Friday, July 25, 2014

တဏွာစြန္႔ရင္ ဘ၀ညြန္႕တယ္★ ျငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အဓိက အက်ဆံုးအရည္အေသြးကေတာ့ 'တဏွာကင္းစင္ျခင္း'ဆိုတဲ့အရည္အေသြးပါ။ဒီေနရာမွာ တဏွာကင္းရင္ ျငိမ္းတယ္
လို႔ျမတ္စြာဘုရားက ရိုးရိုးေလးေဟာမထားဘဲနဲ႔ '၀ီတတေဏွာ ပုရာေဘဒါ =မေသခင္မွာ တဏွာကင္းရင္ ျငိမ္းေအးတယ္။' ဒီေနရာမွာ 'မေသခင္= ပုရာေဘဒ' ဆိုတဲ့
စာလံုးေလး အပိုထည့္ျပီးဘုရားက မိန္႔တယ္ ။အဓိပၸာယ္က ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတြဟာ ေသျပီးေနာက္မွ အက်ိဳးရနိဳင္တဲ့ တရားမ်ိဳးေတြမဟုတ္ဘူး ဒီဘ၀ ဒီခႏၶာမွာပဲ အက်ိဳးရနိဳင္တဲ့တရားဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကိုေဖာ္ျပတယ္။ေတာင့္တတယ္၊ျငိကပ္တယ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
အဓိပၸာယ္ေတြနဲ႔ ေျပာဆိုၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအဓိပၸာယ္ေတြဟာာ တဏွာဆိုတဲ့ စကားလံုးက တိုက္ရိုက္လာတဲ့အဓိပၸာယ္ေတြ မဟုတ္ဘူး။တဏွာဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕တိုက္ရိုက္ထြက္တဲ့ အဓိပၸယ္ကေတာ့ 'တႆတိ ပရိတႆတီတိ တဏွာ' ဆိုတဲ့အတိုင္း ဆာတတ္တဲ့တရားကို တဏွာလို႔ေခၚတာပါ။တဏွာဆိုတဲ့ ပါဠိစကားလံုးက
ဆာျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ဘာေတြကိုဆာလဲ ဒါဆိုရင္။

★ မ်က္စိက အဆင္းအာရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဆာတဲ့ ရူပတဏွာ၊ နားကအသံအမ်ိုးမ်ိဳးကိုဆာတဲ့ သဒၵတဏွာ၊ ႏွာေခါင္းက အနံ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဆာတဲ့ ဂႏၶတဏွာ၊လွ်ာက အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဆာတဲ့ ရသတဏွာ၊ ကိုယ္ကလည္းအထိအေတြ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဆာတဲ့ ေဖာ႒ဗၺတဏွာ ၊ သေဘာတရားအာရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆာတဲ့ ဓမၼတဏွာ၊ လို႔ေခၚတဲ့တဏွာဆိုျပီး တဏွာ ၆ မ်ိဳးရိွပါတယ္။ဆာေလာင္မြတ္သိပ္တဲ့တဏွာကို အေၾကာင္းျပဳျပီးေတာ့ အဆာေျပရာေျပေၾကာင္းအာရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြေပးေနရတဲ့
'ပရိေယသနဒုကၡ= ရွာေဖြျခင္းဆင္းရဲ ' နဲ႔လည္း လူသားေတြ ပင္ပန္းဆင္းရဲေနၾကတယ္။ ကိုယ္ဆာတဲ့အခ်ိန္မွာ အဆင္သင့္ စားနိဳင္ဖို႔အတြက္ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားရတဲ့ 'အာရကၡဒုကၡ= ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းဆင္းရဲ'
နဲ႔လည္း လူသားေတြ ပင္ပန္းဆင္းရဲေနၾကတယ္။ ကိုယ္ဆာေနတဲ့အခ်ိန္ သံုးေဆာင္စားသံုးဖို႔ ရွာထားတဲ့အာရံုေလးကိုယ္မသံုးေဆာင္ခင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့အခါမွာ မသံုးေဆာင္လိုက္ရေလျခင္းဆိုျပီးေတာ့ '၀ိပရိဏာမဒုကၡ= ပ်က္စီးျခင္းဆင္းရဲ' နဲ႕လည္း လူသားေတြ ပင္ပန္းဆင္းရဲေနၾကတယ္။

★ ဒီဒုကၡသံုးမ်ိဳးဟာ အာရံုေတြကို ဆာေလာင္မြန္သိပ္တဲ့ တဏွာရိွသူတိုင္း အျမံဖိစီးနိပ္စက္တတ္တဲ့ အေျခခ့အက်ဆံုး ဒုကၡေတြပါပဲ။ အာရံုတစ္ခုကိုဆာေလာင္တိုင္း ဒီဒုကၡသံုးမ်ိဳး ၀ိုင္ရံေနတယ္ဆိုတာ အျမဲသတိျပဳရပါမယ္။ဆာေလာင္တဲ့တဏွာ
ေၾကာင့္ ပူေလာင္တဲ့ ေသာကျဖစ္ရတယ္။ဆာေလာင္တဲ့တဏွာေၾကာင့္ ဆင္းရဲတဲ့ေဘးဒုကၡျဖစ္ရတယ္။ ဆာေလာင္တဲ့တဏွာမွ လြတ္ေျမာက္သူ တဏွာကင္းစင္သူမွာေတာ့ ပူေလာင္တဲ့ေသာကလည္းလံုး၀မရိွ။ ဆင္းရဲတဲ့ေဘးဒုကၡလည္း
လံုး၀မရိွ ပကတိ ျငိမ္းေအးလွပါတယ္။

★ ယေန႔ကမာၻအ၀ွမ္းမွာ စီးပြားေရးအဆင္မေျပလို႔စိတ္ညစ္စိတ္ဆင္းရဲေနၾကတယ္။
စီးပြားေရးအဆင္မေျပတာဟာ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္ပဲ ဘယ္၀ါေၾကာင့္ဘဲဆိုျပီးေတာ့ ေတြးမိတတ္ၾကတယ္။လက္ညိဳးထိုးမိၾကတယ္။အသိဉာဏ္ရိွတဲ့ သူေတာ္

ေကာင္းပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ျပႆနာရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို စနစ္တက် စိစစ္တတ္သူပီပီ ခုလိုေတြးတယ္။
ေအာ္ င္စီးပြားေရးအဆင္မေျပလို႔ စိတ္ညစ္ရတာဟာ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္မွမဟုတ္ဘူး။ လက္စသတ္ေတာ့ တဏွာ ေၾကာင့္ပါလား။ဒီစီးပြားဥစၥာေတြ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ခံစားမႈေတြ ဒါေတြအေပၚဆာေလာင္မြတ္သိပ္တဲ့ တဏွာေၾကာင့္ အခုလို
စိတ္ညစ္ေနရတာပါလား အဲ့ဒီလိုေတြးလိုက္တယ္။

★ အဲ့ဒီလိုေတြးလိုက္ေတာ့ သူတစ္ပါးအေပၚအျပစ္လည္းမတင္ေတာ့ဘူး။ တဏွာအဆာဓာတ္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေျပေပ်ာက္သြားတယ္။ 'ဆင္းရဲဒုကၡေတြအားလံုးဟာ အဆာမေျပသမွ် တာရွည္ရဦးမွာပါလား ' ဆိုတာ နက္နက္နဲနဲသိလာေတာ့ဆင္းရဲဒုကၡအားလံုး
အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ တဏွာအဆာဓာတ္ကို ပယ္သတ္ခ်င္ၾကတဲ့
ကုသိုလ္ ဆႏၵစိတ္လည္းေပၚလာတယ္။ဒီေတာ့ တဏွာဆိုတာ ေနရင္းထိုင္ရင္းနဲေတာ့ အလိုအေလ်ာက္ ကင္းမသြားနိုင္ပါဘူး။ တဏွာကင္းေၾကာင္း
အက်င့္ျမတ္ကိုက်င့္မွ တဏွာက ကင္းသြားမွာပါ။ တဏွာကင္းေၾကာင္း အက်င့္က သံုးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ သီလအက်င့္၊ သမာဓိအက်င့္ ၊ပညာအက်င့္လို႔ သံုးမ်ိးရိွပါတယ္။အဲ့ဒီ အက်င့္သံုးပါး သိကၡာသံုးပါးဟာ တဏွာကင္းေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းပါပဲ။

သီလအက်င့္ ၊သမာဓိအက်င့္၊ပညာအက်င့္၊ အက်င့္သံုးမ်ိဳးက ပယ္နိဳင္တဲ့ တဏွာ၊ပယ္နိဳင္တဲ့ အမ်ိဳးအစားကိုမူတည္ျပီးေတာ့ တဏွာအမ်ိဳးအစားလည္း သံုးမ်ိဳး ကြဲပါတယ္။
၀ီတိကၠမတဏွာ ၊ ပရိယု႒ာနတဏွာ၊ အႏုသယတဏွာဆိုျပီးေတာ့ သုံးမ်ိဳးရိွပါတယ္။

★ ပစၥည္းဥစၥာတစ္ခုခုကို လိုခ်င္တဲ့တဏွာျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ပစၥည္းေလးတစ္ခုရဖို႔အတြက္ သူ႕အသက္ကိုသတ္တယ္။
သူမ်ားဥစၥာကိုခိုးတယ္။ ဒါဆိုရင္ ကာယကံေျမာက္က်ဴးလြန္မိျပီး ။ကိုယ္လိုခ်င္
တာရဖို႔အတြက္ လိမ္ညာျပီးေတာ့ ေျပာဆိုမိတယ္။ ကုန္းတိုက္ စကားေတြေျပာဆိုမိတယ္။
ဒါဆိုရင္ ၀စီကံေျမာက္က်ဴးလြန္မိျပီ။ ဒီလိုတဏွာကို ၀ီတိကၠမတဏွာ လို႔ေခၚတယ္။
အဲ့ဒီ၀ီတိကၠမတဏွာကို သီလအက်င့္နဲ႕ပယ္ရပါတယ္။ သီလဆိုတာ ကာယကံနဲ႔ ၀စီကံကိုေစာင့္ထိန္းတဲ့အလုပ္ပါ။ကိုယ္နဲ႔ မလုပ္သင့္ တာကိုေရွာက္ၾကဥ္တာ။ ႏႈတ္နဲ႔မေျပာဆိုသင့္တဲ့စကားကို မေျပာဘဲေရွာင္ၾကဥ္တာ သီလလို႔ေခၚတယ္။
ကိုယ္နဲ႔ႏႈတ္ကို ေစာင့္ထိန္းနိဳင္ျပီးဆိုရင္ ၀ီတိကၠမတဏွာကိုပယ္ျပီးသားျဖစ္သြားတယ္။ စိတ္ထဲကေတာ့ လိုခ်င္တယ္ေပါ့။ဒီပစၥည္းေလးလိုခ်င္တယ္ေပါ့။
စိတ္ထဲက ဒီပစၥည္းေလးရဖို႔အတြက္ သတ္ခ်င္ ခိုးခ်င္ လိမ္ညာခ်င္ေပမယ့္ ကာယကံေျမာက္
သတ္ျခင္း ခိုးျခင္း လိမ္ညာျခင္းမျပဳဘူး အဲ့ဒီလိုဆိုရင္ လြန္က်ဴးေၾကာင္း ၀ီတိကၠမတဏွာကို သီလနဲ႔ပယ္ျပီးသားျဖစ္သြားျပီ။

★ စိတ္ထဲမွာထၾကြေနတဲ့တဏွာကိုေတာ့ ပရိယု႒ာနတဏွာလို႔ေခၚတယ္။ဒီပစၥည္းေလးကို လိုခ်င္တယ္ သံုးခ်င္တယ္ ရခ်င္တယ္။အဲ့ဒီလို စိတ္ထဲမွာပဲ သာယာႏွစ္သက္ေနတဲ့
တဏွာကို ပရိယု႒ာနတဏွာလို႔ေခၚတယ္။အဲ့ဒီတဏွာကိုက်ေတာ့ သမာဓိအက်င့္
နဲ႔ပယ္ရတယ္။ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားတာတို႔ ေမတၱာဘာ၀နာပြားတာတို႔ ကသိုဏ္းရႈတာတို႔ စသည္ျဖင့္ အာရံုတစ္ခုမွာ စူးစိုက္ျပီး ထားရတဲ့ သမာဓိအက်င့္
သမထအက်င့္ကိုက်င့္ရင္ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ တဏွာဟာ စိတ္ထဲမွာထၾကြျပီး
ေတာ့မျဖစ္ေတာ့ဘူး။

★ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ပစၥည္းတစ္ခုကိုျမင္ေပမယ့္ လိုခ်င္တဲ့စိတ္လည္းမျဖစ္ဘူး။ တပ္မက္တဲ့စိတ္လည္းမျဖစ္ဘူး။ဒီပစၥည္းေလးသံုးခ်င္တဲ့
စိတ္လည္းမျဖစ္ဘူး ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္သလိုပါပဲ။ဒါေပမယ့္ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဒီပစၥည္းအေပၚ တပ္မက္တဲ့တဏွာမျဖစ္ေပမယ့္ အေၾကာင္းညီညြတ္တဲ့အခ်ိန္ အခြင့္သာတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ဖို႔ရန္အတြက္ စိတ္ထဲမွာကိန္းေအာင္းေနတဲ့တဏွာဆိုတာကေတာ့ ရိွေသးတယ္။
အခုမလိုခ်င္ေပမယ့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လိုခ်င္ရင္ လိုခ်င္လာနိဳင္တဲ့တဏွာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

★ ဆိုၾကပါဆို႔ ထမင္းစားျပီးခါစဆိုရင္ ဗိုက္ကျပည့္ေနျပီ ကိုယ္သိပ္ၾကိဳက္တဲ့ မုန္ပဲသေရစာေတြ ဟင္းလ်ာေတြ ေရွ႕မွာလာခ်ျပီးေကြ်းေပမယ့္ ေတာ္ျပီ မစားခ်င္ဘူး။စိတ္ထဲွာ စားခ်င္တဲ့စိတ္ထၾကြျပီးျဖစ္မေနပါဘူး။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာဗိုက္ကျပည့္ေနျပီကိုး။
ဒါေပမယ့္ မစားခ်င္ေတာ့ဘူးေျပာလို႔ ဒီလူမွာ ဒီအစာကိုတပ္မက္တဲ့ တဏွာကင္းသြားျပီးဆိုရင္ေတာ့ မကင္းေသးပါဘူး။
 

ေနာင္ဗိုက္ဆာလာတဲ့အခ်ိန္ ေနာင္အေၾကာင္းညီညြတ္တဲ့အခ်ိန္ ဒီအစားအစားကို စားခ်င္တဲ့ တဏွာျပန္ျဖစ္ဦးမွာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုတဏွာမ်ိဳး ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့စိတ္ျဖစ္မေနေပမယ့္ အေၾကာင္းညီညြတ္တဲ့အခါမွာ ျဖစ္လာခြင့္ရိွတဲ့
ႏွလံုးသားထဲမွာ အတြင္းသႏၲာန္ထဲမွာ နက္ရိႈင္းစြာ ငုပ္လ်ိဳးကိန္း၀ပ္ေနတဲ့တဏွာမ်ိဳးကို အႏုသယတဏွာလို႔ေခၚပါတယ္။

★ အဲ့ဒီအႏုသယတဏွာကိုေတာ့ ပညာက်င့္စဥ္နဲ႔ပယ္သတ္ရပါတယ္။ပညာဆိုတာ ၀ိပႆနာပညာ မဂ္ပညာပါပဲ။အဲ့ဒီအႏုသယတဏွာမွာလည္း အာရမၼဏႏုသယတဏွာ၊ သႏၲာနာႏုသယတဏွာဆိုျပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရိွတယ္။
အာရမၼဏႏုသယတစွာဆိုတာ အာရံုေပၚမွာကိန္းေနတဲ့ တဏွာပါ။ အဆင္းအာရံုတစ္ခုကိုျမင္လိုက္တဲ့အခါ အဲ့အဆင္းအာရံုကို နည္းမွန္
လမ္းမွန္ မရႈမွတ္မိလိုက္ဘူးဆိုရင္အဲ့ဒီအဆင္အာရံုေပၚမွာတဏွာျဖစ္လာတယ္။
လူတစ္ေယာက္ကိုျမင္တဲ့အခ်ိန္မွာ သတိပ႒ာန္နည္းအတိုင္း ျမင္တယ္ ျမင္တယ္
စသည္အားျဖင့္ မရႈမွတ္လိုက္အတြက္ေၾကာင့္ အဲ့ဒီလူအေပၚတပ္မက္စိတ္ေလး ျဖစ္သြားတယ္ဆိုပါေတာ့။ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အဲ့ဒီလူအေၾကာင္းျပန္ျပီးေတာ့ သတိရတဲ့အခါ စျမင္တုန္းက ရႈမွန္မႈမပါဘဲၾကည့္ခဲ့အတြက္ သူ႕အေၾကာင္း
ျပန္ေတြးတဲ့အခါ တပ္မက္တဲ့တဏွာေလးျပန္ျဖစ္လာတယ္။အဲ့ဒီလို မရႈမွတ္လိုက္မိတဲ့ အာရံုေပၚမွာေနာက္ထပ္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ကိန္းသြားတဲ့တဏွာကို
အာရမၼဏႏုသယတဏွာ လို႔ေခၚတယ္။

★ အဆင္းအာရံုနဲ႔ၾကံုတဲ့အခါတိုင္း ျမင္တယ္ျမင္တယ္အသံအာရံုေတြၾကံုတဲ့အခါတိုင္း ၾကားတယ္ၾကားတယ္ စသည္ျဖင့္ ဒြါရေျခာက္ပါးမွာ အာရံုေျခာက္ပါး ထင္လာတိုင္း
အဲ့ဒီအာရံုေတြကို ပစၥပၸဳန္က်က် ရႈမွတ္ပစ္လိုက္ရမယ္။အရိွကိုအရိွတိုင္း
ရႈမွတ္ပစ္လိုက္ရမယ္။ အဲ့ဒိလိုရႈမွတ္လိုက္ရင္တာ့ ရႈမွတ္လိုက္မိတဲ့ အာရံုနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ရႈမွတ္လိုက္တဲ့အခိုက္အတန္႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အာရံုကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္ျပန္ေတြးေပမယ့္လည္း တဏွာမျဖစ္ေတာ့ဘူး။မရႈမွတ္လိုက္မိတဲ့ အာရံုေၾကာင့္ေတာ့ျဖစ္ေကာင္း
ျဖစ္မယ္ ရႈမွတ္မိလိုက္တဲ့ အာရံုေၾကာင့္ေတာ့ တဏွာမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ရႈမွတ္မႈတန္ခိုးေၾကာင့္ အဲ့ဒီအာရံုကိုစေတြ႕စဥ္က တဏွာမွ ကိန္းမွမကိန္းခဲ့ဘဲ။ဒါ့ေၾကာင့္
အာရမၼဏႏုသယတဏွာကို ၀ိပႆနာပညာနဲ႔ပယ္ရမယ္။ဘယ္အာရံုနဲ႔ေတြ႔ေတြ႔
ရႈမွတ္ျပီးေတာ့ ပဲေနရမယ္။

