Saturday, December 7, 2013

ဗုဒၶသည္ ကိသေဂါတမီအား မုသားစကား ေျပာခဲ့သေလာ


ဗုဒၶသည္ ကိသေဂါတမီအား သူ၏ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္
သြားေသာ သားငယ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ တရားေဟာ ေတာ္မူရာတြင္ မုသားစကားဆိုရာ မေရာက္ေပဘူးလား။
(ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားသူ - မစၥတာ အယ္(မ္) ေအ၊ 
မူလာ၊ ဝတ္လံုေတာ္ရ၊ ဘံုဘိုင္ၿမိဳ႕၊ ေျဖဆိုသူ - ဆရာေတာ္ အရွင္အရိယဓမၼ။)

၀ိညာဥ္ လိပ္ျပာအယူ

"ဓမၼနိႆတၱိ-နိဇၨ၀= သတၱ၀ါလည္း မဟုတ္၊ ဇီ၀= အသက္လိပ္ျပာလည္းမဟုတ္၊
နာမ္ရုပ္ ဓမၼသခၤ ါရသာဟုတ္၏" ဟူ၍ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
သို႔စဥ္လ်က္ "၀ိညာဥ္လိပ္ျပာ" ရွိသည္ဟူေသာ အယူအစြဲသည္
အစဥ္အလာအားျဖင့္ ခုိင္ျမဲလာခဲ့ပါသည္။

ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ႀကီး၏ အနားယူနည္း။

            ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ စာေရး၊ စာခ်၊ တရားေဟာ၊ တရားျပအလုပ္ ေလးမ်ိဳးကို မရပ္မ
နား ျပဳလုပ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္၏။ သက္ေတာ္ ၆၀ အရြယ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူမွပင္

သံေ၀ဂတရား ၈ ပါး။

၁။ လွပႏုနယ္ေသာ ရူပါရံုရွိေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ အိုၾကရမည္။
၂။ စည္းစိမ္ဥစၥာ ႀကီးက်ယ္မ်ာျပားေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ပ်က္စီးၾကရမည္။

Friday, December 6, 2013

* မိမိသီလဂုဏ္ကို အာရံုျပဳပါ။

    လူ၀တ္ေၾကာင္ေတြဆိုရင္ေတာ့ အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလေလာက္ကို လံုၿခံဳေအာင္လုပ္ရမယ္၊
ငါးပါးသီလကို ၀ါရိတၱသီလလို႔ေခၚတယ္။ ငါးပါးသီလျပည့္စံုမွ လူ႕ဘ၀ျပည့္စံုမယ္။ လူတစ္ေယာက္

ဘံုဆိုင္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္။

    ကား ေျမ တိုက္တာ အေဆာက္အအံု ေရႊ ေငြ စိန္ ေက်ာက္စတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ ေလာကီ
ရတနာေတြဟာ ဘံုဆိုင္ပစၥည္းပါ။ တစ္ေယာက္တည္း ရွာေဖြစုေဆာင္းေပမဲ့ တစ္ေယာက္တည္း

မိမိသီလဂုဏ္ကို အာရံုျပဳပါ။

    လူ၀တ္ေၾကာင္ေတြဆိုရင္ေတာ့ အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလေလာက္ကို လံုၿခံဳေအာင္လုပ္ရမယ္၊
ငါးပါးသီလကို ၀ါရိတၱသီလလို႔ေခၚတယ္။ ငါးပါးသီလျပည့္စံုမွ လူ႕ဘ၀ျပည့္စံုမယ္။ လူတစ္ေယာက္

ေသၿပီး ၇ ရက္


အႏၲရာဘ၀၀ါဒ
လူတစ္ေယာက္ေသဆံုးေသာအခါ (၇) ရက္မလည္မီ
မိမိပိုင္ဆိုင္ရာေနအိမ္ (ဘံု) ထဲတြင္ တေစၧသူရဲဘ၀ႏွင့္ ရွိေနျပီး
(၇)ရက္ ျပည့္ေျမာက္ေသာအခါမွသာ မိမိလားေျမာက္ရမည့္ ဘံုဘ၀အေထြေထြသို႔
ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသည္ဟူေသာ "အယူ၀ါဒ" တစ္ခုရွိပါ၏။
ယင္းအယူအဆ၌ သက္၀င္ယံုၾကည္သူဦးေရမွာလည္း အထုအထည္ ပမာဏၾကီးမားလွပါ၏။
      ေကာင္းျပီ လူေသေသာအခါ လားရာဂတိတစ္ခုသို႔ တိုက္ရိုက္ကူးေျပာင္းျခင္းမရွိဘဲ
တေစၧသူရဲဘ၀ကို "ၾကားခံ" ထားရသည္ဆိုျခင္းမွာ မွန္ကန္ပါသေလာ။
ယင္းအယူ၀ါဒသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ ကိုက္ညီပါ၏ေလာ။

အတိတ္နိမိတ္ယံုၾကည္မႈ

ၾကြက္သည္ အ၀တ္၏ အနားႏွစ္ဖက္ကိုခဲမူ စီးပြားေလွ်ာ့အံ့။
ေလးေထာင့္အနားကိုခဲမူ စီးပြားတက္အံ့။
အ၀တ္၏ ၾကြင္းေသာေနရာကိုခဲမူ ေဘးျဖစ္အံ့။
ၾကြက္သည္ (လူကိုခဲမူ) လက္ကိုခဲမူ ေရႊေငြရအံ့။
ေျခကိုခဲမူ လာဘ္ရအံ့။
သလံုးကိုခဲမူ ေရာဂါရအံ့။
(သုတသနိက်မ္း)

* ဘံုဆိုင္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္။

    ကား ေျမ တိုက္တာ အေဆာက္အအံု ေရႊ ေငြ စိန္ ေက်ာက္စတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ ေလာကီ
ရတနာေတြဟာ ဘံုဆိုင္ပစၥည္းပါ။ တစ္ေယာက္တည္း ရွာေဖြစုေဆာင္းေပမဲ့ တစ္ေယာက္တည္း

မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ စိတ္ကိုျပဳျပင္ပံု ျပဳျပင္နည္း။

    မိလိႏၵမင္းႀကီးႏွင့္ အရွင္နာဂသိန္တို႔ အေမး၊ အေျဖအေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ား
သိရွိၾကပါမည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အေၾကာင္း သိရၿပီး မွတ္သားစရာကို အသိေပးခ်င္ပါသည္။ မိလိႏၵမင္း

Thursday, December 5, 2013

ခ်ဲထီကိုမက္ ဘ၀ပ်က္။

* ဆယ့္ငါးရက္တစ္ခါ၊ ေပၚလို႔လာ၊ ခ်ဲထီဒုကၡပါ။
   ဆင္းရဲခ်မ္းသာလူမေရြး၊ ခ်ဲထီဒုကၡေပး။
   ဒုကၡေပးမွန္းလူမသိ၊ အိမ္မွာဆန္မရွိ။

ေတာရေဆာက္တည္သူတို႔၏ အက်ိဳး ၈ ပါး။

၁။ ဘ၀ဒိဌိဟာန          = ဘ၀သည္ ၿမဲ၏ဟူေသာသႆတဒိဌိ အယူကို ပယ္ျခင္း။
၂။ ဇီ၀ိတနိကႏၱိပရိစၥာဂ  = အသက္၌ တပ္ႏွစ္သက္ေသာ နိကႏၱိကို စြန္႔ျခင္း။

ေန႕နံအလိုက္ နာမည္မွည့္ျခင္း

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မပတ္သတ္ေသာ အေလ့အထတစ္ခုကို
အစဥ္အလာပမာ လက္ခံေနၾကပါသည္။
ယင္းမွာ "ေန႔သင့္နံသင့္ နာမည္မွည့္ျခင္း" ပင္ျဖစ္ပါ၏။
ဤအယူအဆမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မဂ္ဖိုလ္မွ ဖီလာျဖစ္ေသာ တိရိစၧာန္အတတ္ဟုဆန္႕က်င္ရႈတ္ခ်ေတာ္မူခဲ့ေသာ "ေဗဒင္" မွ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အၾကည္ေျခာက္သြယ္ေမတၱာပို႔နည္း
ငါ၏ ... စကၡဳအၾကည္ ... အဆင္း ... စကၡဳဝိညာဏဓာတ္ ... ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္းကို အလိုရွိသလို သတၱဝါအနႏၲတို႔၏ စကၡဳအၾကည္... အဆင္း ... စကၡဳဝိညာဏဓာတ္ ... ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ။

Wednesday, December 4, 2013

* ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ ဘ၀မွာအက်ိဳးရွိေအာင္ေနနည္း။

          လူဆိုတာ စီးပြားေရးမ်က္စိလည္း ရွိရမယ္။ ဓမၼေရးရာအသိဉာဏ္လည္း ရွိရမယ္။ လူ႕အ
သိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေနတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရးမ်က္စိမရွိလို႔လည္းမျဖစ္ဘူး။ တရားသျဖင့္သာ စီးပြားေရး

* မိဘကို ေလာကုတၱရာနည္းနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ပံု။

၁။ သဒၶါတရား မရွိေသးတဲ့ မိဘေတြ သဒၶါတရားရွိလာေအာင္။
၂။ သီလ မေဆာက္တည္ျဖစ္တဲ့ မိဘေတြ သီလေဆာက္တည္ျဖစ္ေအာင္။

* ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အခ်က္မ်ား။

     ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ တရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာေနထိုင္သူကို “ဗုဒၶဘာသာ၀င္” ဟုေခၚ၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္အ

အေဆြခင္ပြန္းနတ္သားတစ္ေယာက္က ဘုရားရွင္ကုိ ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။
“ျမတ္စြာဘုရား၊ ခရီးသြားရဲ႕အေဖာ္က ဘယ္သူလဲ၊ အိမ္မွာေနသူရဲ႕အေဆြခင္ပြန္းက ဘယ္သူလဲ၊ အလုပ္ကိစၥလုပ္သူရဲ႕ အေဆြခင္ပြန္းက ဘယ္သူလဲ၊ တမလြန္သြားသူရဲ႕ အေဆြခင္ပြန္းက ဘယ္သူပါလဲဘုရား။”

ဘုရားစင္ကိုးကြယ္ထားရွိျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး (၉) မ်ိဳး


 
မိမိတို ့အိမ္တြင္ ဗုဒၶရုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို
ဘုရားစင္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပလတၱံ ့ပါ
အက်ိဳးေက်းဇူး (၉) မ်ိဳးကို ရရွိပါသည္။


(၁) ဘုရားစင္ရွိသည့္အတြက္ ဘုရားကို ျမင္ေနရျခင္း၊
ဘုရားေ၀ယ်ာ၀စၥ ျပဳေနရျခင္း၊ ဘုရားကို ကိုင္းညြတ္သည့္
စိတ္ျဖင့္ မေမ့ျခင္းႏွင့္ ဘုရား တရားႏွင့္ ကင္းကြာမေနျခင္း။

မိဘကို ေလာကုတၱရာနည္းနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ပံု။

၁။ သဒၶါတရား မရွိေသးတဲ့ မိဘေတြ သဒၶါတရားရွိလာေအာင္။
၂။ သီလ မေဆာက္တည္ျဖစ္တဲ့ မိဘေတြ သီလေဆာက္တည္ျဖစ္ေအာင္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အခ်က္မ်ား။

     ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ တရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာေနထိုင္သူကို “ဗုဒၶဘာသာ၀င္” ဟုေခၚ၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္အ

Tuesday, December 3, 2013

* ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ေလာကီစီးပြားေရး။

      အနာထပိဏ္ေသေဌးဟာ ဘုရားေဟာတရားေတာ္ကို နာယူအၿပီး ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့သူပါ။
ေလာကီစီးပြားေရးကို တရားနည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိ

* နကၡတ္ေဗဒင္ႏွင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၏ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္အျမင္။

 ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို ့သည္ "ရတနာသံုးပါး" ကိုသာလွ်င္
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာ

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ ဘ၀မွာအက်ိဳးရွိေအာင္ေနနည္း။

         လူဆိုတာ စီးပြားေရးမ်က္စိလည္း ရွိရမယ္။ ဓမၼေရးရာအသိဉာဏ္လည္း ရွိရမယ္။ လူ႕အ
သိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေနတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရးမ်က္စိမရွိလို႔လည္းမျဖစ္ဘူး။ တရားသျဖင့္သာ စီးပြားေရး

အသားအေရၾကည္လင္ရျခင္းအေၾကာင္း
တစ္ခုေသာ ညဥ့္ဦးယံတြင္ နတ္သားတစ္ေယာက္ဟာ ဘုရားရွင္ထံေရာက္လာၿပီး ေမးပါတယ္။
"ျမတ္စြာဘုရား၊ ေတာထဲမွာေနၿပီး ကိေလသာၿငိမ္းေအးၿပီးကုန္ေသာ၊ ကိေလသာၿငိမ္းေၾကာင္းအက်င့္ျမတ္တုိ႔ကုိ က်င့္ကုန္ေသာ အရွင္ျမတ္တုိ႔ဟာ ဆြမ္းတစ္ထပ္တည္းသာ သုံးေဆာင္ၾကပါကုန္လွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသားအေရၾကည္လင္ေနပါသလဲဘုရား။"

