Friday, April 18, 2014

“မေဆးေလွ်ာ္ရင္ ေဘးေပၚမည္”

         ျမတ္စြာဘုရားက “ရြံ႕ႏြံကင္းစင္ၿပီး အင္မတန္မွ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းလွပတဲ့ မဟာေရကန္ထဲသို႔
သင္တို႔တစ္ေတြ (ဗုဒၶဘာသာ သာသနာနဲ႔ႀကံဳတုန္း)အခြင့္အခါရွိတုန္း ေရဆင္းခ်ိဳးၾက၊ သင္တို႔ ကိုယ္ခႏၵာ
မွာ ကပ္ၿငိေနတဲ့ အညစ္အေၾကးတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆးေၾကာသုတ္သင္လိုက္ၾကပါ” တဲ့။ ဒီကေန႔

တို႔တစ္ေတြ ဒါနေကာင္းမွဳ၊ သီလေကာင္းမွဳ၊ ဘာ၀နာေကာင္းမွဳေတြကို အခြင့္အခါရွိတုန္း လုပ္ႏိုင္ၾက
တာပါ။ လုယက္မွဳေတြ ျဖစ္ေနရင္၊ သူခိုး ဓားျပေတြ ဆူပူေသာင္းက်န္းေနရင္၊ တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္
ျဖစ္ေနရင္၊ သာသနာနဲ႔ မဆံုျဖစ္ရင္ ဒီ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကုသိုလ္ေတြကို
မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ။
         တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ ေအးသည္ျဖစ္ေစ၊ ပူသည္ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေရခ်ိဳးၾက
ပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာမွာ ကပ္ၿငိေနတဲ့ အညစ္အေၾကးကို ဆပ္ျပာနဲ႔ပြတ္သပ္ ေဆးေၾကာေရခ်ိဳးေပးလိုက္ရင္
သန္႔ရွင္းသြားပါမယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာ ကပ္ၿငိေနတဲ့ ေခၽြးဂ်ီးေတြ ညစ္ေပေနတာေတြ ပေပ်ာက္သြားပါမယ္။
ေရမွန္မွန္ မခ်ိဳးရင္ ညစ္ပတ္မယ္၊ အခိုးမပြင့္ဘူး၊ အေရျပားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေပြး၊ ၀ဲ၊ ယားနာ၊ အဖုအပိန္႔
ေတြထြက္ပါမယ္။ ေရာဂါထူပါမယ္။
         အသန္႔ႀကိဳက္တတ္သူဆိုရင္ တစ္ေန႔ တစ္ႀကိမ္မက ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ ေလးႀကိမ္ထိေအာင္ ေရခ်ိဳး
ၾကပါတယ္။ ေရခ်ိဳးလိုက္ေတာ့ ကိုယ္ခႏၶာအညစ္အေၾကးေတြ ေျပာင္စင္တယ္၊ သန္႔ရွင္းတယ္၊ လန္းဆန္း
တယ္၊ စိတ္ေအးတယ္၊ စိတ္ၾကည္လင္ပါတယ္။ ဒီလို ရုပ္ခႏၶာအေပၚ သန္႔ရွင္းေအာင္ ေရခ်ိဳးမွဳေတာ့
လူတိုင္းလိုလို လုပ္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ေရာဂါရမွာစိုးလို႔၊ “ေဘးေပၚမွာစိုးလို႔” ပါ။ထို႔အတူ
စိတ္ေပၚမွာျဖစ္ေနတဲ့ အကုသိုလ္ ဂ်ီးေတြကိုလည္း ေဆးေလွ်ာ္ ရပါမယ္။
         ေလာဘနဲ႔ေသ ၿပိတၱာျပည္။ ။ ေလာဘႀကီးတဲ့သူဟာ ကိုယ္ရဖို႔ကိုသာ ဦးတည္ေနတာမို႔ ကိုယ့္ဆီ
မွ တစ္ျပားတစ္က်ပ္ ကုန္သြားမွာကို စိုးစဥ္းမွ်မလိုလာေပ၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းလည္း မရွိပါ။ မရွိဆင္း
