Monday, March 31, 2014

ဘယ္တရားက အိပ္ၿပီး၊ ဘယ္တရားက ႏိုးပါသလဲ ?။

     သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း ညခ်မ္းမွာ နတ္သားတစ္ေယာက္က ဘုရားရွင္အား
ေမးျမန္းရာတြင္ (၁) ဘယ္တရားက အိပ္ေနၿပီး၊ ဘယ္တရား ႏိုးသလဲ ?၊ (၂) ဘယ္တရား ႏိုးၿပီး
ဘယ္တရား အိပ္သလဲ ?၊ ဘယ္တရားက ကိေလသာကို သိမ္းပိုက္မလဲ ?။

         ဘုရားရွင္က ငါးပါးေသာ တရားေတြ အိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါးပါးေသာတရားေတြ ႏိုးေနပါ
တယ္။ ငါးပါးေသာ တရားေတြ ႏိုးေနခ်ိန္မွာ၊ ငါးပါးေသာ တရားေတြ အိပ္ေနပါတယ္လို႔ ဘုရားက
ေျဖၾကားပါတယ္။ နီ၀ရတရားငါးပါး အိပ္ေနရင္ ဣေျႏၵငါးပါးက ႏိုးေနၿပီး၊ နီ၀ရတရားငါးပါး ႏိုးေန
ရင္ ဣေျႏၵငါးပါးက အိပ္ေနပါတယ္။
         အဲဒီငါးပါးေသာ တရား ၂ မ်ိဳးရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကေတာ့ နီ၀ရဏတရား ငါးပါးဆိုတာ ၁။
ကာမစၦႏၵ နီ၀ရဏ၊ ၂။ ဗ်ာပါဒ နီ၀ရဏ၊ ၃။ ထိနမိဒၶ နီ၀ရဏ၊ ၄။ ဥဒၶစၥ ကုဣစၥ နီ၀ရဏ၊ ၅။ ၀ိစိ
ကိစၦာ နီ၀ရဏ၊ သတိကို အႀကီးအမွဴးထားၿပီး အားထုတ္ရင္ ေႏွာက္ယွက္မဲ့ တရားပါ။ ႏိုးေနတဲ့ ဣေျႏၵငါးပါးျဖစ္တဲ့ ၁။ သဒၶါ၊ ၂။ ၀ီရိယ၊ ၃။ သတိ၊ ၄။ သမာဓိ၊ ၅။ ပညာပဲ ျဖစ္တယ္။
         သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို သံသရာမွာအိပ္ေအာင္ လုပ္ေစတာ နီ၀ရဏတရားငါးပါး၊ သူေတာ္
ေကာင္းတို႔ကို သံသရာမွာႏိုးေအာင္ လုပ္ေစတာ ဣေျႏၵတရားငါးပါး၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔   တရား အလုပ္ လုပ္ၿပီဆိုရင္ သဒၶါနဲ႔ နိုးေနရမယ္၊ သတိနဲ႔ ႏိုးေနရမယ္၊ ပညာနဲ႔ ႏိုးေနရမယ္၊ ၀ိရိယနဲ႔ ႏိုးေန
ရမယ္၊ သမာဓိနဲ႔ ႏိုးေနရမယ္။ အဲဒီလို သဒၶိဣေျႏၵေတြနဲ႔ မႏိုးရင္ နီ၀ရဏက ဉာဏ္ပညာေတြကို ဖံုး
အုပ္လိုက္တယ္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ အျပင္ ေနာက္ထပ္ ယံုၾကည္စရာ ကိုးကြယ္စရာ မရွိေတာ့မွ
“ဉာဏ္” ျဖစ္မယ္။
         ကာမစၦႏၵဆိုတာ ကိုယ္သက္သာမွဳရွာတာလည္း ကာမစၦႏၵပါပဲ။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ
ကာမစၦႏၵကို နားလည္ေအာင္ အရင္လုပ္ နားလည္မွ အားထုတ္ပါ။ တရားအားထုတ္မွဳမွာ သဒၶါ၊ ၀ီရိ
ယ၊ သမာဓိ၊ သတိ၊ ပညာကို ႏိုးေအာင္ ႏွိဳးႏိုင္ရမယ္။ တရားအားထုတ္ရင္ ကာမစၦႏၵကို ေမာင္းထုတ္
ႏိုင္ရမယ္။ ကာမစၦႏၵရွိတဲ့သူမွာ ဣေျႏၵငါးပါး လံုး၀အိပ္ေနတယ္။ နီ၀ရဏဆိုတာ ဖံုးအုပ္ထားတာ။
အိပ္ေပ်ာ္ေနတာနဲ႔ တူတယ္။
         ကိေလသာေတြကို ဆြဲေခၚတာ နီ၀ရဏ ႏိုးေနလို႔ပါ။ ဆင္းရဲကို ေပးေစတာဟာလည္း နီ၀ရဏ
တရားေၾကာင့္ပါ။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ရင္ထဲမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟရွိေနရင္ ဆင္းရဲမွဳေတြ ရွိ
ေနတယ္။ အဲဒီတရားေတြကို စင္ၾကယ္ေစခ်င္ရင္ ဣေျႏၵငါးပါးကို အၿမဲမျပတ္ ရင္ထဲကိန္း၀ပ္ႏိုးၾကား
ေစျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း ပညာေတြႏိုး၊ သဒၶါေတြႏိုး၊ သတိေတြႏိုး၊ သမာဓိေတြႏိုး၊ ၀ီရိယ ေတြႏိုးေနႏိုင္မွ တရားရမယ္။
         ငါဘုရားရဲ႕ သာသနာမွာ ဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္
လိုက္နာက်င့္သံုး ေနၾကသေရြ႕ ရဟႏၱာမဆိတ္သုဥ္းဟု သုဘဒၵရဟန္းကို ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ အဲဒီ
စကားေတာ္ကိုေထာက္၍  နီ၀ရတရား၊ ကိေလသာတရားေတြကို ေရွာင္ကြင္းၿပီး ဣေျႏၵငါးပါးတို႔ျဖင့္
မိမိတို႔ရဲ႕ စိတ္ေတြကို ႏိုးၾကားေစၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ရင္ မဂ္ခရီးဟာ မေ၀းပါဘူး။
         ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ကလည္း တရားနာခ်ိန္မွာ ဣေျႏၵငါးပါး
ႏိုးၾကားေစဖို႔အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ သဒၶါတရားကို ခိုင္ၿမဲသထက္ ခိုင္ၿမဲေစဖို႔ ႏိွဳးရမယ္။ သတိ၊ ပညာ၊ ၀ီရိ
ယ၊  သမာဓိေတြ လံုလႀကီးစြာ ထားၿပီး ႏွိဳးရမယ္ဆိုတာ သိရွိကာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ႏိုင္ၾကကာ ျမတ္
နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။
{ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ၊ က်ိဳက္ထို ဓမၼရိပ္သာ အလုပ္ေပး တရားစခန္း၌
  မဂၤလာတိုက္ဆရာေတာ္ ဥဴးသုမဂၤလ ေဟာၾကားေသာ အိပ္သူနဲ႔ ႏိုးသူ တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္
  ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
     (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment