Thursday, December 4, 2014

ယူတတ္တဲ့ အသိဉာဏ္ရွိသူအတြက္ ေလာကတကၠသိုလ္ႀကီး။

     “ ေလာကႀကီးဟာ သတၱ၀ါေတြအတြက္ အက်ိဳးအျပစ္ကို ညႊန္ျပေနတဲ့ ဆရာႀကီးျဖစ္တယ္”
ဆိုတာ ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ နိတိက်မ္းေတြထဲမွာလည္း ဒီသေဘာမ်ိဳး ဆံုးမတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါ
တယ္။ စာဏက်နီတိက်မ္းမွာဆိုရင္---
        ျခေသၤ့ဆီက သားေကာင္ဖမ္းတဲ့အခါ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ စြမ္းအားမေလ်ာ့ဘူးဆိုတဲ့ အတတ္
ပညာ တစ္ခုကို ယူရမယ္။

        ဗ်ိဳင္းဆီက သူ ငါးဖမ္းတဲ့အခါ အာရံုတျခား မပ်ံ႕လြင့္ေစဘဲ စူးစူးစိုက္စိုက္ တည္တည္ၿငိမ္
ၿငိမ္ ေစာင့္ဖမ္းတတ္တဲ့ အတတ္ပညာတစ္ခု ယူရမယ္။
        ေခြးမ်ားဆီက အရင္သခင္ရဲ႕ အလိုကို သိတတ္ျခင္း၊ ေကၽြးသမွ်နဲ႔ ေရာင့္ရဲျခင္း၊ အိပ္လြယ္
ျခင္း၊ ႏိုးလြယ္ျခင္း၊ အရွင္သခင္ကို ခယဆည္းကပ္တတ္ျခင္း၊ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္းဆိုတဲ့ အတတ္
ပညာ ေျခာက္မ်ိဳးကို ယူရမယ္။
       ျမည္းဆီက ဘယ္ေလာက္ အလုပ္ လုပ္ရလုပ္ရ မပင္ပန္းျခင္း၊ အခ်မ္းအပူကို မမူျခင္း၊
ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္းဆိုတဲ့ အတတ္ပညာ သံုးမ်ိဳးကို ယူရမယ္။
       က်ီးကန္းဆီက လွ်ိဳး၀ွက္တဲ့ေနရာမွာသာ ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္း၊ အေရးႀကံဳတဲ့အခါ စုေပါင္း
ညီညြတ္ျခင္း၊ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ ရန္သူက အငိုက္ဖမ္းလို႔ မရေအာင္ ေနျခင္း၊ မပ်င္း
မရိျခင္းဆိုတဲ့ အတတ္ပညာ ေလးမ်ိဳး ယူရမယ္။
       ၾကက္ဖဆီက တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေစာေစာထျခင္း၊ တြန္ခ်ိန္တန္ရင္ တြန္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားနဲ႔
အတူတကြ စားေသာက္ျခင္း၊ ၾကက္မ ဒုကၡေရာက္ရင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုတဲ့ အတတ္ပ
ညာ ေလးမ်ိဳးကို သင္ယူရမယ္။ အဲဒါေတြဟာ တိရစၦာန္မ်ားဆီက လူေတြ သင္ယူသင့္တဲ့ အတတ္
ပညာေတြလို႔  ညႊန္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။
          ယူတတ္တဲ့ အသိဉာဏ္ရွိသူအတြက္ သက္ရွိသက္မဲ့ ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးဟာ အတတ္
ပညာစံုကို သင္ျပေပးေနၿပီး အခေၾကြးေငြလည္း မေပးရ။ အၿမဲတမ္းလည္း ဖြင့္ထားတဲ့ တကယ့္
တကၠသိုလ္ႀကီးပါပဲ။ ေရွးက နီတိက်မ္းေတြကို ျပဳစုခဲ့တဲ့ ပညာရွိႀကီးေတြဆိုတာလည္း ေလာက
ႀကီးကေပးတဲ့ အတတ္ပညာေတြကို သူတို႔ကယူတတ္တဲ့ဉာဏ္နဲ႔ယူၿပီး တစ္ဆင့္ညႊန္ျပေပးၾကတာ
ပါပဲ။ တစ္စတစ္စက်တဲ့ ေရေတြေၾကာင့္ အိုးႀကီးျပည့္လာတာပါ။ ေျမႀကီး တစ္မွဳန္႔ခ်င္းကိုစုၿပီး
ျခေတာင္ပို႔ေတြ တည္တာကို ၾကည့္ၿပီး စီးပြားေရး၊ ပညာေရးအတြက္ ညႊန္ျပခဲ့တာေတြကို ၾကည့္
ရင္ ေလာကတကၠသိုလ္ႀကီး ဘယ္ေလာက္ႀကီးက်ယ္ ျပည့္စံုတယ္ဆိုတာ ျမင္တဲ့အတိုင္းပါ။
  { ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ(ေတာင္စြန္း)၏ စိန္ေခၚရင္ တိမ္ေပၚေရာက္ရမယ္ႏွင့္ မေထရ္ျမတ္
    တို႔၏ စကား၀ိုင္းကို ကိုးကားေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
     (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment