Monday, November 12, 2018

ပရိတ္အစြမ္းထက္ျခင္း

အေမး။ ။ဆရာေတာ္ဘုရား……. တစ္နာရီအတြင္းမွာပဲ ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္လံုးရြတ္တာနဲ႔ ပရိတ္ႀကီး(၁၁)သုတ္ထဲမွ တစ္သုတ္သုတ္ကို တစ္နာရီလံုး ရြတ္တဲ့အနက္ ဘယ္ဟာက ပိုအစြမ္းထက္ပါလဲဆုိတာ အေျဖေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ရွင္သန္႔
ေရနီ

ေကာင္းေသာ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္၊ ေတြျဖစ္လာေအာင္ဆိုရင္။

   ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ပုဗၺဏွသုတ္မွာ အတိအလင္း ေဟာထားပါတယ္။ ေကာင္းေသာ ရက္၊
လ၊ ႏွစ္ ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ဆိုရင္ နံနက္ခင္းမွာ အျပစ္ကင္းတဲ့ အေတြးေတြေတြးမယ္၊ အျပစ္
ကင္းတဲ့ အေျပာေတြေျပာမယ္၊ အျပစ္ကင္းတဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္မယ္။ ဆိုလိုတာက မနက္ခင္းမွာ

Sunday, November 11, 2018

ဓုတင္အက်င့္ကို လူပုဂၢဳလ္မ်ား က်င့္လို႔ရပါသလား

အေမး။ ။ အရွင္ဘုရား….တပည့္ေတာ္ၾကားဖူးတာေျပာရရင္ ဓုတင္အက်င့္ဆိုေတာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသာ က်င့္ရတဲ့အက်င့္လို႔ ၾကားဖူးပါ တယ္ဘုရား။ အခုေခတ္ လူေတြကပါ ဓုတင္အက်င့္ေတြကို က်င့္ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္သိခ်င္တာက ဓုတင္အက်င့္မ်ားကို လူေတြပါ က်င့္လုိ႔ရသလားဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ ကရုဏာေရွ႕ထား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

ဘုရားေလာင္း သိဒၶိတၱမင္းသား၏ ဆရာ ၅ ပါး။

          ဘုရားေလာင္း သိဒၶိတၱမင္းသား၏ ဆရာ ၅ ပါးမွာ = =
၁။ ဘုရားေလာင္း ဖြားေတာ္မူစက လကၡဏာဖတ္ေသာ ပုဏၰားရွစ္ေယာက္ကား ခ်မ္းသာေၾကာင္း
ကို ၾကားကုန္၍ အေစာင့္အေရွာက္ျပဳကုန္၏။

Saturday, November 10, 2018

ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္တို႔တြင္ ဖိနပ္စီးလွ်င္ မည္သုိ႔အျပစ္ရွိပါသနည္း၊

ဗိမၺိသာရမင္း၏ ေျခဖ၀ါးကို သင္တုန္းဓားျဖင့္ အခြဲခံရျခင္း၌ ရာဇ ကိရ ပုေဗၺ ေစတိယဂၤေဏ သဥပါဟေနာ အဂမာသိ-ရွင္ဘုရင္သည္ ေရွးဘ၀တုန္းက ေစတီရင္ျပင္ေတာ္၀ယ္ ဖိနပ္စီးလ်က္ သြားဖူးသတဲ့။
နိသဇၨနတၱာယ ပညတၱကဋသာရကဥၥ အေဓာေတဟိ ပါေဒဟိ အကၠမိ-ရဟန္းသံဃာတို႔ထိုင္ဖို႔ရန္ ခင္ထားအပ္ေသာ သင္ျဖဴးကိုလည္း ေျခမေဆးဘဲ နင္းဖူးသတဲ့။ တႆာယံ နိသေႏၵာတိ ၀ဒႏၲိ-ဤသို႔ ေျခဖ၀ါးကို ဓားခြဲခံရျခင္းသည္ ထိုအျပစ္၏ အက်ိဳး ျဖစ္သတဲ့။ ဤသို႔ေျပာၾကသည္။ (ဤကား သမညဖလသုတ္ အ႒ကထာ စကားတည္း)။

စူဠေသာတာပန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရွ႕ပရကၠမေခ်ာင္ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒ။

      ကမၼ႒ာန္းထိုင္ရင္း၊ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္ရင္း၊ ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ရင္း၊
ဥပနိႆယႏွင့္ မျပည့္စံုေသး၍ မဟာသာတာပန္ႀကီး မျဖစ္ရင္ ရွိပါေစဦးေတာ့ စူဠေသာတာပန္
ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ဖို႔ အလြန္ေကာင္းလွေပသည္။

Friday, November 9, 2018

ဘုရားရွင္ရေသာ ဉာဏ္သုံးဉာဏ္

၁။ ပုေဗၺနိ၀ါသဉာဏ္ (ညဥ့္ဦးယံတြင္ရေတာ္မူသည္။)

၂။ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ (သန္းေခါင္ယံတြင္ရေတာ္မူသည္။)

၃။ အာသ၀ကၡယဉာဏ္ (မိုးေသာက္ယံတြင္ရေတာ္မူသည္။)

    ပုေဗၺနိ၀ါသဉာဏ္ဆိုတာက ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကို ျမင္ႏိုင္တဲ့ဉာဏ္ကိုေခၚတာ၊ အဲဒီဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တစ္၀ီထိလို႔ေခၚတဲ့ မ်က္စိတမိွတ္ လွ်ပ္တျပက္
အခ်ိန္ကာလေလးမွာ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ဘ၀ေပါင္း ကမၻာသိန္းခ်ီၿပီးျမင္ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။