Saturday, April 19, 2014

ကုန္ဆံုးသြားေပမယ့္ အေကာင္းဆံုးပါ။

        ေလာကမွာ ကုန္ေအာင္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီ ကုန္ေအာင္လုပ္တဲ့
အထဲမယ္ ျမတ္စြာဘုရားက တဏွာကုိ ကုန္ေအာင္လုပ္ရမယ္လုိ႔ တဏွာသခၤယ သုတၱန္ဆုိတာ
ေဟာထားပါတယ္။ လူေတြမလုိခ်င္တာက   ဒုကၡ၊ အဲဒီ မလုိခ်င္တဲ့ ဒုကၡကုိ ထုတ္လုပ္ေနတာ 

တဏွာ၊  ေလာကမွာ ပစၥည္းဥစၥာေတြ ကုန္သြားတာရွိတယ္၊ စားစရာ ေသာက္စရာေတြ ကုန္သြား
တာရွိတယ္၊ ကုန္တာေတြ အကုန္လုံး ကုန္ၾကတာေတြ ရွိတာပါပဲ။ အဲဒီ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အထဲမယ္
တဏွာကုန္တာ အေကာင္းဆုံးကုန္ျခင္းပါ။
         ျမတ္စြာဘုရားက "တဏွာကၡေယာ သဗၺဒုကၡံ ဇိနာတိ"။  'တဏွာကၡေယာ'-  တြယ္တာမႈ
ဆုိတဲ့တဏွာ ကုန္ခမ္းသြားျခင္းသည္ (တဏွာကၡယဆုိတာ တျခားကုိေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ အရ
ဟတၱမဂ္ႏွင့္ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ေျပာတာ) တဏွာက ဘယ္မွာ ကုန္သလဲ၊ ဘာနဲ႔မွ ကုန္သလဲဆုိရင္
အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖုိလ္ရမွကုန္မယ္၊ အရဟတၱမဂ္ကသာလွ်င္ တဏွာကုိ အားလုံး ဖယ္ရွား
ပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္မုိ႔ အရဟတၱမဂ္ရယ္ အရဟတၱဖုိလ္ရယ္ဆုိတဲ့ အျမင့္ဆုံးဓမၼ ဒီႏွစ္ခုကုိ
'တဏွာကၡယ' လုိ႔ ေခၚပါတယ္။
         အဲဒီ တဏွာကၡယ လုိ႔ဆုိတဲ့ တဏွာကုန္ဆုံးမႈ၊ အတြယ္အတာကုန္ဆုံးမႈဟာ ဘာေၾကာင့္
အေကာင္းဆုံးလုိ႔ ေျပာရသလဲဆုိရင္ ျမတ္စြာဘုရားက 'သဗၺဒုကၡံဇိနာတိ' တဲ့။ ဒုကၡေတြ အားလုံး
ကုိ အႏုိင္ရလုိက္လုိ႔ ပါတဲ့။ တုိ႔တစ္ေတြက တဏွာကုိ မပယ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ခ်င္ေန
တာ၊ တဏွာကုိ မပယ္ဘဲနဲ႔ ဒုကၡကလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ဆုိတာ လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ တဏွာ မပယ္ဘဲနဲ႔
ဒုကၡကလြတ္တယ္ဆုိတာ လုံး၀မရွိပါ။
         ဒါ႔ေၾကာင့္မုိ႔ အားလုံးမႀကိဳက္မႏွစ္သက္တဲ့ ဒီဒုကၡႀကီးက လြတ္ဖုိ႔ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒုကၡကုိ ကုန္
ေအာင္ လုပ္ရမွာလား၊ တဏွာကုိ ကုန္ေအာင္လုပ္ရမွာလား၊ဘာကုိ ကုန္ေအာင္ လုပ္ရမလဲဆိုတာ
သိဖို႔ လိုပါတယ္။  ဒုကၡကုိ ကုန္ေအာင္လုပ္လုိ႔ မရပါ။ ဒုကၡကုိ ကုန္ေစခ်င္လုိ႔ရွိရင္ တဏွာကုိ ကုန္
ေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ အတြယ္အတာကုိ မေလ်ာ့ဘဲနဲ႔ ဒုကၡက လြတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ကေတာ့ လုံး၀
မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
         ဒါ႔ေၾကာင့္ "တဏွာကၡေယာ သဗၺဒုကၡံ ဇိနာတိ"။ 'တဏွာကၡေယာ' - တဏွာကုိ ကုန္ေစ
တတ္တဲ့ အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖုိလ္ဆုိတဲ့ သဘာ၀တရားဟာ၊ သဗၺဒုကံၡ  - ဒုကၡမွန္သမွ်ကုိ၊
ဇိနာတိ - အႏုိင္ရတယ္ လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ဒုကၡခပ္သိမ္းက လြတ္ေျမာက္ခ်င္လုိ႔ရွိရင္ တဏွာကုန္
ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။
         ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဥဒါန္းက်ဴးတဲ့
စကားကုိၾကည့္ပါ။ အေနကဇာတိ သံသာရံဆုိတဲ့ ဒီဂါထာကုိ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ အေနကဇာတင္တယ္လုိ႔
ေျပာေနၾကတာ၊ အေနကဇာ ဆုိတာ ပါဠိစကားကုိ ျဖတ္ေခၚတာပါ။ ဥဒါန္းက်ဴးခဲ့တာက ““ငါ့ရဲ႕
ခႏၶာဒုကၡႀကီးကုိ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေစတာ၊ ထပ္တလဲလဲ ေဆာက္လုပ္ေနတာ ဘယ္သူလဲဆုိတာ
ငါရွာတာ မေတြ႕ရလုိ႔ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ သံသရာလည္ခဲ့ရတယ္”” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အေနကဇာတိ
သံသာရံ သႏၶာ၀ိႆံ-    ဘ၀ေတြေျမာက္မ်ားစြာ သံသရာထဲမွာ ေျပးခဲ့ရတယ္၊   လည္ခဲ့ရတယ္၊
က်င္လည္ခဲ့ရတယ္၊ ဟုိဘ၀ကေန ဒီဘ၀ေရာက္ခဲ့ရတယ္၊ ဘယ္သူက လုပ္ေနတာလဲဆုိတာ
ရွာမေတြ႕လုိ႔ပါ။
         တို႔တစ္ေတြဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ တို႔တစ္ေတြရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္က ဘာလဲဆိုရင္ တဏွာ
ကုန္ဖို႔ပါပဲ။ အဲဒီတဏွာ မကုန္ေသးသမွ် သံသရာထဲမွာ တို႔တစ္ေတြ လည္ေနၾကဦးမွာပါပဲ။  တဏွာ
ဆိုတာ ကုန္သြားမွ ေဟာဒီ ဒီဘ၀ကေန ဟုိဘ၀၊ ဒုကၡမ်ိဳးစံုထဲမွာ က်င္လည္ရတဲ့ဘ၀၊ သံသရာက
လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေနာက္ဆံုး နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ အၿငိမ္းဓာတ္ကို ရၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တဏွာ
ကုန္ေအာင္ တို႔တစ္ေတြ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရမယ္လို႔ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ သေဘာက်ၿပီး ႀကိဳးစားအား
ထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။
 {ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္
ေျမၿမိဳ႕နယ္၌ ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵာမာလာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
 “ ၁၂  ႏွစ္ၾကာ အေျဖရွာခဲ့ရေသာ ေမးခြန္းမ်ား ” မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
  (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment