Sunday, May 4, 2014

ဆရာေတာ္ရွင္ဥတၱမႏွင့္ ခံုေတာ္ေမာင္က်ဘမ္းတို႔ ျပိဳင္ၾကရာဝယ္။

         တစ္ခါေသာ္ ေတာင္တြင္းေတာရ ဆရာေတာ္ ရွင္ဥတၱမသည္ စာသင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ရွင္သီ
လဝံသကိုယ္ေတာ္ စစ္ကိုင္း ထူပါရံုဘုရားအနီးရွိ ရတနာ့ဗိမာန္ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနေၾကာင္း
ကိုၾကားသိသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ႏွစ္ပါး ေတြ႕ဆံုရင္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ထိးပါးေျပာဆိုမိေသာ ခံုေတာ္
ေမာင္က်ဘမ္းကို ဆိုဆံုးမရန္ ၾကြေတာ္မူလာခဲ့ပါသည္။

         ထိုစဥ္က ေတာင္တြင္းၾကီးမွ စစ္ကိုင္းသို႔လာရာတြင္ အဝ ကိုေရာက္သည္။ ထုိမွ ဧရာဝတီျမစ္
ကိုျဖတ္လ်က္ စစ္ကိုင္းသို႔ေရာက္ပါသည္။ ေရာက္လင့္ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းသို႔မကူးခင္ အဝ
တြင္ ဆြမ္းစားမည္ဟု ႀကံေသာ္ အသိအကၽြမ္း ဒါယိကာ ဒါယိကာမ မရွိသည္ေၾကာင့္ ဆြမ္းခံရန္ သင့္
ရာအရပ္သို႕ ၾကြေတာ္မူပါသည္။
         ထိုအရပ္မွာ ျပင္စည္တန္းရပ္ျဖစ္ရကား ခံုေတာ္ေမာင္က်ဘမ္း ဓမၼာရံုသို႕ တံျမက္စည္း တစ္
ဘက္ ပန္းတစ္ဖက္ျဖင့္ သြားေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အသင့္ေတြ႕ေလ၏။ ရွင္ဥတၱမသည္ ဤအရပ္ကို    မ
ေရာက္ဖူးသျဖင့္ အမည္မသိသကဲ့သို႔ နာမည္သာသိေသာ ခံုေတာ္ေမာင္က်ဘမ္း ကိုလည္း မသိေခ်။
         သို႔ေၾကာင့္ေမးျမန္းရာ အရပ္ကို ျပင္စည္တန္းရပ္ဟုေခၚေၾကာင္းႏွင့္ အႏွီပါပုဂၢိဳလ္မွာ နာ
မည္ေက်ာ္ ခံုေတာ္ေမာင္က်ဘမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ၾကေလသည္။
         ရွင္ဥတၱမလည္း ဝမ္းသာအားရျဖင့္ တရားလည္းေဟာအ့ံ ဆြမ္းလည္းခံ အံ့ တစ္ခါျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိး
ထူးသည္ ဟု မွတ္ယူကာ ေမာင္က်ဘမ္း သြားေသာ ဓမၼာရံု တစ္ေနရာတြင္ သီတင္းသံုးလ်က္ေန
ေလသည္။
         ေမာင္က်ဘမ္း ဘုရားဦးခ်အျပီး လွည့္ၾကည့္ရာ သစ္ေခါက္ဆိုးျမန္းလ်က္ ပရိကၡရာရွစ္ပါးစံု
စြာ ေတာင္ေဝွးတစ္ေခ်ာင္း ပါေသးသည္ကိုျမင္လွ်င္ ေတာမွီရေသ့တို႔သည္ ပညာအရာတြင္     မ
ေကာင္းအံ့ဟု အထင္ေသးကာ ရွိမခိုး ဦးမခ်ပါ။
         ခံုေတာ္ေမာင္က်ဘမ္းက “ဦးပဥၨင္း ဘယ္ကလာလို႔ ဘယ္သြားမလဲ” ဟုေမးသည္။ ထိုအခါ
ရွင္ဥတၱမေက်ာ္က “ေတာင္တြင္းၾကီးမွ စစ္ကိုင္းၾကြမည္ ဆြမ္းမစားရေသးသျဖင့္ ဆြမ္းတစ္နပ္ အ
လွဴခံပါသည္ ဒကာ”  ဟုေျဖလတ္လွ်င္........
         ခံုေတာ္ေမာင္က်ဘမ္းက “ဦးပဥၨင္းႏွယ္ သာသနာဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ေနခ်ိန္မွာ ဘယ္
အိမ္ကို ပါးရိုက္ ကပ္ခိုင္း ကပ္ခိုင္း ဆြမ္းတစ္နပ္ ရေလတယ္” ဟုေျပာေလသည္။  ရွင္ဥတၱမေက်ာ္
လည္း တစ္စံုတစ္ရာမမိန္႔ပဲ ဓမၼာရံုတြင္းမွ ၾကြသြားေလ၏။
         ထိုမွတစ္ဖန္ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္သည္ ေမာင္က်ဘမ္း အိမ္သို႕ၾကြသြားျပီးလ်င္ ေမာင္က်ဘမ္း
မိန္းမအား ပါးရိုက္၍ ဟဲ့ဒကာမ ဆြမ္းတစ္အုပ္ခ်က္ ကပ္ေလာ့ ဟု အခိုင္း၏။ ထိုမိန္းမလည္း  ငိုယို
လ်က္ က်ဘမ္းကိုတေလလွ်င္ ေမာင္က်ဘမ္း အေျပးေရာက္လာျပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ရိုက္ပါသနည္း
ဟု အေမးရွိေလသည္။
         ရွင္ဥတၱမက “ဒကာ သင္ဆိုအတုိင္း ဘုန္းမီးေနလေတာက္ေသာ သာသနာေတာ္ အခ်ိန္တြင္
ပါးရိုက္၍ ဆြမ္းကပ္ခိုင္းသည္။ တစ္ဘက္သားကို ဆင္းရဲႏွိပ္စက္ မျပဳရေသာ ပညတ္ခ်က္ကို   သိ
ေသာ္လည္း ငါရိုက္ျခင္းမမည္ သင္ရိုက္ျခင္းသာမည္၏” ဟုဆိုေလလွ်င္ သူ႔စကားႏွင့္သူပတ္၍   ခံု
ေတာ္ေမာင္က်ဘမ္း ယမ္းပံုမီးက် ေဒါသထြက္ေလသည္။     ပညာရွိသေလာက္    မာန္မာနလည္း
ေထာင္လႊားေသာ ေမာင္က်ဘမ္း သည္ ဆြဲမည္ ရမ္းမည္ ျပဳသျဖင့္ အရပ္က တားရေလ၏။
        ေမာင္က်ဘမ္းလည္း မတတ္သာသည့္အဆံုး ဆြမ္းခ်က္သည္ မိန္းမကို မက်က္ေသးဘူးလား
နင့္လင္ၾကီးကို ျမန္ျမန္ကပ္ဟု မၾကာခဏ ဆိုလတ္၏။ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္လည္း ဆိတ္ဆိတ္ေနျပီးလွ်င္
ဆြမ္းပြဲသိမ္းမွ ေမာင္က်ဘမ္း မိန္းမလက္ကိုဆြဲ၍ နင့္လင္က ငါ့ကိုေပးႏွင့္ျပီ လိုက္ခဲ့ေတာ့ဟု   ေခၚ
ေလသည္။
         သူ႕မိန္းမကို ဆြဲေၾကာင္းျမင္လွ်င္ ေမာင္က်ဘမ္း ေဒါသမထိန္းႏိုင္ပဲ စိတ္လြတ္လက္ရ လုပ္
မည္ျပင္ေသာေၾကာင့္ အရပ္က အဆီးတားကာ၊ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ကိုလည္း သင့္ရာသို႔ၾကြရန္ ေတာင္း
ပန္ေလွ်ာက္ထားၾကေတာ့မွသာ ဆက္လက္ၾကြခ်ီေတာ္ မူေလသည္။
          ပညာရွိတို႔ႏွင့္ အပြဲပြဲႏႊဲ လာျပီးအႏိုင္ရကာမွ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ကို အညံ့ခံလိုက္ရျခင္းေၾကာင္း
ကို ခံျပင္းကာ မေက်နပ္ႏိုင္ေသာ ေမာင္က်ဘမ္းသည္လူအုပ္အတြင္းမွ ထြက္လ်က္ သာသနာပိုင္ထံ
အေျပးသြားေလွ်ာက္ေလသည္။
         သာသနာပိုင္လည္း ေခါင္းမီးေတာက္လ်က္ သံဃာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စာေရးတို႔အား အဝျမိဳ႕တြင္း
ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ ကိုရွာေဖြကာ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။
         ရွင္ဥတၱမေက်ာ္လည္း ေက်ာင္းသို႕ေရာက္လ်င္ ေမာင္က်ဘမ္းကိုျမင္ေသာ္ ျပံဳးေတာ္မူသည္
ထို႔ေနာက္ တိုင္းၾကားခ်က္ကို သာသနာပိုင္ထံမွ နာခံ၍ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကို    ျပန္ေလွ်ာက္ကာ 
ဒကာေတာ္ေမာင္က်ဘမ္း ဆိုသည့္အတိုင္း ပါးရိုက္ ဆြမ္းစား၍ သူလွဴသည့္ မိန္းမကို အလွဴခံရျခင္း
ျဖစ္သည္ တပည့္ေတာ္စိတ္မွျဖစ္ေသာ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ ကံသံုးပါးမရွိ ဟု တင္ေလသည္။
         သာသနာပိုင္လည္း မာနေထာင္ေသာ ေမာင္က်ဘမ္းကို ႏိုင္မည့္သူေတာ့ လာေခ်ျပီ မေက်
နပ္က သုဓမၼာသို႔တက္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူသည္။သို႔ျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ေဆြးေႏြးရာသဘင္ သုဓမၼာသို႔
ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ႏွင့္ ရွင္သီလဝံသ တို႔သည္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ သံဃာမ်ားျဖင့္    လည္းေကာင္း
ေမာင္က်ဘမ္းသည္ သက္ေသနီးခ်င္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း တက္ေရာက္လာၾကေလသည္။
         - အခြင့္မရပဲ ရဟန္းခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ျခင္း။
         - မာတုဂါမ မ်က္ႏွာကိုပုတ္ကာ မစားအပ္ေသာ အစားကိုစားျခင္း။
         - ရဟန္းတို႕သည္ ရိုက္မည္ဟုမိုးရံုမွ်ျဖင့္ အာပတ္သင့္သည္ဟု ဘုရားရွင္မိန္႔ခဲ့ပါလ်က္
ရွင္ဥတၱမ က်ဳးလြန္ျခင္း။
         - ဓမၼသတ္အရာတြင္ ပုတ္ခတ္ျခင္းဆယ္ပါးအတြက္ ဒဏ္ရွိေၾကာင္း။
         - ရာဇသတ္ေၾကာင္းတြင္ ေမာင္က်ဘမ္းမယားမွန္း သိလ်က္ လက္ကိုဆြဲျခင္း၊     အိမ္ရွင္
ေယာက်ၤားမရွိခိုက္ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ အိမ္ခန္းတံခါးတြင္း ေက်ာ္လ်က္ဝင္ေရာက္ျခင္း၊   ကာမဂုဏ္
ေျမာက္ေသာ ဟဲ့ နင္ငါ့မယားျဖစ္ေခ်ျပီဟု ဆိုျခင္း၊ မယားခိုး အဂၤါ ေလးရပ္ႏွင့္လည္း ညီေၾကာင္း
ကို စာေပက်မ္း အကိုးအကားျဖင့္ စာေရးသားေလွ်ာက္တင္ ခဲ့သည္။
         ရွင္ဥတၱမက ႏွဳတ္တုိက္ ေခ်ပသည္မွာ==
         - က်ဘမ္းအိမ္ဝင္ျခင္းသည္ စကား၌ ဘယ္အိမ္မဆို ဟုပါေသာေၾကာင့္ သူ႔အိမ္ေၾကာင္း  သိ
ရကာ ဝင္ရသျဖင့္ အျပစ္မရွိ။
         - အိမ္ဝင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းမွာ ငါဝင္ပါရေစဟု ရဟန္းတို႔ခြင့္ပန္ျခင္း ထံုးစံ ဘုရားရွင္
လက္ထက္တည္းကမရွိ၊ ပညတ္ေတာ္မမူ။ ပညတ္ခဲ့သည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့ကာလတြင္မဝင္ရျဖစ္သည္။
         - မႏုႆိတ ဒႆမတြဲတြင္ ျမတ္ေသာသူ ၾကီးေသာသူ တို႔သည္ မိန္းမအားလည္းေကာင္း
လူငယ္အားလည္းေကာင္း ရိုက်ဳိးရန္အေၾကာင္း ျဖင့္ရိုက္၍ ဆံုးမခြင့္ရွိသည္ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္မရွိ။
         - မႏုႆိတ ဓမၼသတ္ တြင္ သီလရွိသူ ငယ္ရြယ္သူ အိုမင္းသူ ေရာဂါႏွိပ္စက္ခံရသူ အသားမ
စားရသူ ရူးသြပ္သူ မင္းဧကရာဇ္တို႔ သတ္ေသာ္လည္း မင္းမွဳ မထိုက္ရာဟု ပါသျဖင့္ အျပစ္မရွိ။
         - ပရိတ္သတ္ေရွ႕တြင္ နင့္လင္ဟု ဆိုသျဖင့္ သူကိုယ္တိုင္ အာလယ ျပတ္ေၾကာင္း ေျပာဆို
ဟန္ရွိ၍  ေက်ာင္းသားလူငယ္ကို ဆြဲဘိ သကဲ့သို႔ ဆြဲသြားရာ အျပစ္မရွိ။
          ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားလည္း ေလာကီ ေလာကုတ္က်မ္းဂန္တို႕ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၾကျပီးလွ်င္၊ ယခင္
ပုတ္ခတ္ဖူးသကဲ့သို႔ ယခုလည္း က်မ္းဂန္တတ္သိ၍ သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါေသာ ဝိနည္း
ေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းပါေသာ ရွင္ဥတၱမ ကို လီစယ္ စြပ္စြဲ သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ သာသနာေတာ္ကို ညွဳိး
ငယ္ေအာင္ လုပ္သည္ႏွင့္တူ၍ ထိုသို႔ သေဘာပိုက္ရေတာ့မည္ ဟုတိုင္ပင္ျပီးလွ်င္၊ အဝရွိ သံဃာ
ေတာ္မ်ား ကိုအေၾကာင္းၾကားေစ၊ ေမာင္က်ဘမ္း တို႔မိသားစု လွဴဒါန္းသမွ်ကို သပိတ္ေမွာက္ၾကေစ
သာသနာေတာ္ကို အၾကည္အညိဳ မရွိသူ တို႔အလွဴကို မယူ ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ေလသည္။
         ထိုေတာ့မွ ေမာင္က်ဘမ္းလည္း မ်က္ရည္ျဖိဳင္ျဖိဳင္က်လ်က္ ေတာင္းပန္မည္ ေက်းေအးပါ
ေတာ့ ဟု ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါရန္  မိမိကို သပိတ္မေမွာက္ပါရန္  မာန္စြယ္ခ်ဳိး ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေလ
ေတာ့သည္။
{Posted on September 1, 2013 by မီးနတ္ in Knowledge မွ ကူးယူ၍ ျပင္ဆင္ေရးသားပူေဇာ္
   ပါသည္။}
  (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment