Monday, July 21, 2014

ကံ၊ ၾကမၼာ၊ ၀ဋ္ တို႔၏ သေဘာသဘာ၀။

         “ကံ” ဆိုတာကေတာ့ အားလံုးသိေနၾကတဲ့အတိုင္း မိမိရဲ႕သႏၱာန္မွာ ျဖစ္တဲ့စိတ္ရဲ႕ လွံဳေဆာ္မွဳ မေနာကံ၊ ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာမွဳ ၀စီကံ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳလုပ္မွဳ ကာယကံလို႔
အေကာင္းအဆိုး(၂)မ်ိဳး ကြဲျပားလ်က္ ရွိတယ္။ အဲဒီ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံေတြထဲမွာ
မေကာင္းတဲ့ ကာယကံ၊ မေကာင္းတဲ့ ၀စီကံ၊ မေကာင္းတဲ့ မေနာကံကို ရံဖန္ရံခါ ပုထုဇဥ္ေတြ

ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ မိခဲ့ၾကတာရွိတယ္။
         အဲဒီ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိခဲ့တာေတြကို “ကံ”လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒီ“ကံ”သည္ ျပဳလုပ္သူ ပုဂၢိဳလ္
ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ စြမ္းရည္သတၱိအေနနဲ႔ တည္ရွိၿပီး ေနတယ္။ ကံ ကိေလသာရဲ႕ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ ခႏၶာ
ႀကီးရွိေနသမွ် ဒီ ကံၾကမၼာေတြ ဆိုတာက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ ကံ တိုင္းအ
က်ိဳးေပးသလားလို႔ဆိုေတာ့ အဲဒီလိုေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။ အက်ိဳးေပးဖို႔ရာအတြက္ သူ႕မွာ
အေျခအေနေတြ လိုေသးတယ္။
         အဲဒီ အေျခအေနေတြနဲ႔ ဆံုလာၿပီ။ ကံၾကမၼာရဲ႕ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ ခႏၶာႀကီးကလည္း ရွိေနမယ္
ဆိုရင္ ဒီ ကံက အက်ိဳးေပးႏိုင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ ျဖစ္ကတည္းက မိမိသႏၱာန္မွာ ျဖစ္
ထားတာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရွာင္တိမ္းလို႔ မရႏိုင္ဘူး။ အဲဒီ ကံကိုပဲ ၾကမၼာလို႔ ေခၚၾကတယ္။
         သို႔ေသာ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စိတ္ထဲစြဲေနတာက ၾကမၼာ ဆိုတာက်ေတာ့ မေကာင္းတာလို႔
ပဲ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ကံေကာင္းတယ္။ ကံမေကာင္းဘူး ဒီေလာက္ပဲ သံုးၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ အ
ဆိုးေတြ႕ၿပီဆိုတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ၾကမၼာလို႔ ေျပာေလ့ရွိၾကတယ္။
       “၀ဋၬ”ဆိုတာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ၿပီးေတာ့ လည္ပတ္ေနတာ။ ဆိုပါစို႔ “ ဒါရွိလို႔ရွိရင္ ဟိုဟာရွိရ
မယ္။ ဟိုဟာရွိရင္ ေနာက္တစ္ခု ရွိလာမယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဟာ ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္
ေနတာကို ၀ဋ္ လို႔ေျပာတာပါ။ “ကိေလသ ၀ဋ္”၊ “ကမၼ ၀ဋ္”၊ “၀ိပါက ၀ဋ္”၊ ဆိုၿပီး (၃)မ်ိဳးရွိတယ္။  
လူေတြမွာ ကိေလသာ ရွိေနလို႔ရွိရင္ ကမၼဆိုတာ လာမယ္။ ကိေလသာ ရွိေနရင္ ကံကို မေရွာင္လြဲ
ႏိုင္ဘူး။ ကမၼ ဆိုတာ ျဖစ္လာမယ္။ ကမၼ ရွိတာနဲ႔ ၀ိပါကဆိုတာ လာမွာပဲ။ အဲဒီလို စဥ္ဆက္မျပတ္
ျဖစ္ေနတာကို “၀ဋၬ” (၀ဋ္)လို႔ ေခၚတယ္။
         ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကေတာ့ ၀ဋ္လည္တယ္ ဆိုတာက မေကာင္းတာျဖစ္မွ ၀ဋ္လည္တယ္လို႔
ေျပာၾကတာ။ အမွန္က ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး ၀ဋ္ ဆိုတာ လည္ပတ္ၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာတရား
ကို ေျပာတာပါ။ ကိေလသာရွိလို႔ “ကံ”ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ “ကံ” ျဖစ္လို႔ ၀ိပါက ဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားေတြ
လာေနတယ္လို႔ ဒီလိုေျပာတာ။
         ပဋိစၥသမုပၸါဒ္မွာ ၾကည့္လိုက္ “အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤ ါရာ၊ သခၤ ါရပစၥယာ ၀ိညာဏံ” ဆိုတာ
ကိုၾကည့္ရံုနဲ႔ပဲ= အ၀ိဇၨာဆိုတဲ့ ကိေလသာ ရွိလိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ သခၤ ါရဆိုတဲ့ ကံ လာတယ္။
သခၤ ါရဆိုတဲ့ ကံ ရွိလိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ၀ိညာဏ ဆိုတဲ့ ၀ိပါက လာတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကိေလ
သာရွိရင္ ကံလာမယ္။ ကံရွိလို႔ရွိရင္ ၀ိပါက လာမယ္လို႔ ဆိုတဲ့ ဒီ ၀ဋ္(၃)ပါး ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ခ်ံဳ႕ၿပီး
ေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
         တရားခ်စ္ခင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေနၾကတဲ့ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔က
လည္း ကံ၊ ၾကမၼာ၊ ၀ဋ္ တို႔၏ သေဘာသဘာ၀ကို သိရွိနားလည္ၾကကာ မိမိ၏ဘ၀ ျမင့္ျမတ္သ
ထက္ျမင့္ျမတ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ ျမတ္နိဗၺာန္ကို
ရေရာက္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။
{ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၄ ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၀
ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ အိမ္ေတာ္
ရာဘုရား ရတနာဃရဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ(Phd) ေဟာၾကားေသာဘုရား
ေသာ္မွေပးဆပ္ရသည့္ ကံၾကမၼာ၀ဋ္ေၾကြးမ်ား တရားေတာ္မွေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္}
     (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment