Thursday, December 26, 2013

ရွင္သီ၀လိမေထျမတ္ႀကီးကို ကိုးကြယ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္။

       ရွင္သီ၀လိ မေထျမတႀကီးသည္ လာဘ္အရာ၌ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူး ခ်ီးျမင့္ခံယူ ရရွိေတာ္မူေသာ
ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ပါ၏။ အရွင္ျမတ္ႀကီးသည္ ၀ိပႆီ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္
ကတည္းက ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို အလွဴႀကီးေပး၍ လဘ္လာဘ ေပါမ်ားေသာအရာ
တြင္ အသာဆံုး၊ အျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ကို ရရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘ၀
ေပါင္းမ်ားစြာ ပါရမီကို ျဖည့္ဆည္းေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဧတဒဂ္ရ  ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ႀကီးျဖစ္
ေတာ္မူပါ၏။ ရွင္သီ၀လိ အရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ပါရမီေတာ္ကား ထူးကဲလြန္းလွပါ၏။ ဆန္းၾကယ္
လြန္းလွပါ၏။ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က သီ၀လိသတိုးသားငယ္အား ရွင္သာမေဏအျဖစ္ သြတ္
သြင္းခ်ီးျမင့္ရာတြင္ တစပဥၥက ကမၼဌာန္းစီးျဖန္းေစၿပီး ဆံခ်ေပးပါ၏။ ယင္းသို႔ ဆံခ်ေပးရာ ေခါင္း
မွဆံပင္ ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ ကုန္ေသာအခါ ေသာတာပတၱိမဂ္ကိုရသည္။ တစ္၀က္က်န္ေသာအ
ခါ သကဒါဂါမိမဂ္ရ၏။ ဆံခ်ၿပီးစီးသြားေသာအခါ အရဟတၱမဂ္ကိုရၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္သြားပါသည္။
         ရွင္သီ၀လိ အရွင္ျမတ္ႀကီးကို ကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ အရွင္ျမတ္ႀကီး၏ အံ့ၾသစရာေကာင္း
ေသာ တရားထူးရပံုကို သိရွိၾကည္ညိဳ ႏွလံုးသြင္းတတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ အရွင္ျမတ္ႀကီး၏ ဘ၀ေပါင္း
မ်ားစြာ ျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳကို အာရံုသက္၀င္ ၾကည္ညိဳတတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ လာဘ္လာဘ
အရာ၌ အသာဆံုး၊ အျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ဆု ရေတာ္မူေသာ ရွင္သီ၀လိ ရဟႏၱာျမတ္ႀကီးကို ကိုးကြယ္
ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔လည္း လာဘ္လာဘေတြ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရလိမ့္မည္ဟူေသာ ေလာဘအရင္း
ခံလ်က္မူ မကိုးကြယ္သင့္ပါ။ ရွင္သီ၀လိ ရဟႏၱာျမတ္ႀကီးကို ကိုးကြယ္မည္ဆိုလွ်င္ အေမွ်ာ္ကင္းစင္
သင့္ပါသည္။ ပကတိ ရိုးသားသန္႔စင္ေသာ ၾကည္ညိဳစိတ္ အရင္းခံ ထားအပ္ပါသည္။
         အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ရွင္သီ၀လိ ပံုေတာ္ကို ေျပာႏိုင္ရံု၊ ေသးေသးမႊားမႊား
အရုပ္ကေလး ထုလုပ္ၿပီး ပုလင္းထဲထည့္ကာ အေဆာင္အျဖစ္ သြားလာတိုင္း ပင့္ယူတတ္ၾကပါ၏။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ကိုးကြယ္ရာ ရတနာအျဖစ္ထက္ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားေစ
ႏိုင္ေသာ အေဆာင္သဖြယ္ ထားလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ ယင္းအျပဳအမူသည္ သာသနာေတာ္ျမတ္
တြင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူးကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟႏၱာျမတ္ႀကီး
ကို မရိုမေသရာ ေရာက္ပါသည္။ မေလးစားရာေရာက္ပါသည္။
         ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ အေနနဲ႔ အျပဳအမူမ်ား ျပန္ျပင္ႏိုင္ေစရန္ မဟာဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတ
ဓရ မိုးတားေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္က ဤသို႔ သတိေပးျပဳျပင္ ဆံုးမေတာ္မူသည္မွာ...........
  “ က်ဳပ္တို႔ ရွင္သီ၀လိ အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ မယ္ေတာ္၀မ္းၾကာတိုက္မွာ ခုႏွစ္ႏွစ္နဲ႔ ခုႏွစ္ရက္တိတိ
ပဋိသေႏၶေနရျခင္း က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္ ခံစားခဲ့ရတယ္။ အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ ရဟႏၱာျဖစ္လို႔ ပရိနိဗၺာန္
ျပဳၿပီး ဒီေန႔အထိ အဲဒီ၀ဋ္ေၾကြးက မကုန္ေသးဘူး ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ။ ပရိသတ္ ျမင္ဖူးတယ္ မဟုတ္လား။
လက္တစ္ဆစ္ေလာက္ရွိတဲ့ ပုလင္းေသးေသးေလးေတြထဲ ရွင္သီ၀လိရုပ္ဆိုၿပီး အေပၚကအလံုပိတ္၊
ဟိုဆြဲ ဒီဆြဲ လုပ္ေနၾကတာေလ။ ဒါမ်ိဳးမလုပ္ေကာင္းပါဘူးပရိသတ္။ မလုပ္အပ္ဘူး။ ရွင္သီ၀လိဆို
တာ အလြန္ပါရမီထူးတဲ့ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ႀကီးပါ။ ၾကည္ညိဳလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လာဘ္ေပါမ်ားေအာင္ပဲျဖစ္
ျဖစ္ ကိုးကြယ္ခ်င္သပဆိုရင္ ကိုးကြယ္လို႔ ရပါတယ္။ ကိုးကြယ္ေကာင္းပါတယ္။ ကိုးကြယ္ၾကပါ။
ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ထဲမွာပဲ ျမတ္စြာဘုရားေအာက္ တစ္ဆင့္နိမ့္ၿပီး သူ႕ေက်ာင္းေဆာင္ကေလး
နဲ႔  သူ႕ရုပ္လကၡဏာကိုလည္း ပီပီျပင္ျပင္ ထင္ထင္ရွားရွား ၾကည္ညိဳစဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ထုလုပ္ကိုး
ကြယ္ၾကပါ။ ”လို႔  မိန္႔မွာၾကားေတာ္မူပါသည္။
        သူေတာ္စင္အေပါင္းကလည္း ကိုးကြယ္အပ္သည့္ ရတနာဟု သေဘာေပါက္နားလည္ၾကၿပီး
ကိုးကြယ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း ခ်မ္းသာမ်ိဳးစံု ခံစားစံစားႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ ။
 { မင္းနန္(ေမာ္ကၽြန္း)၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားကို ကိုးကားေရးသားပါသည္။ }
     “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.facebook.com/damanady.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
--------------------------------------------------
  “ဓမၼစကား”
   ========
   ဓမၼစကား
   ေန႔တိုင္းၾကားက
   စိတ္ထားေဖြးလက္
   သိဉာဏ္ထက္၏။ ။
  (အရွင္ ဆႏၵာဓိက)
  


No comments:

Post a Comment