Wednesday, July 23, 2014

ကုကၠဳရဇာတ္(ေခြးသူခိုး ေဖာ္ထုတ္ပြဲ)
လြန္ေလၿပီးေသာ အခါ ဗာရာဏသီျပည္မွာ ျဗဟၼဒတ္မင္း အုပ္စုိးစဥ္က ေခြးမ်ား ကပ္ႀကီးဆုိက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

"ေခြးျမင္သမွ် သတ္ေစ" ဟူေသာ အမိန္႔ေၾကာင့္ လမ္းေဘးေခြးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေသေက်ပ်က္စီး၍ လြတ္ေအာင္ေျပးႏုိင္ေသာ ေခြးအနည္ငယ္မ်ာ သုႆန္တြင္ ခုိးေအာင္းၾက၍ ေသေဘးမွ လြတ္ၾကရပါတယ္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘုရားေလာင္း ေခြးမင္းဟာ သုႆန္တြင္ ေခြးအေပါင္ျခံရံ၍ ေနပါတယ္။ ဘုရားေလာင္းက ဤေဘးႀကီးဟာ မၾကာခင္ ေခြးမ်ားေနရာ သုႆန္သုိ႔ မၾကာခင္ေရာက္လာေတာ့မယ္ဆုိတာ ႀကဳိျမင္ေသာ ေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ ေခြးေတြကုိ ေသမိန္႔ထုတ္သလဲဆုိတာကုိ စုံးစမ္းပါတယ္။

အေၾကာင္းမွာ.. နန္းရင္ျပင္မွ ဘုရင့္ရထားတြင္ မုိးကာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ သားေရျပား ၊ သားေရႀကုိးမ်ား မေန႔ညက မုိးရြာသျဖင့္ ေရးစုိၿပီး ပြလာၾကပါတယ္။ အစုိဓာတ္ေၾကာင့္ သားေရးႀကုိးမ်ား အန့ံရကာ နန္းတြင္း ေခြးမ်ားက စားကုန္ၾကသျဖင့္ ဘုရင့္ ယာဥ္ရထားမ်ား ပ်က္စီးကုန္ၾကပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း မွူးမတ္မ်ားက အျပင္မွ ေခြးေလ ေခြးလြင့္မ်ား ျပြန္ေပါက္မွ ဝင္၍စားၾကသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားလုိ႔ မ်က္ႏွာမရွိေသာ ေခြးမ်ား ေဘးသင့္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားေလာင္း ေမတၱာအဓိ႒ာန္

ဘုရားေလာင္းက ဤအေရးမွာ နန္းတြင္းက ေခြးမ်ားသာျဖစ္ရမည္။ ငါတုိ႔ဟာ ေခြးသူခုိး အစစ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ငါတုိ႔ တစ္ေဆြးလုံး တစ္မ်ဳိးလုံး ကယ္တင္ရမယ္လုိ႔ စဥ္စားမိပါတယ္။

ဘုရားေလာင္း ေခြးမင္းဟာ နန္တြင္းသုိ႔ သြားရာလမ္းမွာအႏၲရယ္မ်ားလွ၍ မိမိျပဳခဲ့သည့္ ပါရမီတုိ႔ုကုိ ဆင္ျခင္ကာ " ငါ၏ ကုိယ္ေပၚ၌ တစ္စုံ တစ္ေယာက္က ပစ္ေသာ ခဲ၊ တုတ္မ်ား မက်ေရာက္ ေစသတည္း" ဟု ေမတၱာဘာဝနာ အဓိ႒ာန္ျပုပါတယ္။

ထုိ႕ေနာက္ ေခြးျမင္သမွ် သတ္ေနေသာ မင္းႀကီးတရား စီရင္ရာသုိ႕ ေျပးဝင္ကာ မင္းထုိင္ေနရာ ေအာက္မွာ ဝပ္ေနပါတယ္။ မင္းခ်င္းတုိ႔က ဆြဲထုတ္မည္ျပဳေသာ္လည္း မင္းႀကီးက တားျမစ္၍ ဆြဲထုတ္ခြင့္မရၾကပါ။ ေခြးမင္းဟာ ေခတၱၾကာ အပန္းေျဖၿပီးေနာက္ ေနရာမွ ထြက္ကာ မင္းႀကီးကုိ ရွိခုိးၿပီး

' ေခြးတုိ႕ကုိ အဘယ္အျပစ္ေၾကာင့္ သတ္ပါသလဲ' ဟု ေမးပါတယ္။

"ရထားမွ သားေရမ်ားကုိ စားေသာအမွူ`ဟုဆုိပါတယ္။

"အဘယ္ေခြးေတြ စားသလဲဆုိတာကုိ အတိအက် သိရဲ့လား"

'မသိလုိ႔ ေခြးမွန္သမွ်ကုိ သတ္ခုိင္းပါတယ္'

'ေခြးအားလုံးကုိ သတ္ေစပါသလား ( သုိ႔) ခြ်င္းခ်က္ရွိပါသလား'

'ခြ်ြင္းခ်က္ရွိပါတယ္။ မင္းတုိ႔ အိမ္မွ ေခြးမ်ား မပါ၍ ေဘးမဲ့ ေပးထားပါတယ္'။

" အရွင္မင္ႀကီး ယခုပင္ သားေရကုိ ေခြးတုိ႔စား၍ ေခြးျမင္သမွ် သတ္ေစဟု ဆုိခဲ့တယ္္။ ယခုပင္ မင္းတုိ႔အိမ္က ေခြးမ်ားကုိ ေဘးမဲ့ေပးတယ္ဟု ဆုိျပန္တယ္။

မင္းႀကီးဟာ ဆႏၵာဂတိျဖင့္ အဂတိ လုိက္စား ေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးနဲ႕မညီေတာ့ပါ။ မ်က္ႏွာမရွိေသာ ေခြးကုိသာ သတ္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္" ဟုေလွ်ာက္ထား၍..

" မင္းႀကီး .. နန္းတြင္းမွာ ေမြးတဲ့ ေခြးတုိ႔ဟာ မင္းမ်ဳိး လက္တြင္ ႀကီးၾကရပါတယ္။ လွလည္း လွၾကပါတယ္။ ဤ ေခြးတုိ႔ကား မသတ္ထုိက္၊ ငါတုိ႕သာ သတ္ထုိက္ေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္ၾကရပါတယ္။

ဤေခြးသတ္ပြဲဟာ.... ေခြးတုိင္းကုိ သတ္ျခင္းမဟုတ္

ဤေခြးသတ္ပြဲဟာ.... အင္အားမရွိေသာ ၊ မ်က္ႏွာမရွိေသာ ေခြးတုိ႔ကုိသာ သတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မင္းႀကီး အမွန္ စင္စစ္ သူခုိးကိုသာ အျပစ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ခုိးသူ မဟုတ္သူကုိ အျပစ္မေပးသင့္ပါ။

ယခုေတာ့ ခုိးစားေသာ ေခြးမ်ားမွာ ေဘးမရွိ။

ခုိးမစားေသာ ေခြးမ်ား ေသၾကရသည္မွာ အ့ံၾသစရာ ေကာင္းလွပါတယ္ "ဟုေလွ်ာက္ထားရာ...

ထုိစကားကုိ ၾကားရေသာအခါ မင္းႀကီးက...

သင္ေခြးမင္း.... ခုိးစားေသာေခြး၊ မခုိးစားေသာေခြး သင္ခြဲျခား ေျပာႏုိင္သလားလုိ႔ ေမးရာ...။

ဘုရားေလာင္း ေခြးမင္းက...

"နန္းတြင္းက ေခြးမ်ား စုၿပီး မင္းႀကီးေရွ႕မွာ ေနဇာျမက္ကို ေထာင္းၿပီး ရက္တက္ရည္ႏွင့္ ေရာတုိက္ၾကည့္ပါ" ဟုေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

မင္းႀကီးဟာ ဘုရားေလာင္း ေခြးမင္း အၾကံျပဳသည္အတုိင္း နန္းတြင္းေခြးမ်ားကုိ စုေစၿပီး ေနဇာျမက္နွင့္ ရက္တက္ရည္ကုိ တုိက္ေသာအခါ..မၾကာမီမွာပင္ တရားခံ ေခြးတုိ႕ဟာ စားထားေသာ သားေရမ်ားကုိ အန္ထုတ္ၾကတယ္။

မင္းႀကီးဟာ ဝမ္းေျမာက္လွလုိ႔ ဘုရားေလာင္း ေခြးမင္းအား ထီးျဖဴနွင့္ပူေဇာ္ပါတယ္။ ဘုရားေလာင္း ေခြးမင္းဟာ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါး ေဟာၾကားၿပီး ထီးၿဖဴကုိ ျပန္အပ္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ မင္းႀကီးဟာ တရားရကာ သတၱဝါအာလုံးကုိ ေဘးမဲ့ေပးၿပီး ေခြးအားလုံးအား မိမိစား သကဲ့သုိ႔ အျမဲေကြ်းေစပါတယ္။

(ဧကနိပါတ္ ၂၂ ကုကၠဳရဇာတ္)
http://bbsbc.blogspot.kr/2013/02/blog-post_4657.html

No comments:

Post a Comment