Saturday, September 21, 2013

* အရွင္ေဆကိႏၵ၏ ေန႔စဥ္ ေနစဥ္သတိဉာဏ္ျဖင့္ တရားအားထုတ္နည္း။

         မဟာသတိပဌာနသုတၱန္ေဒသနာေတာ္အရ တရားအားထုတ္ေသာ သူေတာ္စင္တို႔အတြက္
ကာယႏုပႆနာသတိပဌာန္၊ ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပဌာန္၊ စိတၱာႏုပႆနာသတိပဌာန္၊ ဓမၼာ
ႏုပႆနာသတိပဌာန္တို႔ဟူ၍ ရုပ္အေပါင္း ကိုယ္အာရံု၊ ခံစားမွဳ ေ၀ဒနာအာရံု၊ သိတတ္မွဳ စိတ္
အာရံုႏွင့္ သေဘာတရား ဓမၼအာရံုဟူ၍ အာရွဳခံအာရံု ေလးမ်ိဳးကြဲျပားေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းအား

* ၀ိသုဒၶိ ၇ ပါး။

၀ိသုဒၶိ ၇ ပါးမွာ ==
၁။ သီလ၀ိသုဒၶိ = လူတို႔၌လည္း လူတို႔အေလ်ာက္၊ ရဟန္းတို႔၌လည္း ရဟန္းတို႔အေလ်ာက္
                     သီလ စင္ၾကယ္ျခင္း။
၂။ စိတၱ၀ိသုဒၶိ = ကမၼဌာန္းအားထုတ္သျဖင့္ အာရံုထင္ျမင္၍ ဥပစာရစ်ာန္စိတ္၏ စင္ၾကယ္ျခင္း။

* " သူေတာ္ေကာင္းအဂၤါ ေလးပါး "

         “သူေတာ္ေကာင္း ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ပါဠိဘာသာမွာ “သပၸဳရိသ”
လို႔ ေခၚပါတယ္၊ “သေႏၱာ ပုရိေသာ သပၸဳရိေသာ” ဆိုတဲ့အတိုင္း ၿငိမ္သက္
ေအးခ်မ္းေသာသူဟု အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။

ဓမၼစၾကာသုတ္ပါဠိ (ၿမန္မာၿပန္)
ဓမၼစၾကာအမြမ္း
ဘိကၡဴနံ ပၪၥ၀ဂၢီနံ၊ ဣသိပတန နာမေက။
မိဂဒါေယ ဓမၼ၀ရံ၊ ယံ တံ နိဗၺာနပါပကံ။
သဟမၸတိ နာမေကန၊ မဟာျဗေဟၼန ယာစိတံ။
စတုသစၥံပကာေသေႏၲာ၊ ေလာကနာေထာ အေဒသယိ။
နႏၵိတံ သဗၺေဒေ၀ဟိ၊ သဗၺသမၸတၱိသာဓကံ။
သဗၺေလာကဟိ တတၳာယ၊ ဓမၼစကၠံ ဘဏာမေဟ။

အရွင္ေဆကိႏၵ၏ ေန႔စဥ္ ေနစဥ္သတိဉာဏ္ျဖင့္ တရားအားထုတ္နည္း။

         မဟာသတိပဌာနသုတၱန္ေဒသနာေတာ္အရ တရားအားထုတ္ေသာ သူေတာ္စင္တို႔အတြက္
ကာယႏုပႆနာသတိပဌာန္၊ ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပဌာန္၊ စိတၱာႏုပႆနာသတိပဌာန္၊ ဓမၼာ
ႏုပႆနာသတိပဌာန္တို႔ဟူ၍ ရုပ္အေပါင္း ကိုယ္အာရံု၊ ခံစားမွဳ ေ၀ဒနာအာရံု၊ သိတတ္မွဳ စိတ္
အာရံုႏွင့္ သေဘာတရား ဓမၼအာရံုဟူ၍ အာရွဳခံအာရံု ေလးမ်ိဳးကြဲျပားေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းအား

၀ိသုဒၶိ ၇ ပါး။

၀ိသုဒၶိ ၇ ပါးမွာ ==
၁။ သီလ၀ိသုဒၶိ = လူတို႔၌လည္း လူတို႔အေလ်ာက္၊ ရဟန္းတို႔၌လည္း ရဟန္းတို႔အေလ်ာက္
                     သီလ စင္ၾကယ္ျခင္း။
၂။ စိတၱ၀ိသုဒၶိ = ကမၼဌာန္းအားထုတ္သျဖင့္ အာရံုထင္ျမင္၍ ဥပစာရစ်ာန္စိတ္၏ စင္ၾကယ္ျခင္း။

ဗုဒၶ ရဲ႕ တရားေတာ္က ဘာေၾကာင္႔ လူနည္းစု ကုိးကြယ္တဲ႔ ဘာသာတရားျဖစ္ေနပါသလဲ...


ျမတ္ဗုဒၶ ရဲ႕ တရားေတာ္ဟာ အမွန္တရားျဖစ္ပါလ်က္ ကမၻာမွာ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ လူနည္းစု ကုိးကြယ္တဲ႔
ဘာသာျဖစ္ေနပါသလဲ ဆုိရင္..
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟာ ဒီဘက္မွာ ေလ႔လာမူ႔ နည္းျပီး ႏုိးႏုိးၾကားၾကားမရွိၾက လုံးလ ၀ီရိယ နည္းၾကလုိ႔ပါပဲ
တျခားတျခား ဘာသာေတြ ကမၻာပ်ံႏွံ႕ တယ္ဆုိတာက သူတုိ႔ဘာသာ၀င္ေတြက
အလြန္ႏုိးႏုိးၾကားၾကားရွိၾကတယ္

ဘယ္လုိဆရာကုိ သင္ဆရာတင္မလဲ

ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ေတာ႔မည္ဆုိလွ်င္
“ယထာဘူတံ ဥာဏာယ သတၱာ ပရိေယသိတေဗၺာ -ဟုတ္မွန္သည္႔အတုိင္း
သိဖုိ႔ရန္အတြက္ ဆရာရွာထုိက္သည္” ဟူေသာ ေဒသနာေတာ္အတုိင္း ဆရာရွာရေပမည္။

ဗုဒၶဘာသာ၏ တန္ဖိုးကို ပိုသိၾကသူမ်ား (ရတနာသုံးပါးကို ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္လာသူ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း၊ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)
ၿပီးေတာ့ ဆန္းလြင္၏ဘဝသည္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အီတလီဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေလာကနာထတို႔ ေတြ႔ဆုံၾကစဥ္အခါ ဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကားဖူးေသာ ၾသဝါဒ စကားထဲက ဘဝႏွင့္ တူေနသည္ဟုလည္း ထင္မိပါသည္။

" သူေတာ္ေကာင္းအဂၤါ ေလးပါး "

         “သူေတာ္ေကာင္း ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ပါဠိဘာသာမွာ “သပၸဳရိသ”
လို႔ ေခၚပါတယ္၊ “သေႏၱာ ပုရိေသာ သပၸဳရိေသာ” ဆိုတဲ့အတိုင္း ၿငိမ္သက္
ေအးခ်မ္းေသာသူဟု အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။

Friday, September 20, 2013

မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဘာသာေရးအတုနဲ႔ အစစ္။

         ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေတာ္မူစဥ္တုန္းက ဘုရားရွင္အားတိုက္ရိုက္ လွဴ
ဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ဘုရားရွင္မရွိေတာ့ရကား ဘုရားရွင္အား ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္း
ပံုကို က်မ္းဂန္အတိုင္း သိထိုက္၏။ မိမိ၏ စိတ္ေစတနာက ဘုရားကိုရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပါ
လွ်င္ ကုသိုလ္ေစတနာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဧကန္အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ သီလေစာင့္ထိန္းမွဳ

သုစရိုက္ ၁၀ ပါး။

သုစရိုက္  ၁၀  ပါးမွာ ==
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕ဥစၥာကို ခိုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၃။ ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕အိမ္ယာ က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

အက်င့္ေကာင္း (၇) ရပ္


                                                (၁) တာ၀န္ယူစိတ္ (Be Proactive)

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာရင္ ငါဘာမွားေနသလဲ ဆုိတာက စ စဥ္းစားပါမယ္။
ၿပီးမွ က်န္တာေတြကုိ ျဖန္႔ေတြးမယ္။
ကုိယ့္ကုိယ္ေတာ့ လြတ္ေစ၊ သူမ်ားကုိေတာ့ တရားခံ၊
ဒါမ်ဳိးမလုပ္ဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တာ၀န္ယူတဲ့စိတ္ပါ။
(၂) ပစ္ကြင္းကုိ ခ်ိန္ပစ္ (Begin with the end in mind)
ငါဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ ငါ့ရည္မွန္းခ်က္ဘာလဲဆုိတာကုိ ပထမဆုံးပုိင္ျဖတ္တယ္။

ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ


ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ဘာကိုေခၚပါသလဲဘုရား၊ ဘာသာျခားတစ္ဦးဦးက ေမးလာလွ်င္ မည္သို႔ ေျဖရမွာပါလဲဘုရား တုိတိုရွင္းရွင္းနဲ႔ နားလည္ေအာင္ ျပန္ေျပာျပႏိုင္ေအာင္ ေျဖဆိုေတာ္မူပါဘုရား၊ ဆရာေတာ္ဘုရားကို ဆရာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘုရား၊