ရဲ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနေသာသူမ်ားကိုလည္း မကူညီပါ။ ေလာဘႀကီးသူသည္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မ
သံုး၀ံ့ မစား၀ံ့ျဖစ္ကာ ရသမွ်ပစၥည္းဥစၥာကိုသာ စုေဆာင္းတတ္သျဖင့္ ယခုဘ၀တြင္လည္း ငတ္မြတ္ေနပါ
တယ္။ စားေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာသူမ်ားကို ေပးလွဴျခင္းမရွိ၍ ကံတူအက်ိဳးေပးအျဖစ္ ေလာဘနဲ႔ေသလွ်င္
ၿပိတၱာဘံုကိုေရာက္ရပါတယ္။
         ေဒါသနဲ႔ေသ ငရဲျပည္။ ။ ေဒါသႀကီးေသာသူသည္ စိတ္ကို မထိန္းႏိုင္သျဖင့္ ထိတ္ကနဲဆို ဓားဆြဲ
ဒုတ္ဆြဲကာ ရိုက္မယ္၊ သတ္မယ္၊ ျဖတ္မယ္လုပ္တတ္ၾကသည္။ သူမ်ားကို ရိုက္လွ်င္ ခံရသူကလည္း စိတ္
ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားကလည္း တုန္႔ျပန္ရိုက္သတ္လွ်င္လည္း ကိုယ္ခံရတတ္ပါတယ္။
ကိုယ္အရိုက္ခံလိုက္ရလွ်င္လည္း စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခါနီး ေ၀ဒနာခံစားေနရတဲ့
အခ်ိန္တြင္လည္း ေ၀ဒနာတက္လာသည္ကို တရားမမွတ္ႏိုင္ဘဲ ေဒါသစိတ္သာခံျပင္းတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္
ကလည္း စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ၿပီး သူမ်ားကိုလည္း စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ေစသျဖင့္ ကံတူ
အက်ိဳးေပးအျဖစ္ ေဒါသနဲ႔ေသလွ်င္ ငရဲျပည္ကို ေရာက္ရပါတယ္။
         ေမာဟနဲ႔ေသ တိရ စၦာန္(ျပည္)။ ။ မသိတတ္ေသာသေဘာသည္ ေမာဟပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အနိစၥ၊
ဒုကၡ၊ အနတၱ သေဘာတရား၊ သစၥာေလးပါးတရား၊ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ စသည့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာတရားမ်ား
ကို (မသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားေသာ) မသိျခင္းသည္ ေမာဟျဖစ္ပါတယ္။ ေမာဟႀကီးေသာသူသည္ သိသင့္
သိထိုက္စရာမ်ားကို သိေအာင္လည္း မႀကိဳးစားၾကသျဖင့္ က်င့္စဥ္သည္ တိရ စၦာန္က်င့္စဥ္ႏွင့္မျခားကဲ့သို႔
တူညီေနပါသည္။ မသိမွဳျဖင့္သာ ဘ၀ကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနသျဖင့္ ကံတူအက်ိဳးေပးအျဖစ္ ေမာဟနဲ႔ေသ
လွ်င္ တိရ စၦာန္ဘ၀ ေရာက္ရပါတယ္။
         အခု တို႔တစ္ေတြ ဆြမ္းေလာင္းလွဴၾကတယ္ဆိုတာ ေလာဘေခၽြးကို ေဆးေလွ်ာ္တာပါ။ တစ္ရက္
မဟုတ္၊ ႏွစ္ရက္မဟုတ္၊ တစ္လမဟုတ္၊ ႏွစ္လမဟုတ္၊ တစ္ႏွစ္မဟုတ္၊ ႏွစ္ႏွစ္မဟုတ္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴ
ေနၾကတာဟာ ရြံ႕ႏြံကင္းစင္ၿပီး အင္မတန္မွ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းလွပတဲ့ မဟာေရကန္ထဲသို႔ တို႔တစ္ေတြ
အခြင့္အခါရွိတုန္း ေရဆင္းခ်ိဳးေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ ေလာဘေခၽြးကို ေဆးေလွ်ာ္ေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။
         အခု တို႔တစ္ေတြ တရားနာခါနီး သီလခံယူၾကပါတယ္။ သီလဟူသည္ ကာယကံမွဳ၊ ၀စီကံမွဳ၊ မ
ေနာကံမွဳ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသေခၽြးကို ကင္းေစလို သီလေရကိုခ်ိဳးရမယ္ ဆိုတဲ့
အတိုင္း ေဒါသေခၽြး ေဆးေလွ်ာ္တာပါ။ သီလေဆာက္တည္ရာ၌လည္း တခဏေဆာက္တည္ေသာသီလ
မဟုတ္ဘဲ သီလမက်ိဳးမပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္ ေဆးေလွ်ာ္ရပါမယ္။  သီလရွိသူ
သည္ သူတစ္ပါးကို မေတာ္မတရား မျပဳလုပ္ပါ၊ မေျပာဆိုပါ၊ မေတြးေတာပါ။ စိတ္လန္းဆန္းၾကည္လင္
ေအးျမၿပီး ေဒါသေခၽြးကို ရြံ႕ႏြံကင္းစင္ၿပီး အင္မတန္မွ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းလွပတဲ့ မဟာေရကန္ထဲသို႔
တို႔တစ္ေတြ အခြင့္အခါရွိတုန္း ေရဆင္းခ်ိဳးေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ ေဒါသေခၽြးကို ေဆးေလွ်ာ္ေနတာနဲ႔တူ
ပါတယ္။
         အခု တို႔တစ္ေတြ တရားနာေနၾကပါတယ္။ ေမာဟေခၽြးကို ကင္းေစလို ဘာ၀နာေရကို ခ်ိဳးရမယ္
ဆိုတဲ့အတိုင္း အခု တရားနာေနတာလည္း ဘာ၀နာပါပဲ၊ တရားနာေတာ့ အသိဉာဏ္၊ အသိတရားေတြတိုး
ပြားလာတယ္။ အမိုက္ေမွာင္ဓာတ္ေတြ နည္းပါးလာတယ္။ ေလ်ာ့က်လာတယ္။ တရားနာၿပီး တရားထိုင္
တာကလည္း ေမာဟေခၽြးကို ေဆးေလွ်ာ္တာပါပဲ၊ ေမတၱာပို႔တာကလည္း ေမာဟေခၽြးကို ေဆးေလွ်ာ္ေန
တာနဲ႔ တူပါတယ္။
        ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ကလည္း  ျမတ္စြာဘုရားက “ရြံ႕ႏြံကင္းစင္ၿပီး
အင္မတန္မွ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းလွပတဲ့ မဟာေရကန္ထဲသို႔သင္တို႔တစ္ေတြ (ဗုဒၶဘာသာ သာသနာနဲ႔ႀကံဳ
တုန္း)အခြင့္အခါရွိတုန္း ေရဆင္းခ်ိဳးၾက၊ သင္တို႔ ကိုယ္ခႏၵာမွာ ကပ္ၿငိေနတဲ့ အညစ္အေၾကးတို႔ကို ေကာင္း
မြန္စြာ ေဆးေၾကာသုတ္သင္လိုက္ၾကပါ” လို႔ မွာၾကားတဲ့အတိုင္း လိုက္နာၾကကာ ေလာဘေခၽြး၊ ေဒါသေခၽြး
ေမာဟေခၽြးမ်ား ကင္းစင္ၿပီး ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။
 { ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၁၁ ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊  ဆရာစံေတာင္(စံျပ)
  ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာသိဒၶိလမ္း မိသားစုဓမၼသဘင္၌ ဘဒၵႏၱေကာသလႅ(ဘီလူးကၽြန္း)ဆရာေတာ္ေဟာၾကား
    ေသာ “ မေဆးေလွ်ာ္ရင္ ေဘးေပၚမည္ ” တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသား ပူေဇာ္ပါသည္။ }
   “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။


        


No comments:

Post a Comment