Saturday, May 17, 2014

အသိဉာဏ္ အထက္ျမက္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္။

        “ဥဂၣဋိတညဴ”တဲ့။ ဒီပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေပါ့၊ အသိဉာဏ္
အထက္ျမက္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္၊ နည္းနည္းေလးေျပာလိုက္တာနဲ႔ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္ ရသြားႏိုင္တယ္၊
ဥပမာ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္ တို႔လိုပါ။ အရွင္သာရိပုတၲရာ မေထရ္ျမတ္ဆိုလို႔႐ွိရင္
ပထမတုန္းက တရားဓမၼရွာရင္း သိစၥည္းပရိဗိုဇ္ႀကီးရဲ႕ တပည့္အျဖစ္ ခံယူတယ္၊ ပရိဗိုဇ္၀တ္

၁၀ ပါး သီလကို အသက္ထက္ဆံုး ေစာင့္ထိန္းၾကသူမ်ား။

        ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ ပါတိေမာကၡ သံ၀ရသီလ ေခၚေသာ ၀ိနည္းသီလမ်ားကို ေစာင့္ထိန္း
ရ၏။ ရဟန္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း အထူးေဆာက္တည္ေနဖို႔ အလိုဘဲ ေဆာက္တည္ၿပီးသား ျဖစ္
သြားၿပီးလွ်င္ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္အျပည့္ ရွိလာေတာ့၏။ ရွင္သာမေဏမ်ားမွာ ၁၀
ပါး သီလကို ေဆာက္တည္ ေစာင့္ထိန္းရ၏။

စူဠေသာတာပန္။

       ကိေလသာ (၁၀) ပါးအနက္ ဒိဌိ၊ ၀ီစိကိစၦာကို အၾကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္ႏိုင္လွ်င္ ေသာတာပန္
ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ကခၤ ါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိစခန္း ေပါက္ေသာ ေယာဂီသည္ ယင္း ဒိဌိ၊ ၀ီစိကစၦာ
ကို အၾကြင္းမဲ့ မပယ္သတ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အတန္ၾကာေအာင္ ပယ္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္၍ ေသာတာပန္
ႏွင့္ အလားတူေသာေၾကာင့္ စူဠေသာတာပန္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဒုတိယ ဘ၀အတြက္ သုဂတိၿမဲၿပီး

သာသနာ့ေဘာင္သို ့ ၀င္ေရာက္လာၾကေသာ " ရဟန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ” ။

      လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားက သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္ေရာက္၍ ရဟန္း၀တ္လွ်င္ ကုသိုလ္ရသည္၊ ငရဲမက်
ဟု ထင္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ရဟန္း၀တ္ရရံုျဖင့္ ကုသိုလ္ရလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ရဟန္း၀တ္ၿပီး မိမိ
တို ့ႏွင့္ဆိုင္ေသာ  သိကၡာပုဒ္ သီလမ်ားကို မက်ိဳးမေပါက္ေအာင္ ဂရုစိုက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွ ကုသိုလ္ရ
ပါသည္။ သို ့မဟုတ္က(လူ၀တ္ေၾကာင္လို) ထိုင္ေနရံုမွ်ျဖင့္ အျပစ္အာပတ္ သင့္ၿပီး ေနတတ္ပါသည္။

ဘ၀အတြက္ ထာ၀ရခ်မ္းသာေစေသာနည္းလမ္း။

   ေလာကလူသားေတြရဲ ့ သဘာ၀အရ လူဟာအေဖၚမရွိဘဲမေနတတ္ပါ တျခားသတၱ၀ါေတြ ၾကည့္လိုက္မယ္
ဆိုရင္လဲ အေဖၚနဲ ့ ေနၾကတာပါ။ ဒီလိုအေဖၚနဲ ့ ေနျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးက ဘာလဲ။ ဘယ္လိုအေဖၚမ်ိဳး

Friday, May 16, 2014

၁၂ ႏွစ္ၾကာ အေျဖရွာခဲ့ရေသာ ေမးခြန္း။

       ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးဟာ အင္မတန္မွ သိခ်င္လွတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုရဲ႕ အေျဖကုိ လုိက္ရွာ
လုိက္တာ အခုေခတ္စကားႏွင့္ေျပာရရင္ကမၻာအႏွံ႔ေပါ႔ေနာ္။ သူက တန္ခုိးရွင္ပဲ၊ တန္ခုိးရွင္ ဆုိတာ
စ်ာန္အဘိဉာဏ္ေတြ ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကုိ လူ႔ျပည္မွာတင္ မကဘူး၊ နတ္
ျပည္ ျဗဟၼာျပည္ထိေအာင္ တက္ၿပီးရွာပါတယ္၊

မီး ၁၁ ပါး ဆိုတာ။

  ၁။ ရာဂမီး     = လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း။
   ၂။ ေဒါသမီး   = စိတ္ဆိုး စိတ္ပ်က္ျခင္း။
   ၃။ ေမာဟမီး  = အမွန္အတိုင္း မသိျခင္း။
   ၄။ ဇာတိမီး    = ပဋိသေႏၶ ေနရျခင္း။

နတ္ အစားအစာ။

        နတ္တို႔သည္ နတ္သုဒၶါေခၚ ၾသဇာ အဆီအႏွစ္ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ စားသံုးၾကသည္။ ထို
နတ္သုဒၶါသည္ လူတို႔၏ အစာအဟာရမ်ိဳးကဲ့သို႔ ကာဗြန္ပါေသာ အစာမ်ိဳး မဟုတ္။ ခႏၶာကိုယ္၌
အားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အစြမ္းထက္ေသာ အဆီအႏွစ္တစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္
အတြက္ အသံုးမ၀င္ေသာ ကာဗြန္မ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ပစ္ရန္ မလိုေတာ့သျဖင့္ နတ္မ်ားသည္

ကံ၏အက်ိဳးေပးပံုကို တိက်ေသာေပတံျဖင့္ တိုင္းတာျခင္း။

 

    ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္သူတို ့ လည္းရွိၾကပါသည္၊ မယံုၾကည္
သူတို ့လည္းရွိၾကပါသည္။ ကိုယ္ျပဳေသာကံသည္၊  အဂတိမလိုက္စား
ေသာ တရားသူၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ကံကိုယံုၾကည္သူ ျဖစ္ျဖစ္၊ မယံုၾကည္ 
 သူ  ျဖစ္ျဖစ္၊ ကံ၏အက်ိဳးသည္၊ လြမ္းမိုးပါသည္။

စိတ္၏ေစရာေနာက္ကို လိုက္ေနၾကပါတယ္။

     ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ် ရတနာ သံုးတန္ႏွင့္ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံု
ၾကည္ျခင္းဟူသည္ မိမိျပဳေသာ ေကာင္းမွဳ၊ မေကာင္းမွဳကသာ မိမိ၏ဘ၀ သံသရာကို စီမံဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္

Thursday, May 15, 2014

အျမတ္ဆံုးဒါန။

        ရွင္သာရိပုတၱရာရဲ႕အေလာင္းဥပတိႆ ပရဗုိဇ္ႀကီး အမတ ဆုိတဲ့ ေသျခင္းကင္းရာ တရား
ကုိ လုိက္ရွာပါတယ္။ ရွာတဲ့အခါမွာ ထုိေခတ္က ေခတ္စားေနတဲ့ နာမည္ႀကီးတဲ့ သၪၥယဆုိတဲ့ ပရဗုိဇ္
ႀကီးထံမွာ တပည့္ခံၿပီး ပရဗုိဇ္လုပ္ေနပါတယ္။ သူ႔ဆီက ပညာေတြ သင္လုိက္တယ္။ အဲဒီ သင္ယူလုိက္
တဲ့ သူ႔ဆီကပညာေတြက သူလုိခ်င္တဲ့အက်ဳိးကုိ မေပးစြမ္းႏိုင္ပါ။ ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိလုိ႔ တရားဓမၼကုိ

ဘုရားရွင္က သာသနာျပဳ ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္း။

        ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပထမ၀ါ၌ မိဂဒါ၀ုန္ေတာတြင္ပင္ ၀ါဆိုေတာ္မူ၏။ နာလက ရေသ့
အား ေမာေနယ်အက်င့္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ သူေဌးသား ယသကိုလည္းေကာင္း၊ သူ၏ သူငယ္
ခ်င္း ၅၄ ေယာက္တို႔ကို လည္းေကာင္း တရားရေစကာ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူ၏။
ယသ ၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ဇနီးေဟာင္းတို႔ ေသာတာပန္ ျဖစ္ၾက၏။

နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္မွ ေျမအမ်ိဳးအစား။

          လူ႕ျပည္ျဖစ္ေသာ ဤကမၻာတြင္ သဲေျမ၊ ႏူးေျမ၊ ရြံ႕ေျမ၊ ေက်ာက္ေျမစသည္ျဖင့္ ေျမ
အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ေျမသည္ လူ႕ျပည္မွာကဲ့သို႔ ဖံုမွဳန္႔ပါေသာေျမမ်ိဳး
မဟုတ္ေပ။ ဖန္ေျမ၊ မွန္ေျမ ျဖစ္၏။ ဖုံမွဳန္႔စေသာ အညစ္အေၾကးကင္းစင္၍ နတ္ ျဗဟၼာတို႔၏
ကိုယ္ကာယ အဆင္းသည္ ၾကည္လင္၏၊ ေရာင္ရႊင္ ၀င္းပ၏။ နတ္နန္းဗိမာန္တို႔သည္လည္း

တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ငရဲရွာ၊ လူ ့ရြာဘုရားပြဲ။

   ဘာသာေရးပြဲ၊ ဘုရားပြဲ၊ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲမ်ားကို ေရွးအစဥ္အလာအရ က်င္းပလာခဲ့ၾကရာ၊ ဘာသာေရး
အရ အႏွစ္သာရရွိရွိ ထိထိမိမိ ေဆာင္ရြတ္ရမည့္အစား ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲႏွင့္( အခ်ိဳ ့ေသာေဒသတြင္ ေလာင္းက
စားပြဲ ) တို ့လႊမ္းမိုးေနၾကသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။ ဓမၼေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲတို ့
ေနရာယူ လြမ္းမိုးလာသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို ့ ေကာင္းေသာလကၡဏာ မဟုတ္ပါ။ ဘာသာေရး

ေကာင္းမွဳကုသိုလ္တို ့၏ အစ။

   လူတစ္ဦးသည္ မိမိေၾကာင့္ လူႏွင့္သတၱ၀ါမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အက်င့္စရိုက္မ်ား
မွေရွာင္ၾကဥ္ဖို ့ လိုပါသည္။ ဤသို ့ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ပင္ "လူ ့က်င့္၀တ္၊ လူ ့သီလ၊" ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။
မိမိကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ လူႏွင့္သတၱ၀ါတို ့ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေစေသာ အျပဳအမူ အက်င့္အလုပ္ မွန္သ
မွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ လူ ့က်င့္၀တ္ ျဖစ္ပါသည္။ သီလ၌ တည္သူျဖစ္စိမ့္ေသာငွာ ေကာင္းစြာေျပာဆို

Wednesday, May 14, 2014

ပစၥႏၱရစ္ လူျဖစ္သူ။

          ျမတ္စြာဘုရားပြင့္လို႔ တရားေဟာေနတဲ့အခ်ိန္ ဘုရားတရားနဲ႔ မနီး၊ အလြန္ေ၀းလံတဲ့အရပ္၊
သာသနာမထြန္းကားတဲ့ ေနရာမွာ လူသြားျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္  တရားေဟာတာ ၾကားနာခြင့္  မရတဲ့
အတြက္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာလည္းပဲ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ
ေ၀းလံေဒသ ေတာေတာင္ထူထပ္တဲ့အရပ္မွာျဖစ္တဲ့ လူ႐ိုင္းဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ

စင္ၾကယ္ေသာ ဥပုသ္ဆိုသည္မွာ။

        ဥပုသ္ေစာင့္မည္ဆိုလွ်င္ အလ်င္တေန႔ကပင္ ဥပုသ္ေန႔၌ အလုပ္မျဖစ္သည့္ကိစၥမ်ိဳး မရွိ
ရေအာင္ ႀကိဳတင္၍ အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ထားရသည္။ ဥပုသ္ေန႔ ေရာက္လာ၍ ဥပုသ္ခံယူ
ေဆာက္တည္ထားေသာအခါ ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃဂုဏ္၊ မိမိေဆာက္တည္ထားေသာ
သီလဂုဏ္ စသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ေနရမည္။

