Thursday, December 4, 2014

ကမၼ၀ါစာညွပ္ျခင္းဟာ ဘုရားေဟာျဖစ္ပါသလား

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားျဖစ္စ၌ ရဟန္းျပဳလိုသူမ်ားကို `ဧဟိ ဘိကၡဳ´ ေခၚ ၍ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူသည္၊ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းျဖစ္ဖို႔ လုံေလာက္ ေသာ ေရွးဘုနး္ေရွးကံပါသူ အနည္းဆုံး ေသာတာပန္ အဆင့္ရွိသည့္ အရိယာပုဂဳိၢလ္ မ်ဳိးကိုသာလွ်င္ `ဧဟိ ဘိကၡဳ´ ေခၚ၍ ရဟန္းျပဳေပးပါသည္၊ ဘုရားလက္ထက္က ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းေပါင္း (၂၈၆၄၁) ႏွစေ္သာင္း
ရွစ္ေထာင္ ေျခာက္ရာ ေလးဆယ့္ တစ္ပါးရိွသည္။ ေနာင္အခါ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္တုိငး္၌ ရွင္ ရဟန္းျပဳဖို႔ လြယ္ကူေစရန္ ``သရဏဂုံ သုံးပါး ေဆာက္တည္ေစ၍ ရွင္ရဟန္းျပဳေပးၾက´´ဟု ရဟန္းေတာ္မ်ား ကို တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးလုိက္သည္၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သရဏဂုံသုံးပါး ေဆာက္တည္ေစ ျခင္းျဖင့္ပင္ ရွငျ္ပဳျခင္းကိစၥ၊ ရဟန္းျပဳျခင္းကိစၥ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ျပဳ လုပ္ေပးၾကသည္၊ ဤ သရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္သူမ်ားကို သရဏဂမန ရဟန္း ဟု ေခၚသည္။ တစ္ဖန္ ရာဓပုဏာၰး ရဟန္းျပဳခ်ိန္မွစ၍ သရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျပဳခြင့္ကို ရုပ္သိမး္၍ ၪတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာ ျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္၊ ၪတိၱစတုတၳ ကမၼ၀ါစာ ခြင့္ျပဳခ်ိန္သည္ ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၉-လေက်ာ္ ၁၀-လ အတြင္း (မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ႏွင့္ တေပါင္းလျပည့္တို႔အၾကား) ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ၪတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးခြင့္ တည္ရွိိိေနသည္၊ ရွင္ သာမေဏျပဳခြင့္ကိုကား သရဏဂုံျဖင့္ပင္ မူလအတိုင္း ဆက္ လက္ခြင့္ျပဳထားသည္။
အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ (အင္းစိန္)

No comments:

Post a Comment