတြက္ အသိပညာေပး ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၂)။

 “ဓမၼစကား”
   ========
   ဓမၼစကား
   ေန႔တိုင္းၾကားက
   စိတ္ထားေဖြးလက္
   သိဉာဏ္ထက္၏။ ။

Wednesday, June 4, 2014

ေနာက္ဆံုးအေမြ။

        ေလာကမွာ ျမင္ျမင္သမွ် သတၱ၀ါေတြဟာ ငါပဲျဖစ္ျဖစ္ သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္လုပ္သမွ်
ဟာ ကိုယ္နဲ႔သာ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ “ကမၼဒါယာဒ” တို႔တစ္ေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို
တို႔တစ္ေတြ ႔ေနာက္ဆံုး အေမြခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးရပါမယ္၊

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လည္ပံုျပတ္ပံု တရားကို အလြယ္တကူ နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကေစရန္။

               (လကၤာေဆာင္ပုဒ္ ၁ )=အ၀ိဇၨာႏွင့္   တဏွာရင္းခံ   ဥပါဒါန္ကံေၾကာင့္   ရုပ္နာမ္ေပၚ
အပင္မွမ်ိဳး၊ မ်ိဳးမွအပင္ အမွ်င္မျပတ္ ဆက္စပ္သည့္ဟန္၊ ကံေၾကာင့္နာမ္ရုပ္၊ နာမ္ရုပ္ေၾကာင့္ကံ၊
အဖန္ဖန္၊  ျဖစ္ျပန္နည္းအေလ်ာ္၊  ျဗဟၼာသိၾကား  စသည္မ်ားက  ထင္ရွားျပဳျပင္၊ စီရင္ဖန္ဆင္း

မေခၚဖူးဘူးဆိုေတာ့ လြန္လြန္းရာ ျဖစ္သြားမယ္။

       တစ္ေနရာနဲ႔  တစ္ေနရာ၊  တစ္ေဒသနဲ႔ တစ္ေဒသ၊ တစ္အိမ္နဲ႔ တစ္အိမ္၊  တစ္မိသားစုနဲ႔ တစ္မိ
သားစု၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္၊ သေဘာထားခ်င္း မတူႏိုင္ၾကဘူး။ အေဖ အေဖခ်င္းမတူၾကဘူး။
အေမ အေမခ်င္းမတူၾကဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕အေဖအေမေတြက သားသမီးကို ပံုခ်စ္ပစ္လိုက္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕

တရားရွိေနရင္ ငါဘုရားရွိေနပါတယ္။

          ျမတ္စြာဘုရားက ပရိနိဗၺာန္စံခါနီးမွာ ေဟာထားခဲ့တာရွိတယ္။ “ ေယာေခါ အာနႏၵ
မယာ ဓေမၼာ စ ၀ိနေယာ စ ေဒသိေတာ ပညေတၱာ၊ ေသာ ေ၀ါ မမစၥေယန သတၳာ ” တဲ့၊
အာနႏၵ- ညီဘြားအာနႏၵာ၊ ေယာ ဓေမၼာ-အၾကင္ဓမၼကိုလည္းေကာင္း၊ ေယာ ၀ိနေယာစ-

ဗုဒၶဘာသာ/ သာသနာအတြက္ အသိပညာေပး ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၁)။

    “ကိုယ္စီခပ္ႏွိပ္ၾက”
    ===========
အိုးမဖုတ္ခင္၊ အိုးလုပ္စဥ္၀ယ္၊
အိုးတြင္္ႏွိပ္ခပ္၊ တံဆိပ္မွတ္ကား၊
မျပတ္မစဲ၊ အိုးပင္ကြဲလည္း၊
အၿမဲတေစ၊ တည္ရွိေနသို႔၊

Tuesday, June 3, 2014

ဆင္ျခင္တံုတရား “ပဋိသခၤါနဗလ”။

      ေလာကမွာ ဆင္ျခင္မႈစြမ္းအားျဖင့္ အကုသိုလ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားက “ပဋိသခၤါနဗလ” တဲ့၊ ဆင္ျခင္မႈစြမ္းအားကို အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ မိမိရဲ႕သႏၲာန္မွာ
အကုသိုလ္ေတြ မျဖစ္ရေအာင္၊ အကုသိုလ္ေတြ ဖယ္ရွားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမယ္လို႔
ေဟာၾကားထားပါတယ္။

ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမတၱာပို႔။

  လူနတ္ျဗဟၼာ၊  သတၱ၀ါ၊
  ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္  ၿမဲပါေစ။ ။
  အႏၱရာယ္ကင္း၊  ေဘးေတြရွင္း၊
  လက္ျငင္းခ်မ္းသာ  ၾကပါေစ။ ။

ဓေလ့ထံုးစံ အစဥ္အလာ ဟူသမွ်ကို ေထရ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္ေပၚ တင္ၾကည့္ပါ။

      ဘာသာေရး၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထံုးစံ  စသည္တို႔တြင္  “အစဥ္အလာ”   ဆိုသလို
ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား ရွိပါ၏။ အစဥ္အဆက္ အမ်ားသူငွာ ေဆာင္ရြက္လာသည့္ အတြက္ အစဥ္
အလာျဖစ္တိုင္း  မစူးစမ္း၊  မဆင္ျခင္၊  မေ၀ဖန္၊  မသံုးသပ္ဘဲ  လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ပါ။

ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ၏ ဘ၀လွေအာင္ျပင္ခ်င္စိတ္။

     ဘုန္းဘုန္းကေတာ့ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းမွာ တစ္တန္းကစၿပီး ေက်ာင္းေနရတယ္။ အဲဒီတစ္
တန္းမတိုင္ခင္က မူႀကိဳေခၚမလား၊ သူငယ္တန္းေခၚမလား မေျပာတတ္ပါဘူး။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ရဲ႕  စစ္
ကိုင္းေတာင္ရိုးက ေရဦးတိုက္သစ္ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းတိုက္ရွိတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းတိုက္မွာ  ဒီအနီးအနား

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘာသာတရား ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၆)။

   ”ကိေလသာ”
    xxxxxxxxxxx
မိမိကိန္းရာ၊ သတၱ၀ါကို၊
ဗ်ာပါလွိဳက္ဆူ၊ ပူေလာင္ေစတတ္၊
ႏွိပ္စက္တတ္၍၊ ထပ္ထပ္ ညစ္ေပ၊
ျပဳတတ္ေလ၊ ဆယ္ေထြ ကိေလသာ။ ။

Monday, June 2, 2014

စိတ္ထားတတ္ရင္ ျမတ္ပါတယ္။

         ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ စတဲ့ ကိေလသာေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ဘယ္လိုပဲ အေကာင္း
ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ အေကာင္းျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီ အဆိုးတရားေတြရဲ႕အက်ိဳးက အေကာင္းျဖစ္မ
လာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ နိမ့္က်ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ဆင္းရဲဒုကၡနဲ႔ ၾကံဳၾကရပါတယ္။

တရားအလုပ္ဆိုတာ။

         တရားအလုပ္ဆိုတာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ အကုသိုလ္ေစတသိက္ေတြ နည္းႏိုင္
သမွ် နည္းေအာင္၊ ပါးႏိုင္သမွ် ပါးေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ရပါတယ္။
         ၿပီးေတာ့ ေအာက္ပါဒႆနေလးကိုဖတ္ၿပီး ဆင္ျခင္ၾကပါ။

သာသနာျပဳျခင္းႏွင့္ လြဲမွားေနၾကသူမ်ား။

         သာသနာျပဳျခင္း ဆိုသည္မွာ သာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တန္႔ေရးအတြက္ ေဆာင္
ရြက္ရသည့္ သာသနာ့ကိစၥျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုသည္  သာသနာျပဳဖို႔ရန္ အလြန္စိတ္
၀င္စားၾက၏။ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း အလြန္ေလးစားၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာျပဳ

ဆဌသဂၤ ီတိပုစၦက မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဩ၀ါဒေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၆)။

  ***ဓမၼစၾကာလာ တရားေဆာင္ပုဒ္မ်ား***
           ==================
၁။  မုသာ,ပိသု၊ ဖရု,သမၼာ
     ဤေလးျဖာ၊ မိစၦာ၀ါစာတည္း။
၂။  မိစၦာ၀ါစာ၊ ေရွာင္ၾကဥ္တာ
     သမၼာ၀ါစာတည္း။ ။

Sunday, June 1, 2014

အေကာင္းဆံုး မိသားစုဘ၀သို႔ ေရာက္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္နည္း။