★ သႏၲာနာႏုသယတဏွာဆိုတာ အခုအဆင္းအာရံုေလးတစ္ခုေတြ႕ေပမယ့္ တပ္မက္စိတ္မျဖစ္ဘူး။ အာရံုမွာတဏွာမကိန္းဘူး။ဒါေပမယ့္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အေၾကာင္းညီညႊတ္တဲ့အခါ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ စိတ္ထဲမွာ အတြင္းသႏၲာန္မွာကိန္း၀ပ္ေနတဲ့ တဏွာကို
သႏၲာနာႏုသယတဏွာလို႔ေခၚတယ္။အေၾကာင္းညီညြတ္ရင္ ျဖစ္ခြင့္ရိွတဲ့ အဲ့ဒီတဏွာကို မဂ္ပညာနဲ႔ပယ္သတ္ရပါမယ္။၀ိပႆနာရိုးရိုးနဲ႔ပယ္သတ္လို႔မရပါဘူး။
အဲ့ဒီမဂ္ပညာဆိုတာကလည္း ၀ိပႆနာပညာအားေကာင္းသြားမွ အထြတ္အထပ္ေရာက္သြားမွျဖစ္မွာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီမဂ္ပညာရဖို႔အတြက္ အဓိကကေတာ့ ၀ိပႆနာအားထုတ္ဖို႔ပါပဲ။
၀ိပႆနာဉာဏ္ရင့္က်က္သြားလို႔ မဂ္ဉာဏ္ဆိုဒ္ေရာက္သြားျပီဆိုရင္ အဲ့ဒီမဂ္ဉာဏ္ရဲ႕ပယ္သိတ္ျခင္းကို ခံလိုက္ရတဲ့ တဏွာဟာဘယ္ေတာ့မွ 

ျဖစ္ခြင့္မရိွေတာ့ပါဘူး။

★ အာရံုေပၚဆာေလာင္မြတ္သိပ္တဲ့တဏွာကင္းတာနဲအမွ် အဲ့ဒီဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈေတြရဲ႕ေနရာမွာ ျငိမ္းေအးခ်မ္းသာမႈေတြသာ အစားထိုး၀င္ေရာက္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ျငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္ျဖစ္ခ်င္ရင္ သီလက်င့္စဥ္နဲ႔ ကိုယ္ထိ
ႏႈတ္ေရာက္တဏွာကိုပယ္သတ္ရမယ္။ သမာဓိက်င့္စဥ္နဲ႔ စိတြင္းျဖစ္တဏွာ
ကိုပယ္သတ္ရမယ္။ ပညာက်င့္စဥ္နဲ႔ ငုပ္လွ်ိဳးေအာင္းတဏွာကိုပယ္သတ္ရမယ္။
တဏွာကင္းျပီဆိုေတာ့ျဖင့္ က်န္တဲ့ ေဒါသ ဣႆာ မာန မစၧရိယစတဲ့ ကိေလသာေတြ အားလံုးပဲ ကင္းသြားပါျပီး။တဏွာကင္းရင္ ကိေလသာကင္းပါတယ္။က်င့္စဥ္သံုးပါးနဲ႔ တဏွာသံုးပါးကို အျမစ္ျပတ္ 

ပယ္သတ္နိဳင္ျပီိဆိုရင္ေတာ့ ဧကန္မုခ်ျငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္အစစ္ျဖစ္ပါျပီ။

{အရွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ)}

(ျငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္ တရားေတာ္မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

ဓမၼမိတ္ေဆြသူေတာ္စင္မ်ား စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုၾကပါေစဗ်ာ

_/\\_ _/\\_ _/\\_

%၅၈၄၇၁%


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=262690007269990&set=a.1...

No comments:

Post a Comment