ဥပါသကာ ပ်က္စီးျခင္း။

ဥပသကာ ျဖစ္ၿပီးသူသည္=
၁။ သဒၶါ မရွိျခင္း။
၂။ သီလ မရွိျခင္း။
၃။ အထူးအဆန္း မဂၤလာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း။

သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ အစစ္က်ေတာ့ တစ္သိန္းမွာ တစ္ေယာက္။

   ေလာကမွာ လူတစ္သိန္းရွိတယ္ ဆိုၾကပါစို ့။ ။
      လူတစ္သိန္းမွာ သံုးပံုပံု ႏွစ္ပံုဆိုရင္ ( ၆၆,၆၆၆) ေယာက္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ( ၆၆,၆၆၆ )
ေယာက္က ရုပ္ရည္အဆင္း သပၹာယ္တာကို ၾကည္ညိုၾကပါတယ္။ ။
      လူတစ္သိန္းမွာ ငါးပံုေလးပံုဆိုရင္ လူ( ၈၀,၀၀၀ ) ရွိပါတယ္၊ အဲဒီ လူ(၈၀,၀၀၀) က

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆံုးစကားျဖင့္ နိဗၼာန္ဆီသို ့ဦးတည္ျခင္း။

    သံသရာထဲမွာ က်င္လည္ရတဲ့အခါ ဒုကၡဆင္းရဲေတြ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းၿပီး ခ်မ္းသာ
သုခ မ်ားစြာနဲ ့ သံသရာထဲမွာ က်င္လည္ရၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ခ်မ္းသာသုခတို ့ရဲ ့ အ
ထြဋ္အထိတ္ ခ်မ္းသာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာထိေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားက လမ္းညႊန္ေပး
ထားပါတယ္။ ဘုရားေဟာတဲ့ တရားေတာ္ေတြဟာ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္တယ္ ဆိုေပမဲ့

Tuesday, May 13, 2014

စ်ာန္တရားအားထုတ္ရင္း မမွန္ကန္တဲ့အေတြးမ်ား။

   တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္က စ်ာန္တရားအားထုတ္ရင္း မမွန္ကန္တဲ့ အေတြးကေလး ေပၚလာတတ္
ၾကပါတယ္။ အားထုတ္ေနသူရဲ႕စိတ္မွာေတြးမိတာက....စားခ်င္တာလည္း ဒီစိတ္၊ သြားခ်င္တာလည္း
ဒီစိတ္၊ ၀တ္ခ်င္တာလည္း ဒီစိတ္၊ ၾကည့္ခ်င္ျမင္ခ်င္တာလည္း ဒီစိတ္၊ ကာမဂုဏ္ခံစားခ်င္တာလည္း
ဒီစိတ္၊ စိတ္မ႐ွိရင္ေအးမွာပဲ၊ ဒီစိတ္က ေနရာတကာေဆာင္ေနတယ္၊ စိတ္က ေတာ္ေတာ္ ဆိုးတယ္၊

အမွ်ေပးေ၀ေသာ္ မိမိမွာ ကုသိုလ္အရနည္းသြားသလား ?။

     မိမိရေသာ ကုသိုလ္အဖို႔ကို သူတစ္ပါးအား အမွ်ေပးေ၀ေသာအခါ “ မိမိမွာ ကုသိုလ္အ
ရ နည္းမသြားေပဘူးလား ” ဟု စဥ္းစားဖြယ္ရွိ၏။ ကုသိုလ္ဆိုသည္မွာ စိတ္ေစတနာသာ လိုရင္း
ျဖစ္၏။ မိမိ ပထမျပဳေသာ ဒါနကုသိုလ္အတြက္ စိတ္ေစတနာေကာင္း ျဖစ္ၿပီးေလၿပီ။ မိမိမွာ

အဘိဉာဏ္ အဂၤ ါ ၈ ပါး။

၁။ အလြန္စင္ၾကယ္ျခင္း။
၂။ ျဖဴစင္ျခင္း။
၃။ ကိေလသာရာဂကို ေဖ်ာက္ျခင္း။
၄။ ႏူးညံ့စြာျဖစ္ျခင္း။
၅။ တန္ခိုး ဖန္ဆင္းျခင္း၌ စြမ္းႏိုင္ျခင္း။

နကၡတ္ေဗဒင္ႏွင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၏ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္အျမင္။

   ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို ့သည္ "ရတနာသံုးပါး" ကိုသာလွ်င္
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာ
သာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါလ်က္ ဘာသာျခား ျဗဟၼဏပုဏၰားမ်ား စီရင္ေရးသား
ထားေသာ ၁၂ ရာသီေဟာကိန္း၊ အက်ိဳးေပးဂဏန္း၊ ယၾတာ၊အေဆာင္

အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ၏ ဗ်ာသနတရားျဖင့္ နိဗၺာန္ထိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျခင္း။

    သူေတာ္စင္ေတြ ဆုေတာင္းတိုင္း   ၀ိပတၱိတရား  ေလးပါး။  ဗ်ာသနတရား  ငါးပါး။ ဆိုတာၾကပါ
တယ္။  အဲဒီ ဗ်ာသနတရား ငါးပါးမွာ==ဥာတိဗ်သန=ေဆြမ်ိဳးေတြထဲက ပ်က္စီးမွဳ။ ေဘာဂဗ်သန=
စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ ပ်က္စီးမွဳ။ ေရာဂဗ်သန=ေရာဂါေ၀ဒနာ ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ ပ်က္စီးမွဳ။
သီလဗ်သန=အက်င့္သီလ ပ်က္စီးမွဳ။ ဒိဌိဗ်သန=အယူ၀ါဒအျမင္ရဲ့ ပ်က္စီးမွဳတို ့ ျဖစ္ၾကတယ္။

Monday, May 12, 2014

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ရန္ကုန္)။

       ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊(၁)ရက္ေန႔တြင္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာ ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႀကီးကို ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
အသင္းကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္ (၅) ရပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

စ်ာန္တရားအားထုတ္ရင္း အေတြးလြဲေခ်ာ္မွဳမ်ား။

         ျမတ္စြာဘုရားက ေလာကႀကီးမွာ ပြင့္ေတာ္မူေနၿပီး တရားဓမၼေတြ ေဟာေနပါၿပီ။ ဘုရား
ေလာင္းတုန္းက ဆရာေတာ္ဖူးတဲ့ “အာဠာရကာလာမ” နဲ႔ “ဥဒက ရာမပုတၱ” တို႔က ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္ႀကီး
မပါတဲ့ ျဗဟၼာ့ဘံု ေရာက္ေနၾကပါတယ္။  အာဠာရကာလာမ ဆိုတဲ့ ဆရာၾကီးက စ်ာန္အဆင့္ အားျဖင့္
ခုႏွစ္ဆင့္ထိ ေပါက္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၊ တစ္ဖန္ ဥဒက ရာမပုတၱ ဆိုတဲ့ ရေသ့ႀကီးက စ်ာန္ရွစ္ဆင့္ထိ

မထင္မရွားျဖစ္ေသာ စိတ္မ်ား။


         မိမိ၏ စိတ္ျဖစ္ပံုကို မိမိကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားၾကည့္ေသာအခါ တခ်ိဳ႕စိတ္၏ ျဖစ္ပံုသည္
ထင္ရွား၏။ တခ်ိဳ႕စိတ္၏ ျဖစ္ပံုကား မထင္ရွား။ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာအခါ၌ စိတ္အစဥ္သည္ ျဖစ္
ၿမဲ ျဖစ္ေန၏။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ပံုကား မထင္ရွားေခ်။ ႏိုးေသာအခါမွာလည္း အမွတ္တမဲ့ ျမင္ရ၊

အႏုကမၸက မိတ္ေဆြ။

၁။ ထိုမိတ္ေဆြ၏ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္းကို မႏွစ္သက္။
၂။ ထိုမိတ္ေဆြ၏ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ျခင္းကို ႏွစ္သက္၏။
၃။ ထိုမိတ္ေဆြအား ကဲ့ရဲ႕စကား ေျပာၾကားသူကို ကန္႔ကြက္တားျမစ္တတ္၏။