       ဘ၀ဆိုတာ အမိ၀မ္းၾကာတိုက္ထဲက စ ပါတယ္။ ေလာကမွာ အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေနခ်င္တဲ့
သူဟာ အိမ္ေကာင္းေကာင္းကို ရွာသလို အမိ၀မ္းတိုက္ ေကာင္းေကာင္းမွာ ေနခ်င္ရင္လဲ အေမ့၀မ္း
ၾကာတိုက္ ေကာင္းေကာင္းကို ရွာလို႔ရပါတယ္။  အိမ္ဆိုတာက  အိမ္ေကာင္းရင္လည္း  ေနတဲ့သူက
ခ်မ္းသာသလို၊ ေနတဲ့သူ ေကာင္းရင္လည္း အိမ္က ပိုေကာင္းလာပါတယ္။

ကုသိုလ္ျဖစ္ပြား ႏွလံုးသြင္း။

        ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းတာကို ေယာနိေသာ မနသိကာရလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္က  မ်က္စိက ျမင္စရာ အာ႐ုံေလးတစ္ခုဟာ ေလာဘျဖစ္စရာဆိုရင္ ကိုယ့္
မွာ ဆင္ျခင္တံုတရား႐ွိရပါမယ္၊ သူမ်ားပိုင္တဲ့ပစၥည္း ဆိုလို႔ ရွိရင္ “ဒါ သူမ်ားပိုင္တဲ့ ပစၥည္းနဲ႔

ဘံုစဥ္စံေသာ ေသာတာပန္ဆိုသည္မွာ။

         ကာမဘံုလူသားေတြဟာ ကာမဂုဏ္ကိုလည္း အျပည့္အ၀ခံစားခ်င္၊ ခံစားၿပီးမွ နိဗၺာန္ကို
သြားခ်င္တဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ လူ႕ဘ၀မွာ ေသာတာပန္ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံအား
ထုတ္ပါ။ ဒိဌိနဲ႔ ၀ိစိကိစၦာ ျပဳတ္ေအာင္သတ္ရင္ ေသာတာပန္ျဖစ္မွာပါ။ က်န္တဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊

ေၾကြးေဟာင္းဆပ္ျခင္း၊ ေၾကြးသစ္ခ်ျခင္း၊ ေရႊအိုးျမွဳပ္ျခင္း။

        ေရွးအခါက မဂဓတိုင္း သာလိဒၵိယပုဏၰားရြာ၌ ေကာသိယ ဟူေသာျဗဟၼဏ တစ္ေယာက္ရွိ၏။  ထို
ျဗဟၼဏ၏ သေလးစပါးခင္းမွာ က်ယ္၀န္း၏။ သေလးႏွံေတြ အဆံျပည့္ခ်ိန္တြင္ ေက်းသားမ်ား လာ၍စား
ၾကသျဖင့္ အမ်ားအျပား ပ်က္စီးရ၏။ ေက်းသားမ်ားအနက္မွ ႀကီးမားေသာ ေက်းသားတစ္ေကာင္သည္
သေလးႏွံမ်ားကို စားရံုမွ်မက ကိုက္ခ်ီ၍ ယူသြားတတ္၏။

အရွင္ေမာဂၢလန္ မေထရ္ျမတ္ႀကီး အေလာင္းေတာ္, တရားထူးရသြားေသာ တရားေတာ္။

      အရွင္အႆဇိ မေထရ္ျမတ္ႀကီး  ေဟာၾကားေသာ ေလာကမွာျဖစ္လာသမွ်   ျဖစ္ေနတာေတြ  မွန္သမွ်  အေၾကာင္းတရားဆိုတာ ရွိတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအက်ိဳး  သိရွိႏိုင္မွဳ  ပညာဉာဏ္တရားဟာ
အရွင္သာရိပုတၱာ မေထရ္ျမတ္ႀကီး အေလာင္းအလ်ာကို ေသာတာပန္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေသာတာ
ပန္  ျဖစ္ၿပီးတဲ့  ဥပတိႆဟာ အတူေနတဲ့  ေကာလိတ အရွင္ေမာဂၢလန္ မေထရ္ျမတ္  အေလာင္း

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘာသာတရား ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၅)။

   ”မဂၢင္ရွစ္ပါး”
     xxxxxxxxxx
သိမွန္ ႀကံမွန္၊  ေျပာ ျပဳမွန္ႏွင့္၊
ေကာင္းမွန္သက္ေမြး၊ ျဖဴစင္ေဖြး၍၊
မွန္ေရးႀကိဳးစား၊ မွန္ၿငားသတိ၊
သမာဓိဟု၊ ဤသည့္ရွစ္ျဖာ၊