Thursday, June 21, 2018

ဘုရားဆုပန္ထားသူမ်ားအတြက္ အေမး+အေျဖအေမး။ ။ အ႐ွင္ဘုရား အေၾကာင္းက ဆုႀကီးပန္ႏွင့္ ပတ္သက္ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ သိလိုသည္မွာ ဆုႀကီးပန္သူတို႔တြင္ ႐ွိသင့္သည့္ အေၾကာင္းမ်ား၊ ထို႔ေနာက္ ဆုႀကီးပန္သူတို႔ ၀ိပႆနာ အားထုတ္ရင္း အရိယာ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသလားဘုရား၊။
တပည့္ေတာ္ သိလိုသည္မွာ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မၾကာခင္က အခ်ိဳ ့ ေသာ ပုဂိၢဳလ္ တို႔မွာ ဆုႀကီးပန္ျဖစ္၍ေသေသခ်ာခ်ာ အားမထုတ္ ေတာ့ေၾကာင္း၊ေသာတာပန္ျဖစ္သြားမည္ကိုစိုးရိမ္ဟန္ စသျဖင့္ ေရးထားပါတယ္ဘုရား။ၿပီးေနာက္အျခားတစ္ဖက္က ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ပင္လွ်င္ အေလာင္းေတာ္ ဘ၀မွာပင္လွ်င္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ေရးသားထားပါတယ္ဘုရား။

လူေတြအဖို႔ နတ္ျပည္သို႔သြားရန္လမ္းေၾကာင္းႀကီး။

       ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ ပြင့္လ်က္ရွိေသာ နတ္ျပည္လမ္းေၾကာင္းႀကီးေပၚသို႔
လူတိုင္းသြားေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သြားေရာက္ႏိုင္သလဲဆိုရင္ ရွင္းရွင္း
ေလးပါ။
(၁) ပါေဏာ န ဟႏၲေဗၺာ -

ကိုယ္ျဖည့္ေနလည္း အလကားပါပဲ။

  ျမစ္နဲ႔တူတဲ့ တဏွာဟာလည္း
  လိုခ်င္စရာ အာရံုေတြအေပၚ
  ဘယ္ေတာ့မွ အလိုမျပည့္ပါဘူး၊
  လိုၿပီးရင္း လိုခ်င္ရင္း
  ရၿပီးရင္း ရခ်င္ရင္းပါပဲ။

“ သုစိပုဘာ ဆံုးမစာ ”

သု,စိ,ပု,ဘာ၊  ၀ိ,လိ,သိ,ဓာ
အကၡရာစြဲသံုး၊  ဤရွစ္လံုးကို
သီကံုးပန္းသြင္၊  ေန႔တိုင္းဆင္ေလာ့
စာသင္ပ်ိဳႏု၊  အေျချပဳတို႔
ဥဇုဘူတ၊  လံ႔ုလျပင္းစြာ

Wednesday, June 20, 2018

အမ်ိဳးသမီးတို႔လြဲေနေသာ ဆံပင္အလွဴ

အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မသည္ ဆံပင္ရွည္မ်ားကို ဘုရားမွာလွဴမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျပီး အရွည္ထားပါသည္။ ယခု ဆံပင္ရွည္၍ ျဖတ္ျပီးလွဴမည္လုပ္ရာ အခ်ိဳ႔က ဆြပင္အတိုင္း မလွဴေကာင္း ေရာင္၍၊ သို႔မဟုတ္-ဘုန္းႀကီးသံုး ယပ္လုပ္၍ လွဴရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ မည္သို႔လွဴသင့္သည္ကို ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ေအးျငိမ္းမိုး-ပန္းေတာင္းျမိဳ႔ )

Tuesday, June 19, 2018

ေမ တၱာ စုန္ ေရ ႏွင့္ ကု သုိလ္ ဆန္ ေရ

မိဘ ႏွင့္ သားသမီး ၾကားမွာ ေျပာစမွတ္ စကား ရွိပါတယ္ ။
" စုန္ေရသာ ရွိတယ္ ၊ ဆန္ေရ မရွိဘူး " ဆုိတာပါပ ဲ ။
ေရဆုိတာ ျမင့္ရာကသာ နိမ့္ရာကုိ စီးဆင္းၿမဲ သဘာဝရွိပါတယ္ ။ အျမင့္ကုိ ဆန္တက္ရုိး မရွိပါဘူး ။
မိဘေမတၱာကုိ စုန္ေရလုိ႔သတ္မွတ္တာဟာ နက္ရႈိင္းမႈ အတုိင္းအဆရဲ႕အဓိပၸာယ္ စံျပဳညႊန္းဖြဲ႕ထားတာျဖစ္လုိ႔ ေျပာစရာမရွိပါဘူး ။
ဒါေပမယ့္ သားသမီးေတြ အားလုံးကုိ ဆန္ေရလုိ႔ သတ္မွတ္တာကုိေတာ့ စဥ္းစားဖုိ႔လုိပါတယ္ ။

Monday, June 18, 2018

လူယဥ္ေက်းတုိ႔အတြက္္ ေလာကေပးတာဝန္

လူယဥ္ေက်းတုိ႔အတြက္္ ေလာကေပးတာဝန္
လူသည္ Idol ဟုေခၚေခၚ၊ 'Role-model' ဟုဆိုဆို က်င္လည္ရာ ဝန္းက်င္မွ အတုယူ ေလာက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကံသံုးပါး အမူ အရာတို႔ကို အျမင္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အၾကားျဖင့္ ျဖစ္ေစ အတုလိုက္ ၿမဲျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေကာင္းတု လိုက္ျခင္းသည္ပင္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မား တိုးဖြံ႕ျခင္း၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းဟု ယူဆမိေပသည္၊ မိမိစံျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အမူ အက်င့္တို႔ကို နည္းယူ ျပဳက်င့္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူမ်ားကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ ျပဳခံေနရာသို႔ ေရာက္လို ၾကမည္မွာ ဓမၼတာပင္။