Saturday, October 19, 2013

ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇ ပါး။

        မဂ္ဉာဏ္၏ အသင္းအပင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ တရားစု သို႔မဟုတ္ မဂ္ဉာဏ္ဘက္၌ ပါ၀င္၍
မဂ္ဉာဏ္၏ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တရားစုကို ေဗာဓိပကၡိယဟု ေခၚပါသည္။
( ေဗာဓိ = မဂ္ဉာဏ္၊ ပကၡိယ = အဖို႔ အစု )
ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇ ပါးမွာ =

တရားထူးဆိုတာ ဘယ္လိုအေျခအေနေကာင္းလဲ။

      ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္ေတြဟာ တရားထူးတရားျမတ္ရဖို႔ ရည္သန္လ်က္ တရားက်င့္
ႀကံအားထုတ္ ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ လက္ထက္ေတာ္ အခါကာလတုန္းက ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ
ၾကားတဲ့ တရားဓမၼကို နာယူရင္း တရားထူးရသြားၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။
ဂါထာေလးတစ္ပုဒ္ ၾကားနာလိုက္ရတာနဲ႔ တရားထူးရရွိသြားၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိသလို ဂါထာတစ္

သာယာေျဖာင့္ျဖဴးေသာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အေကာင္းဆံုး မိသားစုဘ၀သို႔ ေရာက္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္နည္း။

       ဘ၀ဆိုတာ အမိ၀မ္းၾကာတိုက္ထဲက စ ပါတယ္။ ေလာကမွာ အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေနခ်င္တဲ့
သူဟာ အိမ္ေကာင္းေကာင္းကို ရွာသလို အမိ၀မ္းတိုက္ ေကာင္းေကာင္းမွာ ေနခ်င္ရင္လဲ အေမ့၀မ္း
ၾကာတိုက္ ေကာင္းေကာင္းကို ရွာလို႔ရပါတယ္။  အိမ္ဆိုတာက  အိမ္ေကာင္းရင္လည္း  ေနတဲ့သူက
ခ်မ္းသာသလို၊ ေနတဲ့သူ ေကာင္းရင္လည္း အိမ္က ပိုေကာင္းလာပါတယ္။

မရွိဆိုရာ၀ယ္...
ဒီတစ္ခါ ဂဏန္းႏွစ္လံုးအေၾကာင္း ေျပာၾကရေအာင္။ တစ္မ်ိဳးမေတြးပါနဲ႔။ ေလာကီသုညနဲ႔ ေလာကုတၱရာသုည အေၾကာင္းပါ။ စာေမးပြဲေျဖၾကတဲ့အခါ ဘယ္သူမ်ား သုညရခ်င္ၾကပါသလဲ။

ႀကီးပြြါးေစေၾကာင္း ပ႒ာန္းနည္းေကာင္းမ်ား


၁။ ေဟတုပစၥည္း
စိတ္ရင္းေကာင္းျခင္း၊ ရက္ေရာျခင္း၊ ေမတၱာထားျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊ အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္း။

၂။ အာရမၼဏပစၥည္း
ဘုရားဖူးျခင္း၊ တရားနာျခင္း စေသာ အတိဣ႒ာ႐ံုမ်ားႏွင့္ ေနျခင္း / မေကာင္းေသာ အာ႐ံုတို႔ေနာက္ မလိုက္ဘဲ ကုသိုလ္အာ႐ံုတို႔ႏွင့္သာေနျခင္း (မိမိအတြက္)။
မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါး အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစျခင္း / အကုသိုလ္ မျဖစ္ေစျခင္း (သူတစ္ပါးအတြက္)။

တစ္ထိုင္တည္း တရားနာရံုနဲ႔ ဘာလို႔ တရားထူးရ
(၁) ေဟာေသာတရားေတာ္ႏွင့္ အလိုအဇၩာသယ ကိုက္ညီသြားေသာအခါ....။
(၂) သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဟူေသာ ဣေျႏၵတို႔ ရင့္က်က္ေသာအခါ...။
တစ္ထိုင္တည္း တရားထူးရတတ္ပါသည္။

Friday, October 18, 2013

* ပရိနိဗၺာန္ ၃ ပါး။

၁။ ကိေလသ ပရိနိဗၺာန္ = ေဗာဓိပလႅင္ေတာ္၌ ၁၅၀၀ ကိေလသာ၏ ကုန္ျခင္း။
၂။ ခႏၶ ပရိနိဗၺာန္         = ကုသိနာရံု၌ ခႏၶာငါးပါးတရား၏ ကုန္ၿငိမ္းျခင္း။
၃။ ဓာတု ပရိနိဗၺာန္      = သာသနာ ၅၀၀၀ ေစ့ေသာအခါ ဓာတ္ေတာ္အေပါင္းတို႔ မဟာေဗာဓိ

* အေ၀းကေန၍ လွဴဒါန္းပူေဇာ္နည္း။

       ဘုရားကို ရည္မွန္း၍ ပန္းစသည္တို႔ကို ပူေဇာ္ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ ပူေဇာ္ရာ၌ အက်ိဳးရ၊ မရ၊ ေရွးက
ပင္ စဥ္းစားဖူးၾကပါသည္။ အက်ိဳးရမွဳ မရမွဳမွာ ပူေဇာ္သူမ်ား၏ ေစတနာသာ ပဓာနျဖစ္၏။ မိမိ၏စိတ္
ေစတနာက ဘုရားကို ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပါလွ်င္ ကုသိုလ္ေစတနာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဧကန္အ
က်ိဳးရႏိုင္ပါသည္။

* မွားယြင္းေနေသးေသာ အသုဘဓေလ့ထံုးစံ။

      လူေသလွ်င္၊ သုသာန္၌၊ အေလာင္းမီးသၿဂၤဳိလ္ခါနီး၊ ေသသူ၏၀ိညာဥ္ဟု ယူဆကာ ပန္းပြင့္တစ္ပြင့္ကို အိမ္သို ့
ျပန္ယူလာတတ္ၾကသည္။ ေသသူ၏၀ိညာဥ္သည္၊ ရက္လည္(ခုႏွစ္ရက္)ေန ့တိုင္ေအာင္၊ အိမ္တြင္း၌ပင္ ရွိေနဆဲဟု

ပရိနိဗၺာန္ ၃ ပါး။

၁။ ကိေလသ ပရိနိဗၺာန္ = ေဗာဓိပလႅင္ေတာ္၌ ၁၅၀၀ ကိေလသာ၏ ကုန္ျခင္း။
၂။ ခႏၶ ပရိနိဗၺာန္         = ကုသိနာရံု၌ ခႏၶာငါးပါးတရား၏ ကုန္ၿငိမ္းျခင္း။
၃။ ဓာတု ပရိနိဗၺာန္      = သာသနာ ၅၀၀၀ ေစ့ေသာအခါ ဓာတ္ေတာ္အေပါင္းတို႔ မဟာေဗာဓိ

အေ၀းကေန၍ လွဴဒါန္းပူေဇာ္နည္း။

       ဘုရားကို ရည္မွန္း၍ ပန္းစသည္တို႔ကို ပူေဇာ္ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ ပူေဇာ္ရာ၌ အက်ိဳးရ၊ မရ၊ ေရွးက
ပင္ စဥ္းစားဖူးၾကပါသည္။ အက်ိဳးရမွဳ မရမွဳမွာ ပူေဇာ္သူမ်ား၏ ေစတနာသာ ပဓာနျဖစ္၏။ မိမိ၏စိတ္
ေစတနာက ဘုရားကို ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပါလွ်င္ ကုသိုလ္ေစတနာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဧကန္အ
က်ိဳးရႏိုင္ပါသည္။

မွားယြင္းေနေသးေသာ အသုဘဓေလ့ထံုးစံ။

      လူေသလွ်င္၊ သုသာန္၌၊ အေလာင္းမီးသၿဂၤဳိလ္ခါနီး၊ ေသသူ၏၀ိညာဥ္ဟု ယူဆကာ ပန္းပြင့္တစ္ပြင့္ကို အိမ္သို ့
ျပန္ယူလာတတ္ၾကသည္။ ေသသူ၏၀ိညာဥ္သည္၊ ရက္လည္(ခုႏွစ္ရက္)ေန ့တိုင္ေအာင္၊ အိမ္တြင္း၌ပင္ ရွိေနဆဲဟု

သီတင္းကၽႊတ္လျပည့္အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႕

          
 သီတင္းကြ်တ္လသည္ ၿမန္မာတို ့၏ (၁၂) လရာသီတြင္ သတၱမေၿမာက္လၿဖစ္ၿပီး ၀ါတြင္းကာလ၏ ေနာက္ဆံုးလၿဖစ္ပါသည္ ။ရာသီခြင္မွာ တူရာသီ ၿဖစ္ၿပီး အႆ၀တီ ၾကယ္ႏွင့္ လမင္းတို ့စန္းယွဥ္ကာ

မြန္းတည့္ၾကသည္ ။ရာသီပန္းမွာ ၾကာၿဖဴပန္း ( Nymphaea Lotus ) ၿဖစ္ပါသည္ ။

၀ိသုဒၶိ (၇) ပါးႏွင့္ ဥာဏ္စဥ္မ်ား တြဲစပ္ပုံ
၁။ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွစ္၀၊ စင္ၾကယ္က၊ သီလ ၀ိသုဒၶိ။

၂။ နီ၀ရဏ၊ ကင္းစင္က၊ စိတၱ၀ိသုဒိၶ။
အပၸနာ၊ ဥပစာ၊ ခဏိကာ၊ သုံးျဖာ သမာဓိ၊
သမာဓိ တစ္ပါးပါး၊ ျပည့္စုံျငား၊ မွတ္သား စိတၱ၀ိသုဒၶိ။

၃။ စိတ္စင္ၾကယ္လ်င္၊ ရုပ္နာမ္တြင္၊ ဥာဏ္ျမင္ ရွင္းေတာ့သည္၊
ရုပ္နာမ္ပိုင္းျခား၊ သိျမင္ျငား၊ မွတ္သား ပထမဥာဏ္၊ ( နာမရူပ ပရိေစၦဒဥာဏ္ )
ရုပ္နာမ္သိျမင္၊ ဒိ႒ိစင္၊ မည္တြင္ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ။

မာနေလးေတြ ေလွ်ာ့ေစခ်င္ ....
“ဒုိ႔က ကုိယ့္မာနနဲ႔ ကုိယ္ေနတာ…၊ ကုိယ္မွန္ရင္ ဘယ္သူမွ ဂ႐ုစုိက္စရာ မလုိဘူး…၊ ဒုိ႔ကသူမ်ားကုိ ဘယ္ေတာ့မွ   ေအာက္မက်ိဳ႕ဘူး…၊ သူေလာက္ကေတာ့ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္…၊ ကုိယ္မွားတာမွ မဟုတ္ဘဲ ဘာလုိ႔ ေတာင္းပန္ရမွာလဲ…၊ ဂ်င္းစိမ္းနဲ႔ မိတ္သလင္လုိ သူက်င္မွ ကုိယ္က်င္ပဲေပါ့…၊ ဒုိ႔က သူမ်ားကုိလည္း မဟုတ္တာမလုပ္ဘူး ကုိယ့္လာထိရင္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ မခံဘူး…၊ သူကေရာ ဘာမုိ႔လုိ႔လဲ…“ စတဲ့ စတဲ့ စကားမ်ား အားလုံးၾကားဖူးၾကမွာပါ။ 

*သာသနာ့ေဘာင္သို႔ မ၀င္ထုိက္သူ ( ၃၂ ) ေယာက္
၁။ ဟတၳ စၧိႏၷ - လက္ေမာင္း တံေတာင္လက္ေကာက္၀တ္ စသည့္တေနရာရာမွတစ္ဖက္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဖက္လုံးျဖစ္ေစ  ျပတ္ေနသူ၊
၂။ ပါဒ စၧိႏၷ - ေပါင္ရင္း ဒူးေခါင္း ေျခခ်င္း၀တ္ စေသာ တေနရာရာမွ  ျပတ္ေနသူ၊
၃။ ဟတၳပါဒ စၧိႏၷ - လက္ေရာ၊ ေျခေရာႏွစ္မ်ိဳးလုံးျပတ္ေနသူ၊
၄။ ကဏၰ စၧိႏၷ - နားရြက္ျပတ္ေနသူ၊
၅။ နာသ စၧိႏၷ - ႏွာေခါင္း ျပတ္ေနသူ၊

Thursday, October 17, 2013

ဗုဒၶတရားေဒသနာေတာ္ကို ေလ့လာျခင္း။

      ဤတရားေတာ္သည္ မဇၩိမနိကာယ္မွ ရဌပါလသုတ္၌ ပါရွိေသာ ဓမၼဳေဒၵသ ၄ ပါးကို ရွင္း
လင္း ေဟာၾကားထားသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တရားဓမၼသည္ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး အမွန္အတိုင္း
ထုတ္ေဖၚေဟာၾကားအပ္သည့္ (၁) “သြာကၡာတ” ဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။

ပဋိသေႏၶ ၄ ပါး။

၁။ အပါယ္ ပဋိသေႏၶ = ငရဲ၊ တိရ စၦာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္တြင္ ျဖစ္ျခင္း။
၂။ ကာမ သုဂတိပဋိသေႏၶ = လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္၊ တြင္ ျဖစ္ေသာ ပဋိသေႏၶ။
၃။ ရူပါ၀စရ ပဋိသေႏၶ = ရူပါ၀စရ ျဗဟၼာဘံု ၁၆ တြင္ ျဖစ္ေသာ ပဋိသေႏၶ။
၄။ အရူပါ ၀စရ ပဋိသေႏၶ = အရူပ ၄ ဘံု၌ ျဖစ္ေသာ ပဋိသေႏၶ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ။

သိၾကားမင္း ငရဲက်ပါသလား ...`?

                                                                                                             

ဘုန္းဘုန္းဘုရား...

အရွင္ဘုရား၏ ပန္းကမၻာ Blog ကိုပုဂံဘုရားသမိုင္း ရွာရာမွတဆင့္ တပည့္ေတာ္ ရွာေတြ႕ခဲ့ပါတယ္ဘုရား... တပည့္ေတာ္အတြက္ေတာ့ အရွင္ဘုရားေရးတဲ့ စာေတြက ဗဟုသုတ အမ်ားၾကီးရေစပါတယ္ဘုရား..

ဘုန္းဘုန္း ေရးတဲ့သူေယာင္မယ္ သူေယာက္သီး ဆိုတာေလးကို တပည့္ေတာ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္မွာ တပည့္ေတာ္ စိတ္ထဲမွာ သိလိုတာေလးတစ္ခု ရွိလာပါတယ္ အဲဒါေလးကို ေမးခြင့္ၿပဳပါဘုရား..

" အရဟတၱဓဇ ဆင္ျမန္းသူမ်ား "

(၁)

ေသာႏုတၱရ၊ နာမ ေခၚ႐ိုး၊ ေတာမူဆိုးသည္၊ ဆဒၵန္အိုင္တြင္းသို႔၊ သက္ဆင္းမိလွ်င္၊ ဆင္မင္းေနရာ၊ အလာအသြား၊ အထားအေန၊ ေရဆင္းေရတက္၊ အခ်က္ခ်က္ကို၊ ကြယ္၀ွက္ ပုန္းေအာင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္း ဆင္ျခင္၊ သိျမင္ေသာအခါ၊ ၀ိသာလမာလက အရပ္တြင္၊ ဥမင္ ေပါင္းကူး၊ ေျမကိုတူး၍၊ ျမားဦး စိန္ရြက္၊ ဆင္မင္းခ်က္ႏွင့္၊ ခ်ိန္လ်က္ ထုတ္ေခ်ာက္၊ အထက္က ေဖာက္ၿပီးလွ်င္၊ ေဒါက္ခ်ာ ဆံက်စ္၊ ဖန္ႏွစ္ နီျမန္း၊ သကၤန္းရဲရဲ၊ ဆင္၀တ္ကဲ၍၊ လည္ဆြဲပုတီး၊ တရပတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္၊ မေထရ္ သီလ၀င္၊ တကယ့္ရွင္ကဲ့သို႔၊ ဥမင္ေထာင့္က၊ သေကာင့္သားႀကီး၊ အႏုၾကမ္းစီးမည္ဟု၊ အၿပီးေစာင့္လ်က္၊ ေနလင့္၏။ ။

ဥံဳ မဏိ ပေဒၼ ဟုံ ႏွင္႔ ပစၥေယာ

ဒီေတာ့ ဒီတိဘက္ကိုယ္ေတာ္ႀကီး တစ္ကိုယ္လံုး နံေနတာ တျခားမဟုတ္ဘူး။ ခ်မ္းလြန္းလုိ႔ ေရမခ်ဳိးတာရယ္၊ မုန္ညင္းဆီ တကိုယ္လံုး လိမ္းထားတာရယ္၊ အဝတ္ေတြက အထူႀကီးထပ္ၿပီးေတာ့ ဝတ္ထားတာရယ္၊ အဲဒီအေၾကာင္း သံုးပါးေၾကာင့္ ဒီကိုယ္ေတာ္ႀကီး နံေနတာလုိ႔ ဘုန္းႀကီးက သေဘာက်သြားတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း၏ တာ၀န္ကိုယ္စီ။

         ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွဳကို အေျခခံလ်က္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ အမိေရႊျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေထရ
၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာတြင္ ၀င့္၀င့္ထယ္ထယ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမ
ေရြး ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ေပးထားၿပီး အလြန္စိတ္ထားျမင့္ျမတ္တဲ့ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, October 16, 2013

သံေ၀ဂတရား ၈ ပါး။

၁။ လွပႏုနယ္ေသာ ရူပါရံုရွိေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌ အိုၾကရမည္။
၂။ စည္းစိမ္ႀကီးက်ယ္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌ ပ်က္စီးၾကရမည္။
၃။ ခ်စ္ခင္စြာ ေပါင္းသင္းေနၾကရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြဲျပားေကြကြင္း ၾကရမည္။
၄။ အသက္ရွင္ေနၾကရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသၾကရမည္။

၀မ္းေျမာက္မွဳ ေစတနာသာပဓာန။

       ဒါနျပဳရာ၀ယ္ တခ်ိဳ႕မွာကား လွဴရတာမ်ားလွ၍ အႀကီးအက်ယ္ လွဴဒါန္းရပါေသာ္လည္း
သိပ္ႀကီး၀မ္းမေျမာက္လွ၊ ေစတနာလည္း သိပ္ႀကီးမထက္လွ၊ အမွတ္တမဲ့ပင္ လွဴလိုက္ၾက၏။ ထို
သူတို႔ အတြက္မွာ လွဴဖြယ္၀တၳဳက မ်ားျပားေစကာမူ ေစတနာထက္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမည္ဟု မဆိုႏိုင္။
ဒုဌဂါမဏိ အဘယမင္းသည္ စုေတခါနီး၌ မဟာေစတီေတာ္ႀကီးကို တည္ရေသာ ဒါနမွဳထက္

လူ-------(+)-------ေလာဘ

          
လူသားအားလံုး မွာလိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ေလာဘ ဆိုတာရွိၾကပါတယ္၊ ေလာဘေလးထားျပီး အလုပ္ လုပ္ၾကလို႔လည္း ေအာင္ျမင္သင့္
သေလာက္ေအာင္ျမင္ၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ေလာဘ ဆိုတာလိုအပ္တာထက္ ပိုလာျပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ကို ေလာဘ ကပိုင္ဆိုင္
သြားျပီဆို တာမသိေတာ့ေလာက္ေအာင္ စိတ္ရဲ႕ေရွ႕ မွာေလာဘကေနရာ ယူသြားေတာ့တာပါဘဲ၊

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တိုင္းသိေစခ်င္

             
အို......ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အေပါင္းတို႔ သင္ဟာဗုဒၶဘာသာ၀င္ တေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဘာသာေရးလုပ္သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္သက္လို႔
ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ မိရိုးဖလာအရ ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ ယခုက်ေနာ္တင္ျပတာေလးကို ခဏေလာက္အခ်ိန္ေပးဖတ္ေစလိုပါတယ္၊