အၾကည္ေျခာက္သြယ္ေမတၱာပို႔နည္း

ငါ၏ ... စကၡဳအၾကည္ ... အဆင္း ... စကၡဳဝိညာဏဓာတ္ ... ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္းကို အလိုရွိသလို သတၱဝါအနႏၲတို႔၏ စကၡဳအၾကည္... အဆင္း ... စကၡဳဝိညာဏဓာတ္ ... ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ။

* ပါရမီေျမာက္ကုသိုလ္။

    ပါရမီေျမာက္ဖို႔အတြက္ အဂၤ ါ ၃ ခ်က္ကို အာရံုျပဳထားရပါမယ္။ အဲဒါေတြက==
၁။ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ရမယ္။

Monday, December 2, 2013

ပါရမီေျမာက္ကုသိုလ္။

     ပါရမီေျမာက္ဖို႔အတြက္ အဂၤ ါ ၃ ခ်က္ကို အာရံုျပဳထားရပါမယ္။ အဲဒါေတြက==
၁။ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ရမယ္။

* ဘုရားေျခေတာ္ရာ ၃ ဆူ။

၁။ သီဟိုဠ္ကၽြန္း သမႏၱကုဋေတာင္ထိပ္တြင္ မဏိအကိၡက နဂါးမင္းေတာင္းပန္၍ တစ္ဆူ။
၂။ ဇမၺဴဒီပါကၽြန္း နမၼဒါျမစ္နား၌ နမႏၱာ နဂါးမင္းေတာင္းပန္၍ တစ္ဆူ။

ဘူရိဒတၳ နဂါးမင္းႀကီးရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား။

    တရားနဲ႔ပတ္သက္လာလို႔ရွိရင္ ဇတ္ေတာ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕ထဲက ဘူရိဒတၳ ဆိုတဲ့ နဂါးမင္းႀကီး
ဇာတ္လမ္းကို ဖတ္ဖူးသူေတြက ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ဥပုဒ္သီလ ေဆာက္တည္တဲ့ အခါမွာ ဘုရားအ

ေလာကမွာ အေတာ္ဆုံးလယ္ထြန္သမားျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဆြမ္းခံရပ္တာကုိ ျမင္ေတာ့ ကသိဘာရဒြါဇက ဘုရားရွင္ကုိ ေျပာပါတယ္။

"ဒီမွာ ရဟန္း၊ ငါဟာ ထြန္းယက္စုိက္ပ်ိဳးၿပီး စားရတယ္။ သင္လည္း စားခ်င္ရင္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးေလာ့"

"ပုဏၰား၊ ငါလည္း ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးၿပီးမွ စားပါတယ္။"

ေရွးကံကိုခ်ည္း ပုံမခ်ေလႏွင့္"တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက `ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျဖစ္မယ္၊ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတာျဖစ္မယ္လို႔ ´ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ ဘုန္းႀကိးေတြကလည္း အဲလိုပဲ ေဟာၾကပါတယ္။"

နိဗၺာန္ကို တကယ္လိုခ်င္တာ ဟုတ္မဟုတ္။

    သဂၤဇာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ စကားပံုေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္းထဲမွာလာတဲ့ ပုံ၀တၳဳေလးတစ္ခု
ေပါ့။ သူ႕နာမည္က ေစ်းေတာင္က ကိုေမာင္တဲ့။ မႏၱေလးဘုရားႀကီးသြားၿပီး ေန႔စဥ္ ဘုရားရွိခိုးကာ

ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ေလာကီစီးပြားေရး။

      အနာထပိဏ္ေသေဌးဟာ ဘုရားေဟာတရားေတာ္ကို နာယူအၿပီး ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့သူပါ။
ေလာကီစီးပြားေရးကို တရားနည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိ

ဘုရားေျခေတာ္ရာ ၃ ဆူ။

၁။ သီဟိုဠ္ကၽြန္း သမႏၱကုဋေတာင္ထိပ္တြင္ မဏိအကိၡက နဂါးမင္းေတာင္းပန္၍ တစ္ဆူ။
၂။ ဇမၺဴဒီပါကၽြန္း နမၼဒါျမစ္နား၌ နမႏၱာ နဂါးမင္းေတာင္းပန္၍ တစ္ဆူ။

နကၡတ္ေဗဒင္ႏွင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၏ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္အျမင္။

 ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို ့သည္ "ရတနာသံုးပါး" ကိုသာလွ်င္
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာ

Sunday, December 1, 2013

ဘုုရားစင္ကို ဘုုရားစင္လို႕ မေခၚေကာင္းဘူးတဲ့လား

* ဘုုရားကိုု စင္ေလးနဲ႔ တင္ျပီးကိုုးကြယ္တာကိုု ဘုုရားစင္...*

* ဘုုရားကုုိ အခန္းတစ္ခန္း သီးသန္႔ဖြဲ႕ျပီး ကုုိးကြယ္တာမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘုုရားခန္း *

* ဘုုရားကုုိ ေက်ာင္းေဆာင္ေလး တစ္ေဆာင္သီးသန္႔ ထားျပီး ကိုုးကြယ္တာမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘုုရားေက်ာင္း...*

မေက်နပ္တဲ့ သံေယာဇဥ္ (ပဋိဃ သံေယာဇဥ္)

 
“သံေယာဇဥ္” တဲ့ လူေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနတဲ့ စကားလံုးေလး။ နာမည္လွပသေလာက္ ဒုကၡေပးရာမွာ ညွာတာမႈကင္းမဲ့လွတယ္လို႔ ေျပာရမလားပဲ။
ဒီမွာေျပာခ်င္တာကေတာ့ မေက်နပ္မႈသံေယာဇဥ္ပါ။

ခ်စ္သူေျပာေသာ စကားေျခာက္ခြန္း
ခ်စ္သူရဲ႕စကားဟာ ေသာကပြားေစသလို ေသာကကိုလဲ ၿငိမ္းေစပါတယ္။ ေတာင္ၿမိဳ႕ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသကေတာ့ အျခားသူမ်ားေျပာတဲ့ စကားအခြန္းတစ္ရာထက္ ခ်စ္သူေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းက ပိုၿပီးထိေရာက္တာမို႔ ခ်စ္သူေတြဟာ ေကာင္းက်ဳိးရွိတဲ့စကားကိုသာ ေျပာၾကားေပးရပါမယ္တဲ့။ ေသာကကိုလဲၿငိမ္းေစခဲ့တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးလဲရွိခဲ့တဲ့ ခ်စ္သူေတြအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

စံျပ ရဟန္းေတာ္ အရွင္သာရိပုတၱရာ
ရဟန္းတုိ႔ ဤဓာတ္ေတာ္မ်ား၏ အရွင္ျဖစ္ေသာ သာရိပုတၱရာသည္ ကမၻာတစ္သိန္းအလြန္ရွိေသာ တစ္သေခ်ၤပတ္လံုး ပါရမီျဖည့္လာခဲ့ေသာ ရဟန္းျဖစ္၏။ ငါဘုရား လည္ေစအပ္ေသာ ဓမၼစၾကၤာကို အတုလိုက္၍ လည္ေစႏုိင္ေသာ ငါဘုရား၏ လက်္ာေတာ္၀ယ္ ဒုတိယေနရာ၌ ထုိင္ႏိုင္ေသာ ရဟန္းလည္းျဖစ္၏။

သုဇာတာေသေဌးကေတာ္။

    သုဇာတာသည္ ဥရုေ၀လေတာအုပ္အနီး ေသနနိဂံုးေန ေသနိယေသေဌးႀကီး၏သမီး ျဖစ္
သည္။ သူ၏သားမွာ ယသ သတိုးသားျဖစ္၏။ သူ၏ခင္ပြန္းမွာ ဗာရာဏသီေသေဌး ျဖစ္ေလသည္။

ျမတ္စြာဘုရား ေဒသစာရီ ၾကြရာခရီး ၃ ေၾကာင္း။

၁။ မဟာ မ႑လ  = ၄င္းအရပ္သို႔ သီတင္းကၽြတ္လဆုတ္ ၁ ရက္ေန႔ ေက်ာင္းေတာ္မွ ထြက္ခဲ့၍
                         ၉ လ ၾကြေတာ္မူသည္။

၀မ္းၾကာတိုက္ထဲကပင္ သရဏဂံု ေဆာက္တည္တဲ့ ေဗာဓိကုမာရမင္းသား။

  ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္က ေဗာဓိကုမာရ မင္းသားဆိုတာရွိတယ္။ ေဗာဓိကုမာရမင္း
သား  အေမ့၀မ္းၾကာတိုက္ ထဲမွာရွိတုန္း အေမလုပ္တဲ့သူက ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္ကို  သြား