သာသနာေတာ္က်င့္ထံုး မဟုတ္ေသာ သက္သတ္လြတ္စားျခင္း။

      ယခုအခါ   လြဲမွားေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို  ေရွ့တန္းတင္ထားေသာ သက္သတ္လြတ္ စားေသာ၀ါဒ၊
အေသြးလြတ္ အသားလြတ္ စားေသာ၀ါဒ၊ မီးလြတ္စားေသာ၀ါဒ၊ တို ့ကို တြင္က်ယ္ေအာင္ ျဖန္ ့ျဖဴးေနေသာ
အင္အားစုမ်ား ရွိေနပါသည္။ ေထရ၀ါဒ ရွ ုေထာင့္မွၾကည့္ေသာ္ အထြက္တင္ရမည့္ သာသနက်င့္စဥ္   မ

အရွင္နႏၵာဘိ၀ံသ၏ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္တရားျဖင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လမ္းညႊန္မွဳ။

    နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရဖို ့ရာ အက်င့္တရား အမွန္က မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္တရားဘဲ
ျဖစ္တယ္။ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္တရားကို ေျပာရရင္=="သမၼာ၀ါစာ"=စကားအေျပာကို
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရမယ္။ စကားေျပာဆိုတဲ့အခါ  အျပစ္ကင္းတဲ့ စကားမ်ိဳးကိုဘဲ

Sunday, May 11, 2014

ဘုရားရွင္ေလာင္းရဲ႕ ဆရာ။

         ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘ၀က ေတာထြက္ၿပီး တရားက်င့္ပါတယ္။ တရားက်င့္တဲ့အခါ
ပထမ ဆရာမ်ဳိးစံုထံ နည္းယူၿပီးေတာ့က်င့္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အာဠာရကာလာမဆိုတဲ့ ဆရာႀကီးတစ္
ဦးလည္းပါတယ္၊ ဥဒကရာမပုတၱ ဆိုတဲ့ဆရာႀကီးတစ္ဦးလည္း ပါတယ္၊ အာဠာရကာလာမဆိုတဲ့ ဆရာ

ပညာစစ္၊ ပညာတုဆိုတာ။

         ပညာစစ္ = ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို သိတတ္ေသာဉာဏ္၊ စာေပက်မ္းဂန္၏ အဓိပၸါယ္မွန္ကို
နားလည္ေသာဉာဏ္၊ ၀ိပႆနာဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားရွင္၏ သဗၺညဳတ
ဉာဏ္တိုင္ေအာင္ အျပစ္ကင္းေသာ အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ဟူသမွ် ပညာအစစ္ပင္တည္း။

အတၳကၡာယီ မိတ္ေဆြ။

၁။ မေကာင္းမွဳမွ တားျမစ္တတ္၏။
၂။ ေကာင္းမွဳ၌ သက္၀င္ေစ၏၊ တိုက္တြန္းတတ္၏။
၃။ မၾကားဖူးေသာ တရားစကားကို ေျပာၾကားတတ္၏။
၄။ နတ္ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း ခရီးလမ္းကို ေျပာၾကားတတ္၏တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ။

က်န္ရွိေနတဲ့ သက္တမ္းကို အက်ိဳးရွိေအာင္ ကုသိုလ္ျဖင့္ ဘ၀ေနနည္း။

     လူတစ္ေယာ္ရဲ့ တန္ဖိုးကို ရာထူး၊ ဂုဏ္၊ ေငြေၾကးဥစၥာ၊ ပညာ၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမွဳ၊ အၿခံအရံ၊ ေတြနဲ ့ တိုင္းတာၾကသလို
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ဆိုတဲ့ သိကၡာသံုးပါးနဲ ့လဲ တိုင္းတာၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္ အေပါင္းတို ့၏ ေနာက္ဆံုး
ပန္းတိုင္ နိဗၺာန္ဆီသို ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ျဖင့္သာ  ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

အျပစ္ကင္းေသာ ရွင္ျပဳနည္းမွန္၊ (သို ့မဟုတ္) ရွင္သာမေဏစစ္စစ္။

       ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းသည္၊ သားေယာက္်ားေလး ဖြားျမင္လာသည္ႏွင့္ မိမိရင္ေသြးေလးအား ရွင္သာမေဏ
ျပဳခြင့္ရေတာ့မည္ဟု၊ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာပီတိျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတတ္ၾကသည္။ ရွင္သာမေဏအစစ္ ျဖစ္ဖို ့
ရန္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ကို ထည့္စဥ္းစားသူ အလြန္နည္းၾကသည္။ ဆံခ်၊ သကၤန္း၀တ္၊