Friday, February 28, 2014

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ကို စံခ်ိန္ကိုက္ရြတ္ပြားျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူး။

              ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠဌဆရာေတာ္ န၀မ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး
ေဒါက္တာဘဒၵႏၱကုမာရာဘိ၀ံသ၏ ညႊန္ျပေတာ္မူခ်က္အရ မိမိလိုလားေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ရလို
ပါက ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ႀကီးကို “စံခ်ိန္ကိုက္ ရြတ္ပြားႏိုင္ေအာင္” ႀကိဳးစားရပါမည္။ စံခ်ိန္ကိုက္

ရြတ္ပြားနည္းဆိုသည္မွာ (၁) ပထမ အေရးႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ “မရြတ္ပြားမီ ကိုယ္လက္ သန္႔စင္
ေဆးေၾကာရပါမည္။” ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ရြတ္ပြားသံကို နတ္ ျဗဟၼာမ်ားက လာၿပီး နာယူတတ္
ၾကပါသည္။ လူသားမ်ား၏ ကိုယ္နံ႔မွာ မေကာင္းလွသျဖင့္ နတ္ ျဗဟၼာမ်ားခမ်ာ အနားကပ္ၿပီး
မနာယူႏိုင္ၾကရွာပါ။ သို႔ျဖစ္၍ နတ္ ျဗဟၼာမ်ား လူအနံ႔ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ မရြတ္ပြားမီ ကိုယ္
လက္သန္႔စင္ ထားရပါမည္။
         (၂) ဒုတိယ အေရးပါေသာ စံခ်ိန္ကိုက္နည္းမွာ “အခ်ိန္မွန္မွန္ ရြတ္ပြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။”
နတ္ ျဗဟၼာမ်ား ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ ရြတ္ပြားသံကို နာယူၾကသည့္အခါ အေပါင္းအေဖၚမ်ားကို
ေခၚလာၿပီး အခ်ိန္မွန္ နာယူတတ္ၾကပါသည္။ ပံုမွန္ ရြတ္ပြားေနက်အခ်ိန္တြင္ တစ္ျခားအလုပ္ကို
လုပ္ေနမိပါက ရြတ္ပြားခ်ိန္ကို မေစာင့္ႏိုင္ရွာၾကသျဖင့္ စိတ္ေနာက္ၿပီး ျပန္ၾကရပါသည္။ ရြတ္ပြား
ေနက်အခ်ိန္၌ ပံုမွန္ရြတ္ပြားေသာအခါမွသာ နတ္ ျဗဟၼာမ်ား ေက်နပ္အားရၾကပါသည္။
         (၃) တတိယ စံခ်ိန္ကိုက္ ရြတ္ပြားနည္းမွာ “ပီပီသသ ရြတ္ရန္ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ ရြတ္ရန္”
ျဖစ္ပါသည္။ နတ္ ျဗဟၼာမ်ားသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပီပီသသ နာၾကားခြင့္ရသျဖင့္ ေက်နပ္အား
ရ ၾကပါသည္။
         (၄) စံခ်ိန္ကိုက္ ရြတ္ပြားနည္းတြင္ ေနာက္ဆံုး အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ “ပဌာန္းေဒသနာ
ေတာ္ ရြတ္ပြားရေသာ ကုသိုလ္အဖို႔အစုကို နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါအားလံုးအား
အမွ်ေပးေ၀ရန္ ” ျဖစ္ပါသည္။
         ယင္းသို႔ စံခ်ိန္ကိုက္ ရြတ္ပြားႏိုင္လာၿပီဆိုပါက သံုးေလးလအၾကာတြင္ နတ္ ျဗဟၼာတို႔က
နိမိတ္ျပသည့္အေနျဖင့္ အေမႊးအႀကိဳင္အနံ႔မ်ား ရလာတတ္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕သာဓကေဟာင္း
မ်ား ရွိသည္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါသည္။
         ထို႔ထက္ ပို၍ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ကို ပံုမွန္စူးစိုက္ ရြတ္
ပြားပါလွ်င္ ရုပ္နာမ္မ်ားကို ခြဲျခားသိတတ္ေသာ “နာမရူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္” ရင့္သန္လာျခင္း ျဖစ္
ပါသည္။ ယင္းဉာဏ္ ရင့္သန္လာပါက မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ရဖို႔ မေ၀းေတာ့ပါ။ ေလာကီအက်ိဳးေက်းဇူး
ဆိုသည္မွာ သာမန္မွ်သာျဖစ္ပါသည္။
        ထို႔ေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ တရားအားထုတ္ေနၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကလည္း ပဌာန္း
ေဒသနာေတာ္ႀကီးကို “စံခ်ိန္ကိုက္ ရြတ္ပြားႏိုင္ၾကၿပီး” ဘ၀ ျမင့္ျမတ္သထက္ ျမင့္ျမတ္ကာ  ျမတ္ နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။
{ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠဌဆရာေတာ္ န၀မ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ
  ဘဒၵႏၱကုမာရာဘိ၀ံသ၏ ပဌာန္းတရားေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
   (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)
----------------------------------------------------
   “ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔ ”
    ===========
လူနတ္ျဗဟၼာ၊  သတၱ၀ါတို႔
မ်ားစြာက်ိဳးရ၊  ခ်မ္းသာလွသည့္
ဗုဒၶျမတ္စြာ၊  သာသနာသည္
ရွည္ၾကာတည္တံ့၊  ရွည္ခိုင္ခံ့၍
ပ်ံ႕ႏွံ႔တိုးပြား၊  က်င့္သူမ်ားလ်က္
ရျငားခ်မ္းသာ၊  ခ်မ္းေျမ႔သာေအာင္
ညီညာတို႔မ်ား၊ တာ၀န္ထား
ႀကိဳးစားၾကပါစို႔ (လား)။ ။
(ခ်မ္းေျမ႔ဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment