Monday, May 5, 2014

“ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ” လူတိုင္းအတြက္ပါ။

     အမ်ိဳးဇာတိ၊ အယူ၀ါဒ၊ ဘာသာ,သာသနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ ခိုက္ရန္,ျငင္းခံုျဖစ္ပြားခဲ့ပါလွ်င္
လူတိုင္းလူတိုင္းဧ။္ အတြင္းသႏၱာန္တြင္ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ ဇာတိစိတ္ဓါတ္တို ့သည္ တား
ဆီး၍မရႏိုင္ေအာင္ ဆူပြတ္လာႀကသည္။ ျပီးဆံုးျခင္းသို ့မေရာက္ႏိုင္ေသာ ရန္ပြဲမ်ားျဖစ္တတ္
ေလသည္။သာဓကအားျဖင့္ ျပရေသာ္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၂၅ ၀ါ-သီတင္းသံုးေနထိုင္

  ရာ  ျဖစ္ေသာ  သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးဧ။္  အနီး  ဘာသာအယူ၀ါဒမတူ
ေသာ တိတၳိေက်ာင္းမ်ား ေရာက္ရွိလာသျဖင့္  မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡ အႏၱရာယ္မ်ား
ျဖစ္ေပၚခဲ့ပံု၊ သုႏၵရီပရိဗိုဇ္မ  မဖြယ္မရာ ျပဳက်င့္ခံရျပီး အသတ္ခံရပံု  တိုင္းသူျပည္သားမ်ား
က  သူေတာ္စင္ရဟန္း-ရဟႏၱာမ်ားအေပၚ အထင္အျမင္လႊဲမွား ျပစ္မွားခဲ့ၾကပံု စသည္တို ့
မွာ  မိမိတို ့အမ်ိဳးအတြက္၊ မိမိတို ့ႏိုင္ငံအတြက္၊ မိမိတို ့ဘာသာ,သာသနာအတြက္၊ သင္ခန္း
စာယူစရာ၊ သတိထားစရာ၊ ေႀကာက္ရြံထိတ္လန္ ့ တုန္လွဳပ္စရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
        သို ့အတြက္ ႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ,သာသနာကို ေစာင့္ထိမ္းထားရမည္။ သို ့မဟုတ္
ပါက မ်ားမၾကာမွီကာလ အတြင္း လက္လြတ္ဆံုးရွံဳးႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔တေတြလည္း အမ်ိဳး
ဘာသာ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ ရင္ေသြးရင္ႏွစ္တို႔အား
အေျခခံ ေကာင္းေကာင္းရေစရန္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွဳ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊
ဘာသာယဥ္ေက်းမွဳ အသိဉာဏ္ အေျခခံမ်ား ေဟာေျပာေပးျခင္း တို႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ သာသ
နာေတာ္အတြက္ လူေကာင္း လူေတာ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႔ ။
    (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)
---------------------------------------------------------------------------------------
    “အဓိဌာန္”
     ========
ငါ့တြက္မ်ားေျမာက္  ခ်မ္းသာေရာက္ဖို႔
ခုေလာက္ႀကိဳးကုတ္  အားမထုတ္ဘူး
ဗုဒၶ ျမတ္စြာ   သာသနာ၏
ရွည္စြာအဓြန္႔   ေရာင္လ်ံကြန္႔ဖို႔
စြန္႔စြန္႔ စားစား   ငါႀကိဳးစားသည္
စိတ္ထား  ငါ့မွာ  အၿမဲတည္း။ ။
(ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)


No comments:

Post a Comment