Wednesday, December 3, 2014

ပကာသနအလွဴရွင္ႏွင့္ ယမမင္း အင္တာဗ်ဴး

(ယမမင္း) သဒၶါေျဖာင့္တန္း၊ ဒါနခန္း၊ ေျပာစမ္းပါဦးကြယ္။
(ေယာက္်ား) သားၾကီးရွင္ျဖစ္၊ ကြ်န္ေတာ္စစ္၊ ညွဏ္၍လွဴခဲ့တယ္။

(ယမမင္း) လွဴေသာအခါ၊ ေစတနာ၊ သံုးျဖာညီလားကြယ္။
(ေယာက္်ား) သံုးခ်က္ေစတနာ၊ နည္းလွပါ၊ မွန္စြာေလွ်ာက္ေတာ့မယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အလွဴ၊ ေၾကြးေတြပူ၊ ေငြကူေမွ်ာ္မိတယ္။ ကူေငြႏွင့္သာ၊ ငါလွဴတာ၊ ေထမိပါရင္ ေတာ္ေရာ့မယ္။ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးမွာ၊ သည္လုိသာ၊ ေအာက္ေမ့မိပါတယ္။


(ယမမင္း) ယုတ္ျမတ္မဟူ၊ စားေသာက္သူ၊ ၾကည္ျဖဴပါလားကြယ္။
(ေယာက္်ား) ေငြကူမ်ားရာ၊ လူခ်မ္းသာ၊ မ်က္ႏွာလိုက္၍ေကြ်းခဲ့တယ္။ မ်က္ႏွာနည္းပါး၊ လူမြဲမ်ား၊ မလႊဲသာေကြ်းေကြ်းရတယ္။ လူခ်မ္းသာပင္၊ မ႑ပ္၀င္၊ ဖ်ာလွ်င္သင္ျဖဴးခင္းေပးတယ္။ သည္ကိုဟုိကို၊ ၾကြပါဗ်ိဳ၊ ဗ်ိဳဗ်ာမစဲ ေခၚခဲ့တယ္။ ကြမ္းေဆးလက္ဖက္၊ ဆီအက္အက္၊ ၀က္ႏွင့္ၾကက္သား ေကြ်းခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးမွာ၊ ေငြမ်က္ႏွာ၊ သည္လုိဟာမွသဒၶါတယ္။

(ယမမင္း) မင့္အလွဴမွာ၊ ေငြေတြဟာ ႏွေျမာပါဘိကြယ္။ ပရိကၡရာ၊ ေဆာင္ရန္မွာ၊ ေကာင္းစြာလွဴလားကြယ္။
(ေယာက္်ား) ပရိကၡရာ၊ ညံ့လွစြာ၊ ဖိုးခ်ိဳတာမွ ၀ယ္ေပးတယ္။

(ယမမင္း) လွဴေသာအခါ၊ ပစၥည္းမွာ၊ စင္ၾကယ္ပါလားကြယ္။
(ေယာက္်ား) ကြ်န္ေတာ္လွဴတာ၊ ပစၥည္းမွာ၊ ခိုတာမ်ားခဲ့တယ္။

(ယမမင္း) ပစၥည္းကုန္တာ၊ မင္းလွဴတာ၊ ၀မ္းနည္းပါတယ္ေလ။ ဘုန္းၾကီးပင့္လမ္း၊ အလယ္လမ္း၊ ေျပာစမ္းပါဦးကြယ္။
အက်င့္သိကၡာ၊ ေရြးခ်ယ္ကာ၊ ျမတ္ရာကိုယ္ေတာ္ပင့္လားကြယ္။
(ေယာက္်ား) သည္လုိဟာမွာ၊ မေလ့လာ၊ မ်က္ႏွာနာမွပင့္ခဲ့တယ္။ ႏူတ္ဆက္ေခၚငင္၊ မ်က္ႏွာရႊင္၊ ပုဂၢိဳလ္ေကာင္းလုိ႔ ထင္ခဲ့တယ္။ သည္လုိဆရာ၊ ကြ်န္ေတာ့္မွာ၊ မ်ားစြာပင့္ခဲ့တယ္။ တုိ႔မ်ိဳးပါ၊ တုိ႔ဆရာ၊ တုိ႔ရြာကိုယ္ေတာ္ပင့္ဦးမယ္။

(အပင့္ခံဘုန္းၾကီးအေျပာ) ေျပာင္းႏွင့္စပါး၊ မင္းတုိ႔မ်ား၊ ဘယ္ေလာက္ရလားကြယ္။ ေက်ာင္းကိုမ်ားသြား၊ ရယ္ဟားဟား၊ လက္ဖက္ကြမ္းစားတယ္။ ငွက္ေပ်ာအံုးသီး၊ ဒကာၾကီးျမည္းစမ္းပါဦးကြယ္။
(ေယာက္်ား) သည္လုိေခၚဆုိ၊ မ်က္ႏွာခ်ိဳ၊ ထုိပုဂၢိဳလ္မွပင့္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြာ၊ လွဴၾကတာ၊ သည္လိုခ်ည္းသာ ပင့္ၾကတယ္။
(ယမမင္း) အေမာင္လွဴတာ၊ ဗဓလခ်ာ၊ ေတာ္စမ္းပါဦးကြယ္။

ျမန္မာဘုရား အဆက္ဆက္မွစ၍ ယခုအစိုးရမ်ား လက္ထက္တုိင္ေအာင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစု၏အလွဴသည္ အထက္က သံေပါက္အတုိင္းသာျဖစ္ေနသည္ကို သတိထားသူမ်ား ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာအမ်ားစုသည္ လွဴသေလာက္မြဲေနၾကျခင္းျဖစ္၏။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီျမိဳ႕သို႔ တရားေဟာၾကြစဥ္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူငယ္မ်ားက စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေမးခြန္းတစ္ခုကို ေမးၾက၏ ။

ထုိေမးခြန္းကား…

“ျမန္မာမ်ားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ ဒါနလည္းအျမဲတမ္း ျပဳေနပါလ်က္ ကမၻာတြင္ အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေနသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း” ဟူ၏။

အေျဖ (၁၁)ခ်က္အနက္ ပထမအဓိကအက်ဆံုး အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ “ပကာသနဒါနေတြမ်ားေသာေၾကာင့္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရေသာ ဧရာ၀တီတုိင္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာမ်ားမလွဴမဟုတ္၊ လွဴပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရးတြင္ လွဴေသာႏူန္းထားႏွင့္ တုိင္းတာၾကည့္လွ်င္ ဆယ္ပံုတစ္ပံုေလာက္သာ လွဴသည္က မ်ား၏။

ထုိနာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရွိတာအကုန္လွဴေသာသူမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူေယာက္ျမိဳ႕မွ အမ်ိဳးသားၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ေဖာ္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာကို နယူေယာက္မွ အမ်ိဳးသမီးၾကီးတစ္ဦး လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ သိရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေမရိကန္အမ်ိဳးသားႀကီးသည္ နာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ားအေၾကာင္းကို ေသခ်ာသိရသည္ႏွင့္ ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ သူခ်မ္းသာသမွ်ေသာ ေငြမ်ားကိုသြားေရာက္ထုတ္ယူသည္။ 
 ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) “လူျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္” စာအုပ္မွ ျပန္လည္ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment