Friday, July 18, 2014

၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္(၅) ရက္၊ အနတၱလကၡဏ အခါေတာ္ေန႔။

        ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ အခါေတာ္ေန႔မ်ားတြင္ အနတၱလကၡဏ အခါေတာ္ေန႔
ကလည္း ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခု၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွာ ျမတ္
စြာဘုရားက တရားဦးဓမၼစၾကာ ေဟာေတာ္မူရာ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတို႔ ေန႔ရက္အစဥ္ , ေထရ္အစဥ္ျဖင့္

ေသာတာပန္မ်ား အသီးသီး ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္
ေန႔မွာ အနတၱလကၡဏသုတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ေဟာၾကားေတာ္မူရာ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးစလံုး ရဟႏၱာ
ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။
        အနတၱဆိုတဲ့ပါဠိကို ပိုဒ္ခြဲလိုက္တဲ့အခါ န+အတၱလို႔ျဖစ္လာပါတယ္။ အတၱ=ငါ၊ န=မဟုတ္။
အနတၱ= ငါမဟုတ္၊ အစိုးမရ၊ မိမိအလိုသို႔ မလိုက္လို႔ အဓိပၸါယ္ ရရွိပါတယ္။
         အတၱဆိုတဲ့ သေဘာကို အမာခံ ရွာေဖြ စီစစ္လိုက္တဲ့အခါ==
 ၁။ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္က ဤခႏၶာႀကီးကို အတၱလို႔ ထင္မွတ္ စြဲလမ္းၾကပါတယ္။
 ၂။ အခ်ိဳ႕က စိတ္ကို အတၱလို႔ ထင္မွတ္ စြဲလမ္းၾကပါတယ္။
 ၃။ အခ်ိဳ႕က သဘာ၀ဓမၼ ကို အတၱလို႔ ထင္မွတ္ စြဲလမ္းၾကပါတယ္။
 ၄။ အခ်ိဳ႕က ဤရုပ္၊ ဤနာမ္မွအျခား တစ္ပါးေသာ မပ်က္မစီး အၿမဲတည္ေသာ အႏွစ္သာရ
     အမာခံ သေဘာတရား တစ္ခုကို ႀကံဆ၍ အတၱဟု ထင္မွတ္ စြဲလမ္းၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္      
အနတၱဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ အထက္ေဖၚျပပါ စြဲလမ္းခ်က္အားလံုးကို ျငင္းဆိုၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
     မွတ္ယူၾကရပါမယ္။
           မၿမဲျခင္းအနိစၥသေဘာႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡသေဘာကို သတၱ၀ါမ်ားအဖို႔ သိလြယ္၊ ျမင္
လြယ္၊ ထင္လြယ္ၾကေပမယ့္ အနတၱသေဘာကို သိျမင္ရန္မွာ မလြယ္လွပါဘူး။ ဒီ အနတၱဆိုတဲ့
ဓာတ္သေဘာဟာ သာသနာတြင္းမွာေရာ၊ သာသနာပမွာေရာ သဘာ၀အားျဖင့္ တည္ရွိေနတဲ့
ဓာတ္သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သာသနာပ အခါမွာ ထုတ္ေဖၚေဟာၾကားႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္
မရွိလို႔ အနတၱတရားကို သတၱ၀ါေတြ သိခြင့္မရၾကပါဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူတဲ့ အခါက်မွ
တိတိက်က်ဘုရားရွင္က ထုတ္ေဖၚေဟာၾကားမူတဲ့အတြက္ အနတၱသေဘာကို သိခြင့္ရလာၾက
ပါတယ္။
         ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ကလည္း ပဥၥ၀ဂၢီ ရဟန္းတို႔ အရဟတၱဖိုလ္ ဆိုက္
ေရာက္ပံုကို အတုယူ အားက်ၿပီး ခႏၶာငါးပါးအေပၚ၌ အနတၱလကၡဏာ ထင္ျမင္လ်က္ အရဟတၱ
ဖိုလ္ေပါက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ကာ ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။
  {ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ သင္တန္းနည္းျပဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိ(မာဂဓီ-
   သာစည္) ၏ အခါေတာ္ေန႔မ်ား မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
    (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment