Saturday, September 7, 2013

ပရိယတ္ကို သင္သင့္ပါတယ္(ကံသုေကာပမသုတၱန္)။

         ဘုန္းႀကီးကေျပာတယ္၊ “ ကိုယ္ေတာ္တို႔ စာမသင္ဘဲ ေနလို႔ေတာ့ မရဘူး၊ စာမသင္လို႔
ရွိရင္ မတည္ၿမဲဘူး၊ ဟိုလူေျပာ ဟုတ္ႏိုးႏိုး၊ ဒီလူေျပာ ဟုတ္ႏိုးႏိုး၊ တရားတင္ အားထုတ္လို႔ ရွိ
ရင္ ကိုယ္ေတြ႕တာေလးတင္ အဟုတ္ထင္မွာ” ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အေတြ႕ဆိုတာ
တူတာမဟုတ္ဘူး၊ မတူသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူေတြ႕တာ သူေျပာလိမ့္မယ္၊ ကိုယ္ေတြ႕တာ

အေလာင္း အလ်ာတို႔၏ အလိုေတာ္ (၆) ပါး။


အေလာင္း အလ်ာတို႔၏ အလိုေတာ္ (၆) ပါးမွာ ==
၁။ ေလာဘတရားတို႔မွ ကင္းလိုျခင္း။
၂။ ေဒါသတရားတို႔မွ ကင္းလိုျခင္း။
၃။ ေမာဟတရားတို႔မွ ကင္းလိုျခင္း။

မသိလွဴေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္

                                                လူ႔ဘ၀ လူ႔ခႏၶာ ရ ထားတာဟာ အတိတ္ကုသုိလ္ေတြေၾကာင့္ပါပဲ။ အတိတ္က ဘယ္လုိကုသုိလ္မ်ိဳးလဲဆုိရင္ သစၥာမသိဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ကုသုိလ္။ အတိတ္ဘ၀က သစၥာမသိတဲ့ အ၀ိဇၨာန႔ဲ လွဴခဲ့လို႔ ယခုဘ၀ လူ႔ခႏၶာ ဒုကၡသစၥာျဖစ္ေနတယ္။