Thursday, May 8, 2014

ဘယ္သူ ့ေၾကာင့္ သံသရာလည္တာလဲ။ သံသရာရွည္တာလဲ။

     ေလာကမွာ သိႏိုင္ခဲတယ္၊ သူမ်ားနားလည္ေအာင္ ေျပာရတာလဲ ခက္ခဲတယ္၊ ရွင္းရတာလဲ ခက္ခဲတယ္၊
 နားေထာင္ရတာလဲ  ခက္ခဲတယ္၊ ရွင္းေအာင္ နားလည္ဖို ့ မလြယ္တဲ့အရာ ေလးမ်ိဳး ရွိတယ္။  ၁။သစၥာေလးပါးတရား၊

 ၂။သတၱ၀ါ၊   ၃။စုတိပဋိသေႏၶ၊ ၄။ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တို ့ျဖစ္ၾကတယ္။
     ပဋိစၥသမုပၼါဒ္ လည္တာက၊  အ၀ိဇၹ ပစၥယာ သခၤါရ၊ သခၤါရ==>၀ိညာဏ္==>နာမ္ရုပ္==>သဠာယတန
==>ဖႆ==>ေ၀ဒနာ==>  တဏွာ==>ဥပါဒါန္==>ဘ၀==>ဇာတိ==>ဇရာ-မရဏ။ ။ ။
     မရဏ။  ။ငါေသတာ မင္းေၾကာင့္ကြာ၊ "ဇာတိ" သာမျဖစ္ရင္ ငါမေသဘူးကြာ။ ။   
     ဇာတိ။  ။ငါမဟုတ္ပါဘူး၊ ငါနဲ ့ဘာမွမဆိုင္ပါဘူး၊ "ကာမဘ၀"ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ၊ လုပ္ရတာပါ။ ။       
ကာမဘ၀။  ။ငါလဲမဟုတ္ပါဘူး၊ ငါကဒီကိစၥမွာ မပါ ပါဘူး၊ ျပဳရံုျပဳတာပါ၊ လုပ္ရံုလုပ္တာပါ၊ စဥ္းစားရံု စဥ္းစားတာပါ၊
 ႀကံစဥ္ရံုႀကံစဥ္တာပါ၊  မင္းတို ့စြဲလန္းတဲ့ဆီ မင္းတို ့ေရာက္သြားတာပါ၊ စြဲလန္းတာက "ဥပါဒါဏ္" ပါ။ ။
  ဥပါဒါဏ္။  ။ကြ်န္ေတာ့ေၾကာင့္ ေသရတာမဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ က်ြန္ေတာ့ကိုဘဲ မစြတ္စြဲၾကပါနဲ ့ က်ြန္ေတာ္ကေတာ့
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္စြဲတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ စြဲတယ္စြဲတယ္ဆိုတာ မႀကိဳက္ဘဲနဲ ့ေတာ့ မစြဲပါဘူး၊ ႀကိဳက္မွစြဲတာပါ၊ မႀကိဳက္တဲ့
ဟာဆိုရင္ စြဲကိုမစြဲဘူး၊ စြဲလန္းႏိုက္သက္ ႀကိဳက္တာက"တဏွာ" ေၾကာင့္ပါ။ (ဒါဆိုတရားခံ"တဏွာ"ကိုသြားေခၚစမ္း )
(ေဟးေကာင္တဏွာ၊ မင္းကဟိုႀကိဳက္ဒီႀကိဳက္ မင္းကဆိုးလိုက္တာကြာ၊ မင္းႀကိဳက္ေတာ့ အကုန္စြဲလန္းျပီး၊ ငါတို ့ေသ
တဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္ျပီ၊ ဒါမင္းႀကိဳက္လို ့ မင္းေၾကာင့္...)
   တဏွာ။  ။ခင္ဗ်ားတို ့လဲ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါလား၊ ဒီေလာက္ႀကိဳက္စရာ ေပါမ်ားလြန္းတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ခင္ဗ်ား
တို ့လဲႀကိဳက္ၾကတာဘဲ၊ က်ြန္ေတာ္ကလဲ ႀကိဳက္မိတာေပါ့။ ေကာင္းတာဘဲ ႀကိဳက္တာပါ၊ ေနရာတကာ ၀င္ႀကိဳက္ေန
တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႀကိဳက္တယ္ဆိုေပမဲ့ မေကာင္းရင္ လံုး၀မႀကိဳက္ပါဘူး၊ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ "ေ၀ဒနာ" ပါမွႀကိဴက္
မိတာပါ။ က်ြန္ေတာ့မွာ အျပစ္မရွိပါဘူး၊ ေ၀ဒနာ လာေခၚလို ့ အေပါင္းအပါ ျဖစ္သြားတာပါ။ ။
 ေ၀ဒနာ။  ။ငါနဲ ့ဘာဆိုင္လို ့လဲ၊ ငါ့ကိုလာထိတာကို..ငါစိတ္ႀကီးတာကို မင္းတို ့လဲသိသားဘဲ၊ ထိလာတာ"ဖႆ"
ငါကအလကားေနရင္း ငါ(ေ၀ဒနာ)ေပၚလာတာ မဟုတ္ဘူး။ အမေလး..လာမထိရင္ မခံစားပါဘူး၊ ထိသာမထိရင္
ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။  ထိတာနဲ ့ေ၀ဒနာ ခံစားလိုက္တာ၊=ေ၀ဒနာခံစားတာနဲ ့=တဏွာကလိုခ်င္မွာ၊=လိုခ်င္တာနဲ ့=
ဥပါဒါန္ကစြဲလန္းမွာ=စြဲလန္းတာနဲ ့=ကာမဘ၀ ဆက္ကုန္ေရာ၊=ဆက္လုပ္ေတာ့=ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏ၊(ဒုကၡသစၥာ)
ဒုကၡေရာက္ကုန္ေရာ။ ။
 (ေဟးေကာင္"ဖႆ" မင္းကသြားထိတာကို......)
   ဖႆ။  ။က်ြန္ေတာ္ ထိရံုသြားထိတာပါ၊ ဘယ့္သူ ့ကိုမွျပႆနာမရွာပါဘူး၊"သဠာယတန" ဆိုတဲ့ မ်က္စိ၊ နား၊
ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ကလုပ္ေပးေနၾကတာပါ။ မ်က္စိရွိရင္ အဆင္းနဲ ့ထိမွာဘဲ။ နားရွိရင္ အသံနဲ ့ေတြ ့မွာဘဲ
ႏွာေခါင္းရွိရင္ အနံ ့ကိုသိမွာဘဲ၊ လွ်ာရွိေတာ့ အရသာကို ခံစားမွာဘဲ။ ကိုယ္ကေတာ့ အေတြ ့အထိ ထိတာ။ စိတ္ရွိ
လို ့ေတြးတာႀကံတာေတြကို ထိတာ။  ။
မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္။  ။ကၽြန္ေတာ္တို ့အားလံုး နာမ္နဲ ့ရုပ္ ကို မွီေနၾကတာပါ။ ။
(နာမ္နဲ ့ရုပ္သာရွိလို ့ေတာ့ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္၊ အကုန္ျဖစ္တာ မင္းေၾကာင့္ကြာ)
နာမ္နဲ ့ရုပ္။  ။ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပပါမယ္၊ အေသအခ်ာ နားေထာင္ေပးၾကပါ၊ နာမ္နဲ ့ရုပ္ကို ျဖစ္ေစတဲ့ ပဋိသေႏၶ
၀ိညာဏ္ ဆိုတာရွိပါတယ္၊ ပဋိသေႏၶစိတ္သာ မျဖစ္ရင္ နာမ္နဲ ့ရုပ္လဲ မျဖစ္ပါဘူး၊ ဘယ္သူ ့ေၾကာင့္လဲ အေသအခ်ာ
စီစစ္ဆံုးျဖတ္ ေပးပါ၊
  ၀ိညာဏ္။  ။ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္လို ့ ျဖစ္တာမဟုတ္၊ ကၽြန္ေတာ္ပ်က္ေစခ်င္လို ့လဲ ပ်က္ၾကတာမဟုတ္ဘူး၊
ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ခ်င္တာ မျဖစ္ခ်င္တာ ဘာမွမပါဘူး၊ သူတို ့လုပ္လို ့" သခၤါရ"  ျဖစ္ၾကတာပါ။ ။
 သခၤါရ။  ။ဒီလိုဒုကၡ ေရာက္ၾကလိမ့္မယ္လို ့ မသိတဲ့ "အ၀ိဇၹာ" ေၾကာင့္ပါ။
အ၀ိဇၹာ။  ။ကၽြန္ေတာ္ တမင္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီလိုလုပ္ရင္ ဒီလိုဒုကၡေရာက္ၾကမယ္ ဆိုတာ မသိလို ့ပါ။  ။
(အ၀ိဇၹာ က စေတာ့ မဆံုးႏိုင္၊ အဆံုးမသတ္ ဒုကၡ သံသရာ စက္၀ိုင္းႀကီးမွာ လည္ေနရၾကပါတယ္၊ လည္ပံု၊ျပတ္ပံု
ကို  သိရွိ၊နားလည္၊ သေဘာေပါက္ၾကၿပီး၊  သံသရာ ၀ဲဂယက္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့ နိဗၼာန္ခ်မ္းသာကို ရရွိႏိုင္ၾက
ပါေစ ။ ။ )
{၂၀၀၇-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္-ေမွာ္ဘီ။ တရားစခန္း၌ အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ပဋိစၥသမုပၼါဒ္
တရားေတာ္ မွ ေကာက္ႏုတ္ ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။}
   (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment