Monday, May 5, 2014

မာနစိတ္၏ ထြက္ေပါက္မ်ား။

         ေလာကမွာ ဒီမာနဆိုတာက က်န္ေနတတ္တယ္။ မာနဆိုတာ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အေသြး  အရည္
အခ်င္းေပၚမွာ အေျခစိုက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သေဘာတရားတစ္ခုပဲ။ ဒါကို စာေပက “အသၼိမာန”
လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။

         မာနဆိုတာဟာ သူမ်ားထက္သာတယ္လို႔ေျပာမွ မာန မဟုတ္ဘူး။ လူေတြမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္၊
ဆိုပါစို႕ - အဘိဓမၼာတရားေဟာလို႕ရိွရင္ ငါ နားမလည္ပါဘူးကြာ, နားလည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး,  တို႔
ဉာဏ္မမီပါဘူးလို႔ အဲဒီလိုေတြးတာကလည္း နိမ့္က်တဲ့မာနပါပဲ။ ဒါကေတာ့ ငါ့အတြက္ လြယ္လြယ္ေလး
ပဲလို႔ သြားေတြးလို႔ ရိွရင္လည္း သူ႕အရည္အခ်င္းေပၚမွာ ေတြးေတာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မာနပါပဲ။
အဲဒီလို မာနမ်ဳိးေတြဟာ တရားထူး တရားျမတ္ရဖို႕ရာအတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
         ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ အဟန္႕အတားဆိုတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေပၚမွာ အားကိုးၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့
မာနအထင္ေတြ ေပ်ာက္သြားေအာင္ ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္က်င့္ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး  ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ဘ၀
ေရာက္သြားလို႔ အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္ ရသြားၿပီ ဆိုလို႔ရိွရင္ေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အရည္
အေသြးေပၚမွာ အထင္ေရာက္တဲ့ မာနတရားဟာ လံုး၀ ရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္၊ အဲဒါက  မာနတရားရဲ႕
ထြက္ေပါက္ျဖစ္ပါတယ္။
         အဲဒီလို ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က   “နိႆရဏဓာတုသုတ္” မွာ   စိတ္၏ထြက္
ေပါက္မ်ားဆိုၿပီး ေဟာထားတာရိွပါတယ္။ ဒီထြက္ေပါက္မ်ားသည္သာလွ်င္   တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ထြက္
ေပါက္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုတရားမ်ားဟာ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဒီထြက္ေပါက္
ေတြဟာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ သိရိွႏိုင္မယ့္ ထြက္ေပါက္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
          တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႕သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့  စိတ္၏ထြက္
ေပါက္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ မိမိတို႕စိတ္ရဲ႕ အက်ဥ္းအၾကပ္မွ လြတ္ႏိုင္ၾကတယ္။
ေဒါသဆိုတဲ့ emotion ေတြ, ၀ိဟိ ံသာဆိုတဲ့ emotion ေတြ, အရတိဆိုတဲ့ မေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္မႈ emotion
ေတြ, ရာဂ ဆိုတဲ့ တပ္မက္မႈ emotion ေတြ, သခၤါရ တရားေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၿမဲတယ္ဆိုတဲ့
အထင္နိမိတ္ေတြ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထင္ေနတဲ့ ကိုယ့္အရည္အေသြးေပၚမွာ အေျချပဳၿပီးေတာ့ထားတဲ့ မာန
ေတြ၊ အဲဒီ emotion တရားေတြရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေတြဟာ ေမတၱာတို႕, ကရုဏာတို႕, မုဒိတာတို႕,
 ဥေပကၡာတို႕¸၀ိပႆနာနဲ႕ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္မ်ားသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဗုဒၶျမတ္စြာက ေဟာၾကားေတာ္မူ
ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
          ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္ ပရိသတ္တို႕သည္ မိမိတို႕သႏၱာန္မွာ အဆင့္ဆင့္ ေလ့
က်င့္ယူျခင္းျဖင့္ ရႏိုင္တဲ့တရားေတြ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္သိရိွနားလည္ၿပီး မိမိတို႔မွာ   စိတ္၏
ထြက္ေပါက္ကို မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႕ ရေအာင္ရွာၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းတဲ့ အၿငိမ္းဓာတ္ကို ကိုယ္စီကိုယ္ငွ
မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။
{ ၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေန႔၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုင္းတန္း
    လမ္း၌ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ(Ph.D) ေဟာၾကားေသာ “စိတ္၏ ထြက္ေပါက္မ်ား” တရား
       ေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
